SFS 1990:1386

901386.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:9px;font-family:POUOZA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:21px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:22px;font-family:UNNRID+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:778px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:1386 Lag </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:792px;white-space:nowrap" class="ft10">� </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft10">ooi �ndring i delgivningslagen (1970:428); </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">den 28 december 1990 </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 13 december 1990. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 9 � delgivningslagen (1970:428) </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1990/91:47. SkU6. rskr. 80. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">2524 </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft11">2 Senaste lydelse 1989:33. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:787px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>? S- : </b></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft12">9 </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft12">Skall delgivning ske med annan juridisk person �n staten, �ver�</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft15">bringas handlingen till n�gon som har r�tt att f�retr�da den juridiska <br/>personen eller, om flera �r gemensamt beh�riga, till n�gon av dem. Saknas <br/>beh�rig st�llf�retr�dare men finns n�gon som har r�tt att sammankalla </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft12">dem som skall besluta i den juridiska personens angel�genheter, �ver�</p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft12">bringas handlingen till denne. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">^Delgivning med d�dsbo genom att handlingen �verbringas till n�gon av </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:626px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:1386 </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">j-' ^� �dsbodel�gama f�r ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">en f�ranleds av att d�dsboet innehar fast egend om som �r taxerad som </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft20">' ; lantbruksenhet. D�dsbodel�gare som mottagit handlingen skall utan dr�js-</p> <p style="position:absolute;top:136px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft20">" </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">m�l underr�tta �vriga del�gare om delgivningen. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">D�dsbodel�gare som sitter i boet har r�tt att taga emot handlingen, �ven </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft23">om boet ej f�rvaltas av del�garna. Han svarar i s�dant fall f�r att handling�<br/>en utan dr�jsm�l l�mnas till n�gon som har r�tt att f�retr�da boet. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:327px;white-space:nowrap" class="ft20">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft20">fe </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft21">�: </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:1386 Lag

Utkom fr�n trycket

ooi �ndring i delgivningslagen (1970:428);

den 28 december 1990

utf�rdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 9 � delgivningslagen (1970:428)

skall ha f�ljande lydelse.

' Prop. 1990/91:47. SkU6. rskr. 80.

2524

2 Senaste lydelse 1989:33.

? S- :

9

Skall delgivning ske med annan juridisk person �n staten, �ver�

bringas handlingen till n�gon som har r�tt att f�retr�da den juridiska
personen eller, om flera �r gemensamt beh�riga, till n�gon av dem. Saknas
beh�rig st�llf�retr�dare men finns n�gon som har r�tt att sammankalla

dem som skall besluta i den juridiska personens angel�genheter, �ver�

bringas handlingen till denne.

background image

^Delgivning med d�dsbo genom att handlingen �verbringas till n�gon av

SFS 1990:1386

j-' ^� �dsbodel�gama f�r ske endast om denne sitter i boet eller om delgivning-

en f�ranleds av att d�dsboet innehar fast egend om som �r taxerad som

' ; lantbruksenhet. D�dsbodel�gare som mottagit handlingen skall utan dr�js-

"

m�l underr�tta �vriga del�gare om delgivningen.

D�dsbodel�gare som sitter i boet har r�tt att taga emot handlingen, �ven

om boet ej f�rvaltas av del�garna. Han svarar i s�dant fall f�r att handling�
en utan dr�jsm�l l�mnas till n�gon som har r�tt att f�retr�da boet.

Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1991.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

fe

(Justitiedepartementet)

�:

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.