SFS 1992:1065

921065.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:JWUQCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:JWUQCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:JWUQCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:GPQAFU+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JWUQCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:JWUQCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:JWUQCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:66px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1992:1065 Lag </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i delgivningslagen (1970: </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">den 1 decem ber 1992 </p> <p style="position:absolute;top:136px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 november 1992. </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 a och 19 �� delgivningsl agen </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">(1970:428) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft15">3 a �&#34; Om det inte �r ol�mpligt med h�nsyn till omst�ndigheterna, f�r <br/>ordin�r delgivning med den som �r part eller som har liknande st�llning i <br/>ett m�l eller �rende ske genom att myndigheten s�nder handlingen med </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">posten till den s�kte under hans senast k�nda adress och minst en dag </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft16">senare skickar ett meddelande om att handlingen har s�nts (f�renklad <br/>delgivning). </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">F�renklad delgivning f�r inte avse st�mningsans�kningar eller andra </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">handlingar varigenom m�l eller �renden anh�ngigg�rs och f�r anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">bara om den s�kte har delgivits upplysning om att f�renklad delgivning </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft16">kan komma att anv�ndas i m�let eller �rendet. Delgivning av s�dan <br/>upplysning med den som inlett m�let eller �rendet beh�ver dock inte ske, </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft16">om upplysningen l�mnas i n�ra anslutning till att dennes ans�kan kommit <br/>in till myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">19 </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft12">Delgivning har skett genom att den som s�ks f�r delgivning sj�lv </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft16">har mottagit handlingen, oavsett p� vilket s�tt den kommit honom till <br/>handa. Har den s�kte kvitterat postf�rs�ndelse som h�mtats av bud, skall <br/>den anses ha kommit honom till handa samma dag som den avh�mtats p� <br/>posten. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rekommer vid s�rskild postdelgivning eller st�mningsmannadelgiv-</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">ning att den som sokes f�r delgivning v�grar att taga emot handlingen, </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">anses delgivning �nd� ha skett. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">Delgivning skall anses ha skett </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt 6 � andra stycket genom att handlingen �r tillg�nglig och medde�</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft12">landet delgivits, </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt 3 a � n�r tv� veckor f�rflutit fr�n det att meddelandet skickades </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">med posten och det inte med h�nsyn till omst�ndigheterna framst�r som </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft15">osannolikt att handlingen f�re tv�veckorstidens utg�ng kommit fram till <br/>den s�ktes senast k�nda adress, </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt 3 � tredje stycket, 12 eller 13 � genom att det blivit fullgjort som </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">f�reskrivs d�r, </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt 15 � andr a stycket sista punkten genom att handlingen l�mnats i </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">den s�ktes hemvist eller f�sts p� d�rren till hans bostad, </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt 17 � p� tionde dagen efter beslutet om kung�relsedelgivning under </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft15">f�ruts�ttning att det blivit fullgjort som f�reskrives i paragrafens f�rsta <br/>stycke. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft13">2538 </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1991/92:169, bet. 1992/93: JuUl, rskr. 1992/93:3. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1990:1410. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1990:1410. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:829px;height:1262px;"> <img width="829" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1993. </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1992:1065 </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">Lena Moore </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1992:1065 Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring i delgivningslagen (1970:

den 1 decem ber 1992

utf�rdad den 19 november 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 a och 19 �� delgivningsl agen

(1970:428) skall ha f�ljande lydelse.

3 a �" Om det inte �r ol�mpligt med h�nsyn till omst�ndigheterna, f�r
ordin�r delgivning med den som �r part eller som har liknande st�llning i
ett m�l eller �rende ske genom att myndigheten s�nder handlingen med

posten till den s�kte under hans senast k�nda adress och minst en dag

senare skickar ett meddelande om att handlingen har s�nts (f�renklad
delgivning).

F�renklad delgivning f�r inte avse st�mningsans�kningar eller andra

handlingar varigenom m�l eller �renden anh�ngigg�rs och f�r anv�ndas

bara om den s�kte har delgivits upplysning om att f�renklad delgivning

kan komma att anv�ndas i m�let eller �rendet. Delgivning av s�dan
upplysning med den som inlett m�let eller �rendet beh�ver dock inte ske,

om upplysningen l�mnas i n�ra anslutning till att dennes ans�kan kommit
in till myndigheten.

19

Delgivning har skett genom att den som s�ks f�r delgivning sj�lv

har mottagit handlingen, oavsett p� vilket s�tt den kommit honom till
handa. Har den s�kte kvitterat postf�rs�ndelse som h�mtats av bud, skall
den anses ha kommit honom till handa samma dag som den avh�mtats p�
posten.

F�rekommer vid s�rskild postdelgivning eller st�mningsmannadelgiv-

ning att den som sokes f�r delgivning v�grar att taga emot handlingen,

anses delgivning �nd� ha skett.

Delgivning skall anses ha skett

enligt 6 � andra stycket genom att handlingen �r tillg�nglig och medde�

landet delgivits,

enligt 3 a � n�r tv� veckor f�rflutit fr�n det att meddelandet skickades

med posten och det inte med h�nsyn till omst�ndigheterna framst�r som

osannolikt att handlingen f�re tv�veckorstidens utg�ng kommit fram till
den s�ktes senast k�nda adress,

enligt 3 � tredje stycket, 12 eller 13 � genom att det blivit fullgjort som

f�reskrivs d�r,

enligt 15 � andr a stycket sista punkten genom att handlingen l�mnats i

den s�ktes hemvist eller f�sts p� d�rren till hans bostad,

enligt 17 � p� tionde dagen efter beslutet om kung�relsedelgivning under

f�ruts�ttning att det blivit fullgjort som f�reskrives i paragrafens f�rsta
stycke.

2538

' Prop. 1991/92:169, bet. 1992/93: JuUl, rskr. 1992/93:3.

' Senaste lydelse 1990:1410.

' Senaste lydelse 1990:1410.

background image

Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1993.

SFS 1992:1065

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.