SFS 2022:921 Lag om ändring i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter / SFS 2022:921 Lag om ändring i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter
SFS2022-921.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:421) om Rättsmedicinalverkets

behandling av personuppgifter

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2020:421) om
Rättsmedicinalverkets behandling av personuppgifter ska ha följande lydelse.

1 kap.
5 §
Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

1. lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister,
2. lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor,
3. patientdatalagen (2008:355), eller
4. lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Brandell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381.

SFS

2022:921

Publicerad
den

21 juni 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.