SFS 1994:2064 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete / SFS 1994:2064 Lag om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
SFS 1994_2064 Lag om ändring i lagen (1994_588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:401px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1994:2064 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 11 januari 1995 </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:579px;white-space:nowrap" class="ft11">7257 </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:F�Ul, rskr. 1994/95:78. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft13"> �ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. �ldre best�mmelser till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft19">betr�ffande den som f�re ikrafttr�dandet antagits till grundutbildning <br/>enligt lagen (1980:1021) om milit�r grundutbildning f�r kvinnor. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">THAGE G PETERSON </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft19">Ann-Louise Eksborg . <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:588) om utbildning f�r <br/>fredsbevarande verksamhet; </b></p> <p style="position:absolute;top:472px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:588) om utbild-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft11">ning f�r fredsbevarande verksamhet skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �2</b> Om en totalf�rsvarspliktig som fullg�r grundutbildning enligt lagen <br/>(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt under sin grundutbildning deltar i ut-<br/>bildning f�r fredsbevarande verksamhet, skall han eller hon �ven under <br/>denna utbildning anses fullg�ra grundutbildningen. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11">En totalf�rsvarspliktig som i andra fall �n som s�gs i f�rsta stycket deltar </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19">i utbildning f�r fredsbevarande verksamhet skall anses fullg�ra repeti-<br/>tionsutbildning. </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:2064
Utkom fr�n trycket
den 11 januari 1995

7257

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:F�Ul, rskr. 1994/95:78.

2

�ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. �ldre best�mmelser till�mpas

betr�ffande den som f�re ikrafttr�dandet antagits till grundutbildning
enligt lagen (1980:1021) om milit�r grundutbildning f�r kvinnor.

P� regeringens v�gnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg .
(F�rsvarsdepartementet)

Lag
om �ndring i lagen (1994:588) om utbildning f�r
fredsbevarande verksamhet;

utf�rdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (1994:588) om utbild-

ning f�r fredsbevarande verksamhet skall ha f�ljande lydelse.

3 �2 Om en totalf�rsvarspliktig som fullg�r grundutbildning enligt lagen
(1994:1809) om totalf�rsvarsplikt under sin grundutbildning deltar i ut-
bildning f�r fredsbevarande verksamhet, skall han eller hon �ven under
denna utbildning anses fullg�ra grundutbildningen.

En totalf�rsvarspliktig som i andra fall �n som s�gs i f�rsta stycket deltar

i utbildning f�r fredsbevarande verksamhet skall anses fullg�ra repeti-
tionsutbildning.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.