SFS 2022:893 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare / SFS 2022:893 Lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
SFS2022-893.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft12{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#ffffff;-moz-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-webkit-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-o-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-ms-transform: matrix( 0, -1, 1, 0, 0, 0);-moz-transform-origin: left 75%;-webkit-transform-origin: left 75%;-o-transform-origin: left 75%;-ms-transform-origin: left 75%;} .ft13{font-size:28px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:11px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCDGEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:PFWLOZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:BCVFAB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:13px;line-height:16px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCDFEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PLEEZZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:BCDEEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:1229px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>1 2 3 4 5 6</b></p> <p style="position:absolute;top:1147px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> 7 8 9 0</b></p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1233px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:1222px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:1211px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">3 </p> <p style="position:absolute;top:1200px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">4 </p> <p style="position:absolute;top:1188px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">5 </p> <p style="position:absolute;top:1177px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">6 </p> <p style="position:absolute;top:1166px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">7 </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">8 </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:1132px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">0 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (2013:156) om samh�llsorientering f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>vissa nyanl�nda invandrare </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 juni 2022 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 a och 2 �� lagen (2013:156) om <br/>samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda invandrare ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 a �</b>2<b> </b>Lagen g�ller f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte <br/>66 �r, �r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats uppeh�llstillst�nd <br/>enligt </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 � utl�nningslagen (2005:716),<br/>2. 12 kap. 18 � utl�nningslagen, eller<br/>3. 21 eller 22 kap. utl�nningslagen.</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 �</b>3<b> </b>Lagen g�ller �ven f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte <br/>66 �r, �r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket utl�nningslagen (2005:716), </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">stycket 14, andra eller tredje stycket utl�nningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">3. uppeh�llskort efter ans�kan enligt 3 a kap. 10 � utl�nningslagen,<br/>4. uppeh�llstillst�nd p� grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a �</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rsta stycket 2 utl�nningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem eller anh�rig enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">som har meddelats med st�d av 5 kap. 23 � tredje, fj�rde eller, n�r det g�ller <br/>familjemedlem till en utl�nning som har beviljats uppeh�llstillst�nd f�r <br/>arbete, sj�tte stycket utl�nningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 � utl�nnings-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 � utl�nnings-</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen, eller </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning till en person som har</p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beviljats uppeh�llstillst�nd med st�d av n�gon av best�mmelserna i 1 a �. </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r den som har fyllt 65 �r f�re</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:1108px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">1 Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331. <br/>2 Senaste lydelse 2017:596. <br/>3 Senaste lydelse 2018:70. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft111"><b> 2022:893 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft113"> 16 juni 2022 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2022:893 </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Christiana Lyrestam <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2013:156) om samh�llsorientering f�r

vissa nyanl�nda invandrare

Utf�rdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 a och 2 �� lagen (2013:156) om
samh�llsorientering f�r vissa nyanl�nda invandrare ska ha f�ljande lydelse.

1 a �2 Lagen g�ller f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte
66 �r, �r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats uppeh�llstillst�nd
enligt

1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 � utl�nningslagen (2005:716),
2. 12 kap. 18 � utl�nningslagen, eller
3. 21 eller 22 kap. utl�nningslagen.

2 �3 Lagen g�ller �ven f�r nyanl�nda invandrare som har fyllt 18 men inte
66 �r, �r folkbokf�rda i en kommun och har beviljats

1. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 � f�rsta

stycket utl�nningslagen (2005:716),

2. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta

stycket 14, andra eller tredje stycket utl�nningslagen,

3. uppeh�llskort efter ans�kan enligt 3 a kap. 10 � utl�nningslagen,
4. uppeh�llstillst�nd p� grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a �

f�rsta stycket 2 utl�nningslagen,

5. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem eller anh�rig enligt f�reskrifter

som har meddelats med st�d av 5 kap. 23 � tredje, fj�rde eller, n�r det g�ller
familjemedlem till en utl�nning som har beviljats uppeh�llstillst�nd f�r
arbete, sj�tte stycket utl�nningslagen,

6. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 � utl�nnings-

lagen,

7. uppeh�llstillst�nd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 � utl�nnings-

lagen, eller

8. uppeh�llstillst�nd p� grund av anknytning till en person som har

beviljats uppeh�llstillst�nd med st�d av n�gon av best�mmelserna i 1 a �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2023.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r den som har fyllt 65 �r f�re

ikrafttr�dandet.

1 Prop. 2021/22:181, bet. 2021/22:SfU25, rskr. 2021/22:331.
2 Senaste lydelse 2017:596.
3 Senaste lydelse 2018:70.

SFS

2022:893

Publicerad
den

16 juni 2022

background image

2

SFS

2022:893

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Christiana Lyrestam
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.