SFS 1973:240

730240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:WPUDOM+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:JYQHRA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:WPUDOM+ArialMT;color:#000000;} .ft32{font-size:15px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:WZMICC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:15px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:18px;font-family:JYQHRA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:WPUDOM+ArialMT;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft54{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:18px;font-family:WZMICC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:15px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft64{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:18px;font-family:JYQHRA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:18px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:10px;font-family:JYQHRA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:22px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft74{font-size:15px;font-family:JYQHRA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft75{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft76{font-size:18px;line-height:24px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft77{font-size:18px;line-height:20px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft78{font-size:18px;line-height:27px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft79{font-size:18px;line-height:22px;font-family:ZURLSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft710{font-size:18px;line-height:20px;font-family:JYQHRA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:909px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1973; 240 Lag </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr �n trycket </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft11">den 2 9 m aj 1973 </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft12">420 </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>om �ndring i r�tteg�ngsbalken; </b></p> <p style="position:absolute;top:987px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft11">given Stockholms slott den 11 m aj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft11">GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e. -" </p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft11">Goies och Vendes Konung, g�ra veterli^ </p> <p style="position:absolute;top:1073px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft11">riksdagen', funnit gott att i fraga om r�tteg�ngsbalken </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft11">'Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168. </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:767px;white-space:nowrap" class="ft11">S veri </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">dels aU 4 kap. I. 12 och 13 ��, 5 kap. 7 och 8 ��, 9 kap. 5 �, 17 kap. </p> <p style="position:absolute;top:65px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973:240 </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">9 i;, 18 ka p. S och 14 </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">30 kap. 7 �, 33 kap. I och 3 ��, 36 kap, 3 och </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">5 </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20">50 kap. 3 </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft20">51 kap. 3 �. 52 kap. 2 �, 55 kap. 3 � och 56 kap. 3 � </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">skall h a nedan angivna lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">dels m i 33 kap. skall inf�ras en ny paragraf, 9 av nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:230px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">4K.AP. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft20">I �" Lagfaren domare skall vara svensk medborgare och hava avlagt </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r beh�righet till dom ar�mbete f�reskrivna kunskapsprov. </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Ej m� den ut�va domar�mbete, som �r omyndig eller i konkurs-</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">tili.siand. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">Om kunskapsprov och villkor i �vrigt f�r ut�vande av domar�mbete </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rordnar hon ungen. </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">12 �' De som med varandra �ro eller varit gifta eller �ro i r�tt upp-</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft23">och nedstig ande sl�ktskap eller sv�gerlag eller �ro syskon eller �ro i det <br/>sv�gerlag, att den ene �r eller varit gift med den andres syskon, eller de </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">som p � liknande s�t t �ro varandra n�rst�ende m� ej samtidigt sitta som </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">domare i r�tten . </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">13 �' Domare vare j�vig att handl�gga m�l: </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">1. Om han sj�lv �r part eller eljest har del i saken eller av dess </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">utg�ng kan v�nta syn nerlig nytta eller skada; </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om han med part �r eller varit gift eller �r i r �tt upp- eller nedsti�</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft23">gande sl�ktskap eller sv�gerlag eller �r syskon eller �r i d et sv�gerlag. <br/>att den ene �r eller varit gift med den andres syskon, eller om han p� <br/>liknande .s�tt �r part n�rst�ende; </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om han till n�gon, som har del i saken eller av dess utg�ng kan </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">\�nta .synnerlig nytta elle r skada, st�r i f�rh� llande, som avses i 2; </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft20">4. om han eller n�gon honom n�rst�ende, som avses i 2. � r f�rmyn�</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">dare elle r god man f�r part eller eljest parts st�llf�retr�dare eller �r </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">ledamot av styrelsen f�r bolag, f�rening eller annat samfund, stiftelse </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">eller annan sadan Inr�ttning, som �r part. eller, d� kommun eller annan </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">sadan menighet �r part, �r ledamot av n�mnd eller styrelse, som </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft20">handhar f�rvaltningen av den angel�genhet m�let r�r; </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">-" om han eller n�gon honom n�rst�ende, som s�gs i 2, till n�gon, </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft23">som h ar del i saken eller av de ss utg�ng kan v�nta synnerlig nytta eller <br/>shada. siar i f�rhal lande, som avses i 4 ; </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft20">fr om han �r parts vcderdeloman, dock ej om parlen s�kt sak med </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">honom f�r att g�ra honom j�vig; </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">om han i ann an r�tt s�som domare eller befattningshavare fallat </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft20">som r�r saken, eller hos annan myndighet �n domstol eller </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft20">skiljeman tagit b efattning d�rmed; </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">om han i saken s�som r�tteg�ngsombud f�rt parts talan eller </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">hr�li purt eller vittnat eller varit sakkunnig; eller </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft21">Senaste lydelse 1948:71, �ndringen inneb�r bl.a. all andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft21">^^�naste lydelse 1971:875. