SFS 1993:1483 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 1993:1483 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
SFS 1993_1483 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971_511)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:376px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1483 </b></p> <p style="position:absolute;top:398px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft14">Utkom fr�n trycket <br/>den 28 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lag <br/>om �ndring i livsmedelslagen (1971:511); </b></p> <p style="position:absolute;top:428px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 16 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � livsmedelslagen (1971:511)2 </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b> Lagen g�ller inte hantering av livsmedel i enskilt hush�ll. Regeringen <br/>eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r dock f�reskriva att </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16">lagen helt eller delvis skall g�lla hantering av livsmedel i enskilt hush�ll i <br/>fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">1. vatten som �r avsett att drickas eller att anv�ndas vid hantering av </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft11">livsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft16">2. k�tt fr�n kronhjort och dovhjort som har h�llits i h�gn. <br/>Lagen g�ller inte heller hantering av livsmedel i k�k i f�rskola och </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16">fritidshem med h�gst tv� avdelningar om inte regeringen eller den myndig-<br/>het som regeringen best�mmer f�reskriver n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">KARL ERIK OLSSON </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft16">Hans Petterson <br/>(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94: JoU l 1, rskr. 1993/94:88. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1989:461. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft11">3821 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1483

Utkom fr�n trycket
den 28 december 1993

Lag
om �ndring i livsmedelslagen (1971:511);

utf�rdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � livsmedelslagen (1971:511)2

skall ha f�ljande lydelse.

3 � Lagen g�ller inte hantering av livsmedel i enskilt hush�ll. Regeringen
eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r dock f�reskriva att

lagen helt eller delvis skall g�lla hantering av livsmedel i enskilt hush�ll i
fr�ga om

1. vatten som �r avsett att drickas eller att anv�ndas vid hantering av

livsmedel,

2. k�tt fr�n kronhjort och dovhjort som har h�llits i h�gn.
Lagen g�ller inte heller hantering av livsmedel i k�k i f�rskola och

fritidshem med h�gst tv� avdelningar om inte regeringen eller den myndig-
het som regeringen best�mmer f�reskriver n�got annat.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94: JoU l 1, rskr. 1993/94:88.

2

Lagen omtryckt 1989:461.

3821

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.