SFS 1989:33

890033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:VFZMCJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:VFZMCJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:VFZMCJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:21px;font-family:VFZMCJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:10px;font-family:CIMDTD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:21px;font-family:CIMDTD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:VFZMCJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:553px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1989; 33 </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i delgivningslagen (1970:428); </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:622px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom Mn trycket </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:621px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 februari 1989 </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 19 januari 1989. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 9 � delgivningslagen (1970 :428) </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">9 � Skall delgivning ske med annan juridisk person �n staten, �ver�</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">bringas han dlingen till n�gon som har r�tt att f�retr�da den juridiska <br/>personen eller, om flera �r gemensamt beh�riga, till n�gon av dem. Saknas <br/>beh�rig st�llf�retr�dare men finns n�go n som har r�tt att sammankalla <br/>dem so m skall besluta i den juridiska personens angel� genheter, �ver�</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">bringas handlingen till denne. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">Delgivning med d�dsbo genom att handlingen �verbringas till n�gon av </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">d�dsbodel�garna f�r ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-<br/>en f�ranleds av att d�dsboet innehar fast egen dom som �r taxerad som <br/>jordbruksfastighet. D�dsb odel�gare som mottagit handlingen ska ll utan <br/>dr�jsm�l underr�tta �vriga del�gare om delgivningen. </p> <p style="position:absolute;top:971px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">D�dsbodel�gare som sitter i boet har r�tt att taga emot handlingen, �ven </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14">om boet ej f�rvaltas av del�garna. Han svarar i s�dant fall f�r att handling�<br/>en utan dr�jsm�l l�mnas till n�gon som har r�tt att f�retr�da boet. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1988/89:9, LU12, rskr. 60. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:732px;white-space:nowrap" class="ft11">55 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>'" "" </b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>'&#34;'i'. </b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>,'V </b></p> <p style="position:absolute;top:12px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>' </b></p> <p style="position:absolute;top:18px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>. ' . ' &#34; </b></p> <p style="position:absolute;top:18px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>I;. " </b></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft22">SFS 1989:33 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1989. </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft22">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft22">Michael Koch </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft22">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1989; 33

om �ndring i delgivningslagen (1970:428);

utkom Mn trycket

den 21 februari 1989

Utf�rdad den 19 januari 1989.

Enligt riks dagens beslut' f�reskrivs att 9 � delgivningslagen (1970 :428)

skall ha f�ljande lydelse.

9 � Skall delgivning ske med annan juridisk person �n staten, �ver�

bringas han dlingen till n�gon som har r�tt att f�retr�da den juridiska
personen eller, om flera �r gemensamt beh�riga, till n�gon av dem. Saknas
beh�rig st�llf�retr�dare men finns n�go n som har r�tt att sammankalla
dem so m skall besluta i den juridiska personens angel� genheter, �ver�

bringas handlingen till denne.

Delgivning med d�dsbo genom att handlingen �verbringas till n�gon av

d�dsbodel�garna f�r ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-
en f�ranleds av att d�dsboet innehar fast egen dom som �r taxerad som
jordbruksfastighet. D�dsb odel�gare som mottagit handlingen ska ll utan
dr�jsm�l underr�tta �vriga del�gare om delgivningen.

D�dsbodel�gare som sitter i boet har r�tt att taga emot handlingen, �ven

om boet ej f�rvaltas av del�garna. Han svarar i s�dant fall f�r att handling�
en utan dr�jsm�l l�mnas till n�gon som har r�tt att f�retr�da boet.

' Prop. 1988/89:9, LU12, rskr. 60.

55

background image

'" ""

'"'i'.

,'V

'

. ' . ' "

I;. "

SFS 1989:33

Denna lag tr�der i k raft den 1 juli 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Michael Koch

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.