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21">^^irasie lydelse 19 71&#34;:875 </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:698px;white-space:nowrap" class="ft21">421 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:77px;left:130px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1973:240 </p> <p style="position:absolute;top:61px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft30">9 om eljesl s�rskild omsl�ndighel f�religger, som �r �gnad all rubba </p> <p style="position:absolute;top:85px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rlroendel lill hans oparliskhel i malcl. </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30">5 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">7 K Den som ansl�lles som allm�n tolk eller eljesl f�rordnas all </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">biir�da som tolk skall inf�r r�tten avl�gga cd, att han efter b�sia </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rst�nd skall fullg�ra det uppdrag, som l�mnats honom. Finnes </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">anledning antaga att den som f�rordnas att bitr�da som tolk sk all </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft34">erh�lla ytterligare uppdrag som tolk vid domstolen, m� han av l�gga cd <br/>som avser �ven framtida uppdrag. </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft30">Ang�ende eds utbytande mot f�rs�kran p� heder och samvete g�lle </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">vad om vittncsed �r stadgat . </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft30">8 �� Till allm�n tolk s� ock till tolk f�r den som �r allvarligt h�rsel-</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">eller talskadad utg�r ers�ttning enligt vad d�rom �r s�rskilt sta dgat. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft35">Annan tolk �ge av allm� nna medel �tnjuta arvode samt gotig�relse f�r <br/>kostnad och tidsspillan efter vad r�tten pr�var sk�ligt; ers�ttningen </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft30">skall g�ldas av statsverket. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">9 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft30">5 � Den som vid sa mmantr�de inf�r r�tten st�r f�rhandlingen eller </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30">tager fotografi i r �ttssalen eller v�grar att efterkomma f�reskrift, som </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft30">meddelats till ordningens uppr�tth�llande, d�mes till b�ter.Tillsamma </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft30">straff d�mes den som muntligen inf�r r�tten eller i r�tteg�ngsskrift </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft30">uttalar sig otillb�rligt. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft31">422 </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft30">17 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:725px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft30">9 �&lt;" Innan dom beslutas, skall �verl�ggning hallas. </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:304px;white-space:nowrap" class="ft30">D� huvudf�rhandling �gt rum, skall samma eller sist n�sta h elgfna </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:286px;white-space:nowrap" class="ft35">dag �verl�ggning h�llas och, om det kan ske. dom beslutas och <br/>avkunnas, Erfordras pa grund av malels beskaffenhet radrum f�r </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:287px;white-space:nowrap" class="ft36">domens beslutande eller avfattande, m� r�tten besluta anstan <br/>d�rmed; domen skall dock, om ej synnerligt hinder m�ter, skrifil'Slcm <br/>avfattas och meddelas inom tv� veckor efter f�rhandlingens asslu-</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft34">lande. Avkunnas ej domen vid huvudf�rhandlingen, skall �en <br/>avkunnas vid annat r�ttens sammantr�de eller ock meddelas </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:781px;white-space:nowrap" class="ft30">'''| </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft30">den h�lles tillg�nglig � r�ttens kansli; vid huvudf�rhandlingen ^ </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">underr�ltel.se givas om tiden och s�ttet f�r domens meddelande^ </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft30">Vad nu sagts om mals avg�rande efter huvudf�rhandling g�&#34;*^ &#34; </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft30">da mal avg�r es vid sammantr�de f�r muntlig f�rberedelse. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft30">Avg�res eljest m�l utan buvudf�rhandling, skall, s� snart ske </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">�verl�ggning h�llas samt domen beslutas, skriftligen nvbidns </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30">meddelas. Meddelandet skall ske genom att domen h�lles </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ttens kansli. Underr�ttekse om tiden f�r meddelandet skall se ' </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft30">samma dag avs�ndas till part erna. </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft32">'Senaste lydelse 1968:193. </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">Senaste lydelse 1969:244. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft40">Avkunnande nv dotn ma ske genom �tergivande av domsk�len och </p> <p style="position:absolute;top:63px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1973: 240 </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft40">sluiet j'imie meddelande av fullf�ljdsh�nvisning. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft40">Har sKiljnklig mening f�rekommit, skall denna meddelas parlerna </p> <p style="position:absolute;top:123px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft40">pa sammn lid och s�t t som domen. </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft41"><i>18 KAF, </i></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">8�' Ers�lining f�r r�tteg�ngskostnad skall fullt motsvara kostnaden </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft44">f�r r�iieg�ngens f�rberedande och talans utf�rande j�mte arvode till <br/>ombud eller bitr�de, s�vitt ko.stnaden sk�ligen varit p�kallad f�r <br/>Ltllvaraiagande av partens r�tt. Ers�ttning skall ock utg� f�r partens-</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">arbete och tidsspillan i anledning av r�tteg�ngen. S�som �tg�rd f�r </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">r�tteg�ngens f �rberedande anse.s f�rhandling f�r bil�ggande av tviste�</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">fr�ga som har omedelbar betydelse f�r partens talan. </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Inkasso�lg�rd som vidtagits f�re r�tteg�ngen ers�ttes som r�tte�</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft44">g�ngskostnad. Er s�ttning f�r s�dan kostnad utg�r enligt best�mmelser <br/>som Konungen meddelar. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad skall �ven innefatta r�nta efter sex </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">procent fr�n dagen d� m�let avg�res til! dess betalning sker. