SFS 1991:880

910880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:SBFUFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:NLVHLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NLVHLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:SBFUFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:AUUBPV+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NLVHLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:NLVHLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:7px;font-family:NLVHLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:NLVHLW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:689px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:880 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:719px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n tryck et </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft11">den 25 juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i sm ittskyddslagen (1988:1472); </b></p> <p style="position:absolute;top:761px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">utfardad den 13 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft12">att det i smittskyddslagen </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft12">(1988:1472) skall inf�ras en ny paragraf, 50 a �, och n�r mast f�re 50 a � en </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft12">ny rubrik av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>I F�rordnande att fullg�ra chefs�verl�kares uppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:935px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">50 a � Landstingskommunen f�r f�rordna n�gon inom h�lso- och sjuk�</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rden legitimerad befattningshavare, som har tillr�cklig kompetens och </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft17">erfarenhet, att i chefs�verl�kares st�lle fullg�ra de uppgifter som chefs�<br/>�verl�karen har enligt 43  50 �� vid tv�ngsisolering av den som f�r smitta <br/>av infektion av HIV. </p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som s�gs i denna lag om chefs�verl�karen g�ller ocks� den som </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rordnats enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft12">1488 </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft14">' i'rop. 1990/91: 152. SoU20, rskr. 315. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft20">7 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">; �K ' </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft20">" - ^ </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1991. </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1991:880 </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21">INGELA THAL�N </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft21">Karl-Ingvar Rundqvist </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft21">(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:880 Lag

Utkom fr�n tryck et

den 25 juni 1991

om �ndring i sm ittskyddslagen (1988:1472);

utfardad den 13 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs

att det i smittskyddslagen

(1988:1472) skall inf�ras en ny paragraf, 50 a �, och n�r mast f�re 50 a � en

ny rubrik av f�ljande lydelse.

I F�rordnande att fullg�ra chefs�verl�kares uppgifter

50 a � Landstingskommunen f�r f�rordna n�gon inom h�lso- och sjuk�

v�rden legitimerad befattningshavare, som har tillr�cklig kompetens och

erfarenhet, att i chefs�verl�kares st�lle fullg�ra de uppgifter som chefs�
�verl�karen har enligt 43  50 �� vid tv�ngsisolering av den som f�r smitta
av infektion av HIV.

Vad som s�gs i denna lag om chefs�verl�karen g�ller ocks� den som

f�rordnats enligt f�rsta stycket.

1488

' i'rop. 1990/91: 152. SoU20, rskr. 315.

background image

7

; �K '

" - ^

Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1991.

SFS 1991:880

P� regeringens v�gnar

INGELA THAL�N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.