SFS 1975:733

750733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:SGLVFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:SGLVFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:SGLVFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SGLVFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:56px;left:623px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:733 </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i livsmedelslagen (1971:511); </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:625px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 26 juni 1975. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om livsmedelslagen </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">(1971;5II)'' </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 3 i � skall upph�ra att g�lla, </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 3, 6, 7, 9 -13,15, 20-23, 26, 29 och 35 �� ordet &#34;Konungen&#34; i </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">olika b�jningsformer skall bytas ut mot &#34;regeringen&#34; i motsvarande form, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 30 � skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">30 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�mes den som upps�tligen eller </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft14">1. bryter mot 6, 8, 14, 16 -20 �, 21 � f�rsta stycket eller 23 �, <br/>2. bryter mot foreskrift som meddelats med st�d av 9 eller 10 �, 11 � s�</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">vitt avser hantering, 12 �, 21 � andra stycket, 22 � tredje stycket eller 29 �, </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11">3. vid m�rkning enligt 13 � eller enligt f�reskrift som meddelas med st�d </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14">av 13 � l�mnar s�dana oriktiga uppgifter, som inneb�r skada eller annan <br/>ol�genhet f�r mottagaren, </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">4. �sidos�tter villkor som meddelats med st�d av 6 � eller 20 � andr a </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att fullg�ra vad som </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">�ligger honom enligt 26 � f�rsta stycket andra punkten, d�mes till b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Ansvar enligt f�rsta stycket intr�der ej, om ansvar f�r g�rningen kan </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">�d�mas enligt brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Om ansvar f�r den som i strid mot f�reskrift som meddelats med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">11 � inf�r livsmedel till riket och f�rs�k d�rtill finns best�mmelser i lagen </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft11">(I960; 418) om straff f�r varusmuggling. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1976. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:356px;white-space:nowrap" class="ft14">Lars Delin <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:624px;white-space:nowrap" class="ft12">den 3 sept. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 21 2. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">&#34; Senaste lydelse av 35 � 1972; 434. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:733

om �ndring i livsmedelslagen (1971:511);

utkom fr�n trycket

utf�rdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i fr�ga om livsmedelslagen

(1971;5II)''

dels att 3 i � skall upph�ra att g�lla,

dels att i 3, 6, 7, 9 -13,15, 20-23, 26, 29 och 35 �� ordet "Konungen" i

olika b�jningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 30 � skall ha nedan angivna lydelse.

30 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�mes den som upps�tligen eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 6, 8, 14, 16 -20 �, 21 � f�rsta stycket eller 23 �,
2. bryter mot foreskrift som meddelats med st�d av 9 eller 10 �, 11 � s�

vitt avser hantering, 12 �, 21 � andra stycket, 22 � tredje stycket eller 29 �,

3. vid m�rkning enligt 13 � eller enligt f�reskrift som meddelas med st�d

av 13 � l�mnar s�dana oriktiga uppgifter, som inneb�r skada eller annan
ol�genhet f�r mottagaren,

4. �sidos�tter villkor som meddelats med st�d av 6 � eller 20 � andr a

stycket.

Den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att fullg�ra vad som

�ligger honom enligt 26 � f�rsta stycket andra punkten, d�mes till b�ter.

Ansvar enligt f�rsta stycket intr�der ej, om ansvar f�r g�rningen kan

�d�mas enligt brottsbalken.

Om ansvar f�r den som i strid mot f�reskrift som meddelats med st�d av

11 � inf�r livsmedel till riket och f�rs�k d�rtill finns best�mmelser i lagen

(I960; 418) om straff f�r varusmuggling.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1976.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

Lars Delin
(Jordbruksdepartementet)

den 3 sept. 1975

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 21 2.

" Senaste lydelse av 35 � 1972; 434.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.