SFS 1993:587 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 1993:587 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
SFS 1993_587 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:641px;height:901px;"> <img width="641" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:839px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft10">1265 </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 1993:587 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 16 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Lag <br/>om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763); </b></p> <p style="position:absolute;top:759px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 3 juni 1993. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 och 14 �� h�lso- och sjukv�rds-</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1982: 763)2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:831px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10"> Prop. 1992/93: 160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft10"> Lagen omtryckt 1992:567. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:649px;height:907px;"> <img width="649" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:587 </b></p> <p style="position:absolute;top:41px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall <br/>det finnas sjukhus. V�rd som ges under s�dan intagning ben�mns sluten <br/>v�rd. Annan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft22">Landstinget skall organisera den �ppna v�rden s� att alla som �r bosatta </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23">inom landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en husl�kare. Best�mmelser <br/>om s�dana l�kare finns i lagen (1993: 588) om husl�kare. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>14 �</b> Vid andra enheter for diagnostik eller v�rd och behandling �n hos </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23">husl�kare skall det, om det beh�vs med h�nsyn till patients�kerheten, <br/>finnas en s�rskild l�kare med specialistkompetens som svarar f�r den <br/>samlade ledningen av verksamheten. En s�dan l�kare ben�mns chefs�ver-<br/>l�kare. Vid ledningens ut�vande skall denne, i fr�gor som avser annat �n <br/>diagnostik eller v�rd och behandling av enskilda patienter eller utseende <br/>av patientansvariga l�kare, f�lja de f�reskrifter som landstinget kan med-<br/>dela. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft22">Chefs�verl�karen f�r uppdra �t s�dana befattningshavare vid enheten, </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft23">som har tillr�cklig kompetens och erfarenhet, att fullg�ra enskilda led-<br/>ningsuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft22">2. Landstingets skyldighet enligt 5 � andra stycket intr�der dock inte </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">fullt ut f�rr�n vid utg�ngen av �r 1995. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft23">Susanne Billum <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">BO K�NBERG </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft22">1266 </p> </div> </div>
background image

1265

SFS 1993:587
Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1993

Lag
om �ndring i h�lso- och sjukv�rdslagen (1982:763);

utf�rdad den 3 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 och 14 �� h�lso- och sjukv�rds-

lagen (1982: 763)2 skall ha f�ljande lydelse.

1

Prop. 1992/93: 160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

background image

SFS 1993:587

5 � F�r h�lso- och sjukv�rd som kr�ver intagning i v�rdinr�ttning skall
det finnas sjukhus. V�rd som ges under s�dan intagning ben�mns sluten
v�rd. Annan h�lso- och sjukv�rd ben�mns �ppen v�rd.

Landstinget skall organisera den �ppna v�rden s� att alla som �r bosatta

inom landstinget f�r tillg�ng till och kan v�lja en husl�kare. Best�mmelser
om s�dana l�kare finns i lagen (1993: 588) om husl�kare.

14 � Vid andra enheter for diagnostik eller v�rd och behandling �n hos

husl�kare skall det, om det beh�vs med h�nsyn till patients�kerheten,
finnas en s�rskild l�kare med specialistkompetens som svarar f�r den
samlade ledningen av verksamheten. En s�dan l�kare ben�mns chefs�ver-
l�kare. Vid ledningens ut�vande skall denne, i fr�gor som avser annat �n
diagnostik eller v�rd och behandling av enskilda patienter eller utseende
av patientansvariga l�kare, f�lja de f�reskrifter som landstinget kan med-
dela.

Chefs�verl�karen f�r uppdra �t s�dana befattningshavare vid enheten,

som har tillr�cklig kompetens och erfarenhet, att fullg�ra enskilda led-
ningsuppgifter.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

2. Landstingets skyldighet enligt 5 � andra stycket intr�der dock inte

fullt ut f�rr�n vid utg�ngen av �r 1995.

P� regeringens v�gnar

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

BO K�NBERG

1266

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.