SFS 1969:41

690041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

uti

Nr 4 1

Lag

an ,gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 25 april 1958 (nr 213)

om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.;

given Stoc kholms slott den 28 mars 1969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t; att Yl, med rilcsdagcn^ funni!

gott förordna, att 12 § lagen den 25 april 1958 om behandlingen av hiildai:

och anhållna m. fl. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

Närmare föreskrifter

12

— av Konungen.

pm behandlingen i vissa fall av häktad, som skall undergå rättspsyki>

trisk undersökning, finnas särskilda bestämmelser i 7 a § lagen den 16

1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå nicdkh^

uppgi utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

hörsamligen att efterrätta. Till

heMta låtit

underskrivit och med Vårt kungl. siv'

Stockholms slott den 28 mars 1969.

(Justitiedepartementet)

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

HERMAN

: --t.VI'V-'t'vr-..-»

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.