SFS 1994:588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 1994:588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet
SFS 1994_588 Lag om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:448px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:588 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 13 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om utbildning f�r fredsbevarande verksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:502px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 2 juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> Regeringen f�r s�nda en v�pnad styrka utomlands f�r att delta i </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19">utbildning f�r fredsbevarande verksamhet inom ramen f�r internationellt <br/>samarbete. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning f�r freds-<br/>bevarande verksamhet inom ramen f�r internationellt samarbete och som <br/>inte �r anst�lld i F�rsvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbild-<br/>ningen. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> Om en v�rnpliktig under sin grundutbildning enligt 27 � 1 mom. <br/>v�rnpliktslagen (1941:967) deltar i utbildning f�r fredsbevarande verk-<br/>samhet, skall han �ven under denna utbildning anses fullg�ra grundutbild-<br/>ningen. Detsamma skall g�lla f�r en kvinna som deltar i utbildning f�r <br/>fredsbevarande verksamhet under den tid d� hon fullg�r grundutbildning <br/>enligt lagen (1980:1021) om milit�r grundutbildning f�r kvinnor. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft12">En v�rnpliktig som i andra fall �n som s�gs i f�rsta stycket deltar i </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94: F�Ul 2, rskr. 1993/94:385. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft12">1065 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:588 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft22">utbildning f�r fredsbevarande verksamhet skall anses fullg�ra repetitions-<br/>utbildning enligt 27 � 1 mom. v�rnpliktslagen. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som �r tj�nstepliktig enligt lagen (1981:292) om tj�nsteplikt f�r </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft22">h�lso- och sjukv�rdspersonal samt veterin�rpersonal m. m. skall n�r han <br/>eller hon deltar i utbildning f�r fredsbevarande verksamhet anses fullg�ra <br/>s�dan utbildning som s�gs i 6 � den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL BILDT </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft21">ANDERS BJ�RCK </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft21">(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:25px;white-space:nowrap" class="ft21">1066 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:588
Utkom fr�n trycket
den 13 juni 1994

Lag
om utbildning f�r fredsbevarande verksamhet;

utf�rdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 � Regeringen f�r s�nda en v�pnad styrka utomlands f�r att delta i

utbildning f�r fredsbevarande verksamhet inom ramen f�r internationellt
samarbete.

2 � Den som i Sverige eller utomlands skall delta i utbildning f�r freds-
bevarande verksamhet inom ramen f�r internationellt samarbete och som
inte �r anst�lld i F�rsvarsmakten skall ha samtyckt till att delta i utbild-
ningen.

3 � Om en v�rnpliktig under sin grundutbildning enligt 27 � 1 mom.
v�rnpliktslagen (1941:967) deltar i utbildning f�r fredsbevarande verk-
samhet, skall han �ven under denna utbildning anses fullg�ra grundutbild-
ningen. Detsamma skall g�lla f�r en kvinna som deltar i utbildning f�r
fredsbevarande verksamhet under den tid d� hon fullg�r grundutbildning
enligt lagen (1980:1021) om milit�r grundutbildning f�r kvinnor.

En v�rnpliktig som i andra fall �n som s�gs i f�rsta stycket deltar i

1

Prop. 1993/94:244, bet. 1993/94: F�Ul 2, rskr. 1993/94:385.

1065

background image

SFS 1994:588

utbildning f�r fredsbevarande verksamhet skall anses fullg�ra repetitions-
utbildning enligt 27 � 1 mom. v�rnpliktslagen.

Den som �r tj�nstepliktig enligt lagen (1981:292) om tj�nsteplikt f�r

h�lso- och sjukv�rdspersonal samt veterin�rpersonal m. m. skall n�r han
eller hon deltar i utbildning f�r fredsbevarande verksamhet anses fullg�ra
s�dan utbildning som s�gs i 6 � den lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1994.

P� regeringens v�gnar

CARL BILDT

ANDERS BJ�RCK

(F�rsvarsdepartementet)

1066

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.