SFS 1991:279

910279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:JYRVZL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:RMEXUJ+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:BUKRCL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;line-height:19px;font-family:RMEXUJ+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BUKRCL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:351px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:279 </b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">Utkom fr�n lr)'ckct <br/>den 22 maj 1991 </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i l agen (1960:409) om f�rbud i vissa fall mot </b></p> <p style="position:absolute;top:397px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>verksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de; </b></p> <p style="position:absolute;top:445px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 april 1991. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 7 oc h 8 �� lagen (1960:409) om </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rbud i vissa fal l mot verksamhet p� h�lso- oc h sjukv�rdens omr�de skall </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som bryter mot n�gon av best�mmelserna i 2 eller 3 � eller </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">under ut�vning av verksamhet, som i 1 � f�rsta stycket s�gs, upps�tlige n </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">eller av oaktsa mhet tillfogar den u nders�kte eller behandlade skada, som </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">inte �r ringa, eller framkallar fara f�r s�dan skada, vare sig skadan eller </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">faran orsakats av ol�mplig behandling eller genom avbrott i eller dr�jsm�l </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">med l�karv� rd, d�ms, om g�rningen inte �r belagd med straff enligt 10 � </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">lagen (1984:542) om beh�righet att ut�va yrke inom h�lso- och sjukv�rden </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">m. m., f�r h�lsofarligt kvacksal veri till b�ter eller f�ngelse i h�gs t ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Den omst�ndigheten att g�rningsmannen p� grund av brist i utbildning </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft15">och erfarenhet ej kunnat inse sjukdomens natur eller f�rutse skadan eller <br/>faran befriar honom ej fr�n ansva r. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som bryter mot n�gon av best�mmelserna i 4 och 5 �� d�ms till </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">b�ter. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft12">INGELA THALEN </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">510 </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:68, JuU 10. rskr. </p> <p style="position:absolute;top:1093px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1984:544. </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft12">' Senaste lydelse 1984:544, </p> <p style="position:absolute;top:1020px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft12">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:506px;white-space:nowrap" class="ft12">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft12">155. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:279

Utkom fr�n lr)'ckct
den 22 maj 1991

Lag

om �ndring i l agen (1960:409) om f�rbud i vissa fall mot

verksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de;

utf�rdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 7 oc h 8 �� lagen (1960:409) om

f�rbud i vissa fal l mot verksamhet p� h�lso- oc h sjukv�rdens omr�de skall

ha f�ljande lydelse.

7

Den som bryter mot n�gon av best�mmelserna i 2 eller 3 � eller

under ut�vning av verksamhet, som i 1 � f�rsta stycket s�gs, upps�tlige n

eller av oaktsa mhet tillfogar den u nders�kte eller behandlade skada, som

inte �r ringa, eller framkallar fara f�r s�dan skada, vare sig skadan eller

faran orsakats av ol�mplig behandling eller genom avbrott i eller dr�jsm�l

med l�karv� rd, d�ms, om g�rningen inte �r belagd med straff enligt 10 �

lagen (1984:542) om beh�righet att ut�va yrke inom h�lso- och sjukv�rden

m. m., f�r h�lsofarligt kvacksal veri till b�ter eller f�ngelse i h�gs t ett �r.

Den omst�ndigheten att g�rningsmannen p� grund av brist i utbildning

och erfarenhet ej kunnat inse sjukdomens natur eller f�rutse skadan eller
faran befriar honom ej fr�n ansva r.

8

Den som bryter mot n�gon av best�mmelserna i 4 och 5 �� d�ms till

b�ter.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1992.

P� regeringens v�gnar

INGELA THALEN

510

' Prop. 1990/91:68, JuU 10. rskr.

' Senaste lydelse 1984:544.

' Senaste lydelse 1984:544,

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

155.

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.