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">14� Part. som vill erh�lla ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad, skall, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft44">innan handl�ggningen avslutas, framst�lla yrkande d�rom och uppgiva, <br/>vari kostnaden best�r. G�r han det ej, �ge han ej d�refter tala a den <br/>kostnad, som uppkommit vid samma r�tt; dock m� part, �ven om <br/>yrkande ej framst�llts, erh�lla r�nta som avses i 8 � tredje stycket samt </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">ers�ttning f�r utskrift av r�ttens dom eller slutliga beslut. </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Da r�tten avg�r m�let, meddele r�tten Samtidigt beslut ang�ende </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">r�tteg�ngskostnaden s� ock i fr�ga, som avses i 13 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">Ing�r i ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad arvode till ombud eller bitr�de, </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">skall arvodets be lopp angivas. </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">30 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft44">7 �&#34; innan dom beslutas, skall �verl�ggning h�llas. Har n�mnd s�te i <br/>r�tten, framst�!le ordf�randen saken och vad lag stad gar d�rom. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Da huvudf�rhandling �gt rum, skall samma eller sist n�sta helgfria </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft40">�ag �verl�ggning h�llas och, om det kan ske, dom beslutas och </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft44">avkunnas. Finnes r� drum f�r domens beslutande eller avfattande ound�<br/>g�ngligen erforderligt, m�*r�tten besluta anst�nd d�rmed; domen skall <br/>dock, om ej synnerligt hinder m�ter, skriftligen avfattas och meddelas, <br/>da den tilltalade �r h�ktad, inom en vecka och i a nnat fall inom tv� </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">veckor efter f�rhandlingens avslutande. Avkunnas ej domen vid </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft45">huvudf�rhandlingen, skall den avkunnas vid annat r�ttens samman-<br/>ir�de eller ock meddelas genom alt den h�lles litlg�nglig � r�ttens <br/>kansli; vid huvudf�rhandlingen skall underr�ttelse givas om tiden och </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">s�ttet f�r domens meddelande, </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40">Avg�res m�l utan huvudf�rhandling, skall, s� snart ske kan, �ver-</p> <p style="position:absolute;top:1088px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">'"'ggning hallas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och meddelas, </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft42">'Senaste lydelse 1971:317. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft42">lenaste lydelse 1969:101. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft43">�</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:76px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1973:240 </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft54">^..H,^pl"indet skall ske genom att domen h�lles tillg�nglig � r�ttens <br/>Tansli Underr�ttelse om tiden f�r meddelandet skall senast samntadag </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft51">''tvkunnalrav dom m� ske genom �tergivande av domslutet och </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft51">sk�len j�m te meddelande av fullf�ljdsh�nv.snmg. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft51">Har skiljaktig mening f�rekommit, skall denna meddelas parterna </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft51">pa samma tid och s�tt som dom en. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft51">N�r m�l avgjorts, skall skriftlig underr�ttelse om utg�ngen i m �let </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft51">snarast givas den tilltalade. N�rmare f�reskrifter h�rom meddelas av </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft51">Konungen. </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft52">424 </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>33 KAP. </b></p> <p style="position:absolute;top:343px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft51">1 � Ans�kan, anm�lan eller annan inlaga i r�tteg�ng skall inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft51">uppgift a domstolen samt p arternas namn och hemvist. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft51">Parts f�rsta inlaga i r�tteg�ngen skall inneh�lla uppgift � hans </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft54">personnummer och postadress. Vidare b�r angivas partens yrke o ch <br/>telefonnummer samt de �vriga omst�ndigheter, som �ro av betydelse <br/>f�r delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att f�retr�da <br/>honom, skola ombudets namn, postadress och telefonnummer </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft51">angivas. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft51">St�mningsans�kan b�r tillika inneh�lla uppgift � svaranden i de h�n�</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft51">seenden som s�gs i andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft51">Sker �ndring i f� rh�llande, som part s�lunda uppgivit, skall pa rten </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft51">utan dr�jsm�l anm�la del till r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft51">3 �' Inlaga eller annan handling anses ha inkommit till r�tten de n dag </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft51">d� handlingen eller avi om betald postf�rs�ndelse, i vilken handlingen </p> <p style="position:absolute;top:656px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft51">�r innesluten, anl�nt till r�tten eller kommit beh�rig tj�nsteman till </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft51">handa. Underr�ttas r�tten s�rskilt om att telegram till r�tten anl�nt till </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft54">telegrafanstalt, anses telegrammet ha inkommit redan n�r under�<br/>r�ttelsen n�tt beh�rig tj�nsteman. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft51">Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft51">avl�mnats i r�ttens kansli eller avskilts f�r r�tten p� postanstalt, anses </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft51">den ha inkommit den dagen, om den kommit beh�rig tj�nsteman till </p> <p style="position:absolute;top:804px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft51">handa n�rmast f�ljande arbetsdag. </p> <p style="position:absolute;top:825px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft51">Telegram eller annat meddelande som ej �r undertecknat skall </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft51">bekr�ftas av avs�ndaren genom undertecknad handling, om r�tten </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft51">beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:281px;white-space:nowrap" class="ft51">9 �'&#34; �r fr�n part inkommen inlaga eller annan handling ej avfattad </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft51">pa svenska spr�ket, m� r� tten vid behov antingen f�rel�gga parten att </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft51">tillhandah�lla bestyrkt �vers�ttning av handlingen eller ock uppdraga </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft55">�t l�mplig person att �vers�tta handlingen. Efterkommes ej f�re�<br/>l�ggande att tillhandah�lla �vers�ttning, m� handlingen lamnas ut an </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft51">avseende. </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som bitr�tt r�tten med �vers�ttning �ge av allm�nna medc </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft51">erhalla ers�ttning efter vad r�tten pr�var sk�ligt: i brottm�l va&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft51">a '^'8'rre f�r talan skall ers�ttningen g�ldas av statsverket. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft51">JSenasiclydelse 1947:616. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft51">F�rutvamnde 9 tj upph�vd genom 1970:429. