SFS 1988:1480

881480.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GBWEUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:QWZQFV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:HGRZST+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:CFHDLD+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:CFHDLD+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:22px;font-family:QWZQFV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:21px;font-family:QWZQFV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:QWZQFV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QWZQFV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:803px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:1480 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>oHi �ndring 1 delgivningslagen (1970:428); </b></p> <p style="position:absolute;top:850px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft11">den 23 december 1988 </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 december 1988. </p> <p style="position:absolute;top:1159px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">3220 </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 24 � delgivningslagen (1970:428) </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft11">24 </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft11">Som fullt bevis att delgivning har skett p� s�tt som a nges i in tyget </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft17">g�ller intyg som i tj�nsten utf�rdas av st�mningsman, tj�nsteman vid <br/>svensk utlandsmyndighet, �klagare, polisman, kronofogde, exekutiv <br/>tj�nsteman vid krono fogdemyndighet samt, vid delg ivning med den so m <br/>�r intagen i kriminalv�rdsanstalt, h�kte, hem som avses i 12 � lagen <br/>(1980:621) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av ung a och i 22 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">(1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall eller r�ttspsykiatrisk klinik, </p> <p style="position:absolute;top:1145px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89:13, SoUl 1. rskr, 45. </p> <p style="position:absolute;top:1162px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1981: 1258. </p> <p style="position:absolute;top:1134px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>! </b></p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>t </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nsteman vid anstalten. Samma vitsord tillkommer intyg av notarius </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:604px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1988:1480 </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft20">publicus och intyg av n�mndeman i tingsr�tt vid delgivning f�r tingsr�t�</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft20">tens r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid s�rskild postdelgivning har intyg av tj�nsteman vid postverket s�</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft20">dant vitsord som anges i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">Intyg a tt delgivning skett p� utrikes ort skall g�lla so m fullt bevis att </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:19px;white-space:nowrap" class="ft22">delgivning skett p� s�tt som anges i intyget, om intygsgivarens beh�righet <br/>styrkes av t j�nsteman vid sv ensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft22">p� utrikes ort g�ller som fullt bevis �ven utan s�dant bestyrkande som nyss <br/>n�mnts, om detta f�ljer av �verenskommelse med fr�mmande stat. </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kra ft den 1 januar i 1989. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft20">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:1480 Lag

Utkom fr�n trycket

oHi �ndring 1 delgivningslagen (1970:428);

den 23 december 1988

utf�rdad den 15 december 1988.

3220

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 24 � delgivningslagen (1970:428)

skall ha f�ljande lydelse.

24

Som fullt bevis att delgivning har skett p� s�tt som a nges i in tyget

g�ller intyg som i tj�nsten utf�rdas av st�mningsman, tj�nsteman vid
svensk utlandsmyndighet, �klagare, polisman, kronofogde, exekutiv
tj�nsteman vid krono fogdemyndighet samt, vid delg ivning med den so m
�r intagen i kriminalv�rdsanstalt, h�kte, hem som avses i 12 � lagen
(1980:621) med s�rskilda best�mmelser om v�rd av ung a och i 22 � lagen

(1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall eller r�ttspsykiatrisk klinik,

' Prop. 1988/89:13, SoUl 1. rskr, 45.

^ Senaste lydelse 1981: 1258.

!

t

background image

tj�nsteman vid anstalten. Samma vitsord tillkommer intyg av notarius

SFS 1988:1480

publicus och intyg av n�mndeman i tingsr�tt vid delgivning f�r tingsr�t�

tens r�kning.

Vid s�rskild postdelgivning har intyg av tj�nsteman vid postverket s�

dant vitsord som anges i f�rsta stycket.

Intyg a tt delgivning skett p� utrikes ort skall g�lla so m fullt bevis att

delgivning skett p� s�tt som anges i intyget, om intygsgivarens beh�righet
styrkes av t j�nsteman vid sv ensk utlandsmyndighet. Intyg om delgivning

p� utrikes ort g�ller som fullt bevis �ven utan s�dant bestyrkande som nyss
n�mnts, om detta f�ljer av �verenskommelse med fr�mmande stat.

Denna lag tr�der i kra ft den 1 januar i 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.