SFS 2017:61 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands / SFS 2017:61 Lag om ändring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
170061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:DGDOMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DGDOMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:DGDOMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:DGDOMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:DGDOLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin <br/>som en del av svenska insatser utomlands;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 9 februari 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (2008:552) om katastrof-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">medicin som en del av svenska insatser utomlands ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med h�lso- och sjukv�rd enligt denna lag avses detsamma som anges i</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2 kap. 1 � f�rsta stycket h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30).</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Katastrofmedicinska insatser ska tillhandah�llas av de landsting som anges</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">i 6 � f�rsta stycket. �vriga landsting f�r tillhandah�lla s�dana insatser. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det som s�gs i denna lag om landsting ska ocks� g�lla en kommun som inte</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ing�r i ett landsting.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2017.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GABRIEL WIKSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:61</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 februari 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:552) om katastrofmedicin
som en del av svenska insatser utomlands;

utf�rdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (2008:552) om katastrof-

medicin som en del av svenska insatser utomlands ska ha f�ljande lydelse.

2 �

Med h�lso- och sjukv�rd enligt denna lag avses detsamma som anges i

2 kap. 1 � f�rsta stycket h�lso- och sjukv�rdslagen (2017:30).

Katastrofmedicinska insatser ska tillhandah�llas av de landsting som anges

i 6 � f�rsta stycket. �vriga landsting f�r tillhandah�lla s�dana insatser.

Det som s�gs i denna lag om landsting ska ocks� g�lla en kommun som inte

ing�r i ett landsting.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2017.

P� regeringens v�gnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

SFS 2017:61

Utkom fr�n trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.