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft53">�</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">36K.AP. </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft60">SFS 1973:240 </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft64">3 gli Den som med part �r eller varit gift eller �r i r�tt upp- eller ned-<br/>siiii.inde sl�ktskap eller sv�gerlag eller �r syskon eller �r i det sv�gerlag, </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft60">den ene �r eller varit gift med den andres syskon, eller som p� </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">liknande s�tt �r parten n�rst�ende, vare ej skyldig a u avl�gga vittnes-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft60">tnai-</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">Stat&#34; iiag on till parts st�llf�retr�dare i s�dant f�rh�llande, som nu </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">s.mti. �ge han e j p� grund d�rav undandraga sig att vittna. </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft64">5^1; �mbels- eller tj�nsteman eller den som �r f�rordnad eller vald <br/>;iii f�rr�tta offentligt tj�nste�rende eller ut�va annan allm�n befatt�</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">ning m a e j horas som vittne angaende n�got, varom han pa grund av </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft60">denna sin st�llning har a tt iakttaga tystnad. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">EJ heller ma advo kat, l�kare, tandl�kare, barnmorska, sjuksk�terska, </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft64">kurator vid farniljcr�d givningsbyr�, som drives av kommun, landstings�<br/>kommun. f�rsamling eller kyrklig samf�llighet, eller deras bitr�den <br/>h�ras angaende n� got. som p� grund av d enna deras st�llning f�rtrotts </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft60">dem eller dc i samband d�rmed erfarit, med mindre det �r i lag </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">medgivet eller den, till vilkens f�rm�n tystnadsplikten g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft60">samtycker d�rtill. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">Rruieg�ngsombud, bitr�de eller f�rsvarare m� ej horas som vittne </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft60">om vad f�r uppdragets fullg�rande f�rtrotts honom, med mindre </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">parten medg iver, att det m� y ppas. </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft60">Ulan hinder av vad i a ndra eller tredje stycket s�gs vare annan �n </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft64">f�rsvarare skyldig att avgiva utsaga i m�l ang �ende brott, f�r vilket icke <br/>�r stadgal lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft60">Om tystnadsplikt f�r pr�st inom sven.ska kyrkan �r s�rskilt stadgat. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">Pr�st ino m annat trossamfund �n svenska kyrkan eller den som i s�dant </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft60">samfund intager motsvarande st�llning m� icke h�ras som vittne om </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft64">nacot. som han vid hemligt skriflerm�i eller under d�rmed j�mf�rliga <br/>f�rh�llanden erfarit. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>50 KAP. </i></p> <p style="position:absolute;top:832px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft60">'^� Finnes vadetalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">lid. skal! den av underr�tten avvisas. Har vadeinlaga inkommit till </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">hovr�tten f�re vadeiidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft60">inkommit till u nderr�tten f�rst d�refter ej f�ranleda alt den avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft61"><i>51 K .\p. </i></p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft60">Finnes vadetalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">r�u lid. skall den av underr�tten avvisas. Har vadeinlaga inkommit till </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft60">"lovr�iten f�re vadetidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan </p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft60">inkommit til! und err�tten f�rst d�refter ej f�ranleda att den avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft62">Il^vnasie lydelse 197! :875. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft62">&#34;Senaste lydelse 1969:680. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft63">�</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1973: 240 </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>52 KAP. </b></p> <p style="position:absolute;top:92px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft71">2 � Finnes besvarstalan e j vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt el ler inom </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft71">r�li lid. skall den av underr�tten avvisas. Har besv�rsinlaga inkonm,-</p> <p style="position:absolute;top:134px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft71">till hovr�tten f�re besv�rstidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:293px;white-space:nowrap" class="ft76">inlagan inkommit till underr�tten f�rst d�refter ej f�ranleda att d en <br/>avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft71">55 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft71">3 � Finnes revisionstalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt el ler </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>_ __ </b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Ann </b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>lirw/r�t I An nv/VMcnc </b></p> <p style="position:absolute;top:303px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Wnr </b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft71">inom r�tt tid. skall den av hovr�tten avvisas. Har revisionsinlaga </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft71">inkommit till h�gsta domstolen f�re revisionstidens utg�ng, skall den </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft71">omst�ndigheten att inlagan inkommit till hovr�tten f�rst d�refter ej </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft71">f�ranleda att den avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft71">56 KAP. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft71">3 � Finnes besv�rstalan e j vara fullf�ljd p� f� reskrivet s�tt eller inom </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft77">r�tt tid. skall den av hovr�tten avvisas. Har besv�rsinlaga inkommit till <br/>h�gsta domstolen f�re besv�rstidens utg�ng, skall den omst�ndigheten </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft71">att inlagan inkommit till hovr�tten f�rst d�refter ej f�ranleda att den </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft71">avvisas. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft71">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1973. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:309px;white-space:nowrap" class="ft71">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�lta. T ill </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft71">yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft78">V�rt kungl. sigill bekr �fta l�tit. <br/>Stockholms slott den 11 ma j 1973. </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft79">Under Hans Maj;ts <br/>Min allern�dig ste Konungs och Herres sjukdom: </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:291px;white-space:nowrap" class="ft73">CARL GUSTAP </p> <p style="position:absolute;top:830px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>(L. S.) </b></p> <p style="position:absolute;top:814px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft710"><b>LENNART GEIJER <br/>(Justitiedepartementet) </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft75">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973; 240 Lag

Utkom fr �n trycket

den 2 9 m aj 1973

420

om �ndring i r�tteg�ngsbalken;

given Stockholms slott den 11 m aj 1973.

GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e. -"

Goies och Vendes Konung, g�ra veterli^

riksdagen', funnit gott att i fraga om r�tteg�ngsbalken

'Prop. 1973:30. JuU 17. rskr 168.

S veri

background image

dels aU 4 kap. I. 12 och 13 ��, 5 kap. 7 och 8 ��, 9 kap. 5 �, 17 kap.

SFS 1973:240

9 i;, 18 ka p. S och 14

30 kap. 7 �, 33 kap. I och 3 ��, 36 kap, 3 och

5

50 kap. 3

51 kap. 3 �. 52 kap. 2 �, 55 kap. 3 � och 56 kap. 3 �

skall h a nedan angivna lydelse,

dels m i 33 kap. skall inf�ras en ny paragraf, 9 av nedan angivna

lydelse.

4K.AP.

I �" Lagfaren domare skall vara svensk medborgare och hava avlagt

f�r beh�righet till dom ar�mbete f�reskrivna kunskapsprov.

Ej m� den ut�va domar�mbete, som �r omyndig eller i konkurs-

tili.siand.

Om kunskapsprov och villkor i �vrigt f�r ut�vande av domar�mbete

f�rordnar hon ungen.

12 �' De som med varandra �ro eller varit gifta eller �ro i r�tt upp-

och nedstig ande sl�ktskap eller sv�gerlag eller �ro syskon eller �ro i det
sv�gerlag, att den ene �r eller varit gift med den andres syskon, eller de

som p � liknande s�t t �ro varandra n�rst�ende m� ej samtidigt sitta som

domare i r�tten .

13 �' Domare vare j�vig att handl�gga m�l:

1. Om han sj�lv �r part eller eljest har del i saken eller av dess

utg�ng kan v�nta syn nerlig nytta eller skada;

2. om han med part �r eller varit gift eller �r i r �tt upp- eller nedsti�

gande sl�ktskap eller sv�gerlag eller �r syskon eller �r i d et sv�gerlag.
att den ene �r eller varit gift med den andres syskon, eller om han p�
liknande .s�tt �r part n�rst�ende;

3. om han till n�gon, som har del i saken eller av dess utg�ng kan

\�nta .synnerlig nytta elle r skada, st�r i f�rh� llande, som avses i 2;

4. om han eller n�gon honom n�rst�ende, som avses i 2. � r f�rmyn�

dare elle r god man f�r part eller eljest parts st�llf�retr�dare eller �r

ledamot av styrelsen f�r bolag, f�rening eller annat samfund, stiftelse

eller annan sadan Inr�ttning, som �r part. eller, d� kommun eller annan

sadan menighet �r part, �r ledamot av n�mnd eller styrelse, som

handhar f�rvaltningen av den angel�genhet m�let r�r;

-" om han eller n�gon honom n�rst�ende, som s�gs i 2, till n�gon,

som h ar del i saken eller av de ss utg�ng kan v�nta synnerlig nytta eller
shada. siar i f�rhal lande, som avses i 4 ;

fr om han �r parts vcderdeloman, dock ej om parlen s�kt sak med

honom f�r att g�ra honom j�vig;

om han i ann an r�tt s�som domare eller befattningshavare fallat

som r�r saken, eller hos annan myndighet �n domstol eller

skiljeman tagit b efattning d�rmed;

om han i saken s�som r�tteg�ngsombud f�rt parts talan eller

hr�li purt eller vittnat eller varit sakkunnig; eller

Senaste lydelse 1948:71, �ndringen inneb�r bl.a. all andra stycket upph�vs.

^^�naste lydelse 1971:875.

^^irasie lydelse 19 71":875

421

background image

SFS 1973:240

9 om eljesl s�rskild omsl�ndighel f�religger, som �r �gnad all rubba

f�rlroendel lill hans oparliskhel i malcl.

5 KAP.

7 K Den som ansl�lles som allm�n tolk eller eljesl f�rordnas all

biir�da som tolk skall inf�r r�tten avl�gga cd, att han efter b�sia

f�rst�nd skall fullg�ra det uppdrag, som l�mnats honom. Finnes

anledning antaga att den som f�rordnas att bitr�da som tolk sk all

erh�lla ytterligare uppdrag som tolk vid domstolen, m� han av l�gga cd
som avser �ven framtida uppdrag.

Ang�ende eds utbytande mot f�rs�kran p� heder och samvete g�lle

vad om vittncsed �r stadgat .

8 �� Till allm�n tolk s� ock till tolk f�r den som �r allvarligt h�rsel-

eller talskadad utg�r ers�ttning enligt vad d�rom �r s�rskilt sta dgat.

Annan tolk �ge av allm� nna medel �tnjuta arvode samt gotig�relse f�r
kostnad och tidsspillan efter vad r�tten pr�var sk�ligt; ers�ttningen

skall g�ldas av statsverket.

9 KAP.

5 � Den som vid sa mmantr�de inf�r r�tten st�r f�rhandlingen eller

tager fotografi i r �ttssalen eller v�grar att efterkomma f�reskrift, som

meddelats till ordningens uppr�tth�llande, d�mes till b�ter.Tillsamma

straff d�mes den som muntligen inf�r r�tten eller i r�tteg�ngsskrift

uttalar sig otillb�rligt.

422

17 KAP.

9 �<" Innan dom beslutas, skall �verl�ggning hallas.

D� huvudf�rhandling �gt rum, skall samma eller sist n�sta h elgfna

dag �verl�ggning h�llas och, om det kan ske. dom beslutas och
avkunnas, Erfordras pa grund av malels beskaffenhet radrum f�r

domens beslutande eller avfattande, m� r�tten besluta anstan
d�rmed; domen skall dock, om ej synnerligt hinder m�ter, skrifil'Slcm
avfattas och meddelas inom tv� veckor efter f�rhandlingens asslu-

lande. Avkunnas ej domen vid huvudf�rhandlingen, skall �en
avkunnas vid annat r�ttens sammantr�de eller ock meddelas

'''|

den h�lles tillg�nglig � r�ttens kansli; vid huvudf�rhandlingen ^

underr�ltel.se givas om tiden och s�ttet f�r domens meddelande^

Vad nu sagts om mals avg�rande efter huvudf�rhandling g�"*^ "

da mal avg�r es vid sammantr�de f�r muntlig f�rberedelse.

Avg�res eljest m�l utan buvudf�rhandling, skall, s� snart ske

�verl�ggning h�llas samt domen beslutas, skriftligen nvbidns

meddelas. Meddelandet skall ske genom att domen h�lles

r�ttens kansli. Underr�ttekse om tiden f�r meddelandet skall se '

samma dag avs�ndas till part erna.

'Senaste lydelse 1968:193.

Senaste lydelse 1969:244.

background image

Avkunnande nv dotn ma ske genom �tergivande av domsk�len och

SFS 1973: 240

sluiet j'imie meddelande av fullf�ljdsh�nvisning.

Har sKiljnklig mening f�rekommit, skall denna meddelas parlerna

pa sammn lid och s�t t som domen.

18 KAF,

8�' Ers�lining f�r r�tteg�ngskostnad skall fullt motsvara kostnaden

f�r r�iieg�ngens f�rberedande och talans utf�rande j�mte arvode till
ombud eller bitr�de, s�vitt ko.stnaden sk�ligen varit p�kallad f�r
Ltllvaraiagande av partens r�tt. Ers�ttning skall ock utg� f�r partens-

arbete och tidsspillan i anledning av r�tteg�ngen. S�som �tg�rd f�r

r�tteg�ngens f �rberedande anse.s f�rhandling f�r bil�ggande av tviste�

fr�ga som har omedelbar betydelse f�r partens talan.

Inkasso�lg�rd som vidtagits f�re r�tteg�ngen ers�ttes som r�tte�

g�ngskostnad. Er s�ttning f�r s�dan kostnad utg�r enligt best�mmelser
som Konungen meddelar.

Ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad skall �ven innefatta r�nta efter sex

procent fr�n dagen d� m�let avg�res til! dess betalning sker.

14� Part. som vill erh�lla ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad, skall,

innan handl�ggningen avslutas, framst�lla yrkande d�rom och uppgiva,
vari kostnaden best�r. G�r han det ej, �ge han ej d�refter tala a den
kostnad, som uppkommit vid samma r�tt; dock m� part, �ven om
yrkande ej framst�llts, erh�lla r�nta som avses i 8 � tredje stycket samt

ers�ttning f�r utskrift av r�ttens dom eller slutliga beslut.

Da r�tten avg�r m�let, meddele r�tten Samtidigt beslut ang�ende

r�tteg�ngskostnaden s� ock i fr�ga, som avses i 13 � f�rsta stycket.

Ing�r i ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnad arvode till ombud eller bitr�de,

skall arvodets be lopp angivas.

30 KAP.

7 �" innan dom beslutas, skall �verl�ggning h�llas. Har n�mnd s�te i
r�tten, framst�!le ordf�randen saken och vad lag stad gar d�rom.

Da huvudf�rhandling �gt rum, skall samma eller sist n�sta helgfria

�ag �verl�ggning h�llas och, om det kan ske, dom beslutas och

avkunnas. Finnes r� drum f�r domens beslutande eller avfattande ound�
g�ngligen erforderligt, m�*r�tten besluta anst�nd d�rmed; domen skall
dock, om ej synnerligt hinder m�ter, skriftligen avfattas och meddelas,
da den tilltalade �r h�ktad, inom en vecka och i a nnat fall inom tv�

veckor efter f�rhandlingens avslutande. Avkunnas ej domen vid

huvudf�rhandlingen, skall den avkunnas vid annat r�ttens samman-
ir�de eller ock meddelas genom alt den h�lles litlg�nglig � r�ttens
kansli; vid huvudf�rhandlingen skall underr�ttelse givas om tiden och

s�ttet f�r domens meddelande,

Avg�res m�l utan huvudf�rhandling, skall, s� snart ske kan, �ver-

'"'ggning hallas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och meddelas,

'Senaste lydelse 1971:317.

lenaste lydelse 1969:101.

background image

SFS 1973:240

^..H,^pl"indet skall ske genom att domen h�lles tillg�nglig � r�ttens
Tansli Underr�ttelse om tiden f�r meddelandet skall senast samntadag

''tvkunnalrav dom m� ske genom �tergivande av domslutet och

sk�len j�m te meddelande av fullf�ljdsh�nv.snmg.

Har skiljaktig mening f�rekommit, skall denna meddelas parterna

pa samma tid och s�tt som dom en.

N�r m�l avgjorts, skall skriftlig underr�ttelse om utg�ngen i m �let

snarast givas den tilltalade. N�rmare f�reskrifter h�rom meddelas av

Konungen.

424

33 KAP.

1 � Ans�kan, anm�lan eller annan inlaga i r�tteg�ng skall inneh�lla

uppgift a domstolen samt p arternas namn och hemvist.

Parts f�rsta inlaga i r�tteg�ngen skall inneh�lla uppgift � hans

personnummer och postadress. Vidare b�r angivas partens yrke o ch
telefonnummer samt de �vriga omst�ndigheter, som �ro av betydelse
f�r delgivning med honom. Har part vidtalat ombud att f�retr�da
honom, skola ombudets namn, postadress och telefonnummer

angivas.

St�mningsans�kan b�r tillika inneh�lla uppgift � svaranden i de h�n�

seenden som s�gs i andra stycket.

Sker �ndring i f� rh�llande, som part s�lunda uppgivit, skall pa rten

utan dr�jsm�l anm�la del till r�tten.

3 �' Inlaga eller annan handling anses ha inkommit till r�tten de n dag

d� handlingen eller avi om betald postf�rs�ndelse, i vilken handlingen

�r innesluten, anl�nt till r�tten eller kommit beh�rig tj�nsteman till

handa. Underr�ttas r�tten s�rskilt om att telegram till r�tten anl�nt till

telegrafanstalt, anses telegrammet ha inkommit redan n�r under�
r�ttelsen n�tt beh�rig tj�nsteman.

Kan det antagas att handlingen eller avi om denna viss dag

avl�mnats i r�ttens kansli eller avskilts f�r r�tten p� postanstalt, anses

den ha inkommit den dagen, om den kommit beh�rig tj�nsteman till

handa n�rmast f�ljande arbetsdag.

Telegram eller annat meddelande som ej �r undertecknat skall

bekr�ftas av avs�ndaren genom undertecknad handling, om r�tten

beg�r det.

9 �'" �r fr�n part inkommen inlaga eller annan handling ej avfattad

pa svenska spr�ket, m� r� tten vid behov antingen f�rel�gga parten att

tillhandah�lla bestyrkt �vers�ttning av handlingen eller ock uppdraga

�t l�mplig person att �vers�tta handlingen. Efterkommes ej f�re�
l�ggande att tillhandah�lla �vers�ttning, m� handlingen lamnas ut an

avseende.

Den som bitr�tt r�tten med �vers�ttning �ge av allm�nna medc

erhalla ers�ttning efter vad r�tten pr�var sk�ligt: i brottm�l va"

a '^'8'rre f�r talan skall ers�ttningen g�ldas av statsverket.

JSenasiclydelse 1947:616.

F�rutvamnde 9 tj upph�vd genom 1970:429.

background image

36K.AP.

SFS 1973:240

3 gli Den som med part �r eller varit gift eller �r i r�tt upp- eller ned-
siiii.inde sl�ktskap eller sv�gerlag eller �r syskon eller �r i det sv�gerlag,

den ene �r eller varit gift med den andres syskon, eller som p�

liknande s�tt �r parten n�rst�ende, vare ej skyldig a u avl�gga vittnes-

tnai-

Stat" iiag on till parts st�llf�retr�dare i s�dant f�rh�llande, som nu

s.mti. �ge han e j p� grund d�rav undandraga sig att vittna.

5^1; �mbels- eller tj�nsteman eller den som �r f�rordnad eller vald
;iii f�rr�tta offentligt tj�nste�rende eller ut�va annan allm�n befatt�

ning m a e j horas som vittne angaende n�got, varom han pa grund av

denna sin st�llning har a tt iakttaga tystnad.

EJ heller ma advo kat, l�kare, tandl�kare, barnmorska, sjuksk�terska,

kurator vid farniljcr�d givningsbyr�, som drives av kommun, landstings�
kommun. f�rsamling eller kyrklig samf�llighet, eller deras bitr�den
h�ras angaende n� got. som p� grund av d enna deras st�llning f�rtrotts

dem eller dc i samband d�rmed erfarit, med mindre det �r i lag

medgivet eller den, till vilkens f�rm�n tystnadsplikten g�ller,

samtycker d�rtill.

Rruieg�ngsombud, bitr�de eller f�rsvarare m� ej horas som vittne

om vad f�r uppdragets fullg�rande f�rtrotts honom, med mindre

parten medg iver, att det m� y ppas.

Ulan hinder av vad i a ndra eller tredje stycket s�gs vare annan �n

f�rsvarare skyldig att avgiva utsaga i m�l ang �ende brott, f�r vilket icke
�r stadgal lindrigare straff �n f�ngelse i tv� �r.

Om tystnadsplikt f�r pr�st inom sven.ska kyrkan �r s�rskilt stadgat.

Pr�st ino m annat trossamfund �n svenska kyrkan eller den som i s�dant

samfund intager motsvarande st�llning m� icke h�ras som vittne om

nacot. som han vid hemligt skriflerm�i eller under d�rmed j�mf�rliga
f�rh�llanden erfarit.

50 KAP.

'^� Finnes vadetalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom

lid. skal! den av underr�tten avvisas. Har vadeinlaga inkommit till

hovr�tten f�re vadeiidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan

inkommit till u nderr�tten f�rst d�refter ej f�ranleda alt den avvisas.

51 K .\p.

Finnes vadetalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt eller inom

r�u lid. skall den av underr�tten avvisas. Har vadeinlaga inkommit till

"lovr�iten f�re vadetidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att inlagan

inkommit til! und err�tten f�rst d�refter ej f�ranleda att den avvisas.

Il^vnasie lydelse 197! :875.

"Senaste lydelse 1969:680.

background image

SFS 1973: 240

52 KAP.

2 � Finnes besvarstalan e j vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt el ler inom

r�li lid. skall den av underr�tten avvisas. Har besv�rsinlaga inkonm,-

till hovr�tten f�re besv�rstidens utg�ng, skall den omst�ndigheten att

inlagan inkommit till underr�tten f�rst d�refter ej f�ranleda att d en
avvisas.

55 KAP.

3 � Finnes revisionstalan ej vara fullf�ljd p� f�reskrivet s�tt el ler

"

_ __

Ann

lirw/r�t I An nv/VMcnc

Wnr

inom r�tt tid. skall den av hovr�tten avvisas. Har revisionsinlaga

inkommit till h�gsta domstolen f�re revisionstidens utg�ng, skall den

omst�ndigheten att inlagan inkommit till hovr�tten f�rst d�refter ej

f�ranleda att den avvisas.

56 KAP.

3 � Finnes besv�rstalan e j vara fullf�ljd p� f� reskrivet s�tt eller inom

r�tt tid. skall den av hovr�tten avvisas. Har besv�rsinlaga inkommit till
h�gsta domstolen f�re besv�rstidens utg�ng, skall den omst�ndigheten

att inlagan inkommit till hovr�tten f�rst d�refter ej f�ranleda att den

avvisas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�lta. T ill

yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed

V�rt kungl. sigill bekr �fta l�tit.
Stockholms slott den 11 ma j 1973.

Under Hans Maj;ts
Min allern�dig ste Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAP

(L. S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.