SFS 1995:1311 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 1995:1311 Lag om ändring i delgivningslagen (1970:428)
SFS 1995_1311 Lag om ändring i delgivningslagen (1970_428)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:840px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10">2388 </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1995:638. </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i delgivningslagen (1970:428); </b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS 1995:1311 </b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket <br/>den 18 december 1995 </p> <p style="position:absolute;top:471px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 7 december 1995. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � delgivningslagen (1970:428) </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �2</b> Myndighet ombes�rjer delgivning genom att s�nda handlingen med <br/>post eller �verl�mna den med bud eller p� annat s�tt till den s�kte, varvid <br/>som bevis att denne har mottagit f�rs�ndelsen beg�res delgivningskvitto <br/>eller mottagningsbevis (ordin�r delgivning). Ordin�r delgivning kan ocks� </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft10">ske genom f�renklad delgivning enligt 3 a �. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagnings-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19">bevis ej kommer att l�mnas eller ej kommer att erh�llas i tid, f�r myndig-<br/>het som regeringen best�mmer ombes�rja att handlingen �verl�mnas till <br/>den s�kte i s�rskild ordning genom postbefordringsf�retag som regeringen <br/>best�mmer (s�rskild postdelgivning). </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det �r l�mpligt, f�r en myndighet delge kallelser, meddelanden och </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft19">andra handlingar, som inte �r omfattande eller annars av sv�rtillg�ngligt <br/>inneh�ll, genom att inneh�llet l�ses upp vid telefonsamtal med den s�kte <br/>och handlingen d�refter s�nds till denne med post (telefondelgivning). </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft20">2389 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1995:1311 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22">S�dan delgivning f�r inte avse st�mningsans�kningar eller andra hand-<br/>lingar genom vilka f�rfarandet vid myndigheten inleds. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">Kan delgivning inte ske enligt f�rsta - tredje styckena, f�r delgiv-</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft22">ning ske genom st�mningsman eller annan, vars intyg enligt 24 � <br/>f�rsta stycket utg�r fullt bevis om delgivning (st�mningsmannadelgiv-<br/>ning). </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft20">I fall som avses i 15 och 16 �� f�r delgivning ske genom kung�relse </p> <p style="position:absolute;top:159px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">(kung�relsedelgivning). </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft20">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft23">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

2388

1

Prop. 1995/96:21, bet. 1995/96:JuU9, rskr. 1995/96:58.

2

Senaste lydelse 1995:638.

Lag
om �ndring i delgivningslagen (1970:428);

SFS 1995:1311

Utkom fr�n trycket
den 18 december 1995

utf�rdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � delgivningslagen (1970:428)

skall ha f�ljande lydelse.

3 �2 Myndighet ombes�rjer delgivning genom att s�nda handlingen med
post eller �verl�mna den med bud eller p� annat s�tt till den s�kte, varvid
som bevis att denne har mottagit f�rs�ndelsen beg�res delgivningskvitto
eller mottagningsbevis (ordin�r delgivning). Ordin�r delgivning kan ocks�

ske genom f�renklad delgivning enligt 3 a �.

Om det finns anledning antaga att delgivningskvitto eller mottagnings-

bevis ej kommer att l�mnas eller ej kommer att erh�llas i tid, f�r myndig-
het som regeringen best�mmer ombes�rja att handlingen �verl�mnas till
den s�kte i s�rskild ordning genom postbefordringsf�retag som regeringen
best�mmer (s�rskild postdelgivning).

N�r det �r l�mpligt, f�r en myndighet delge kallelser, meddelanden och

andra handlingar, som inte �r omfattande eller annars av sv�rtillg�ngligt
inneh�ll, genom att inneh�llet l�ses upp vid telefonsamtal med den s�kte
och handlingen d�refter s�nds till denne med post (telefondelgivning).

background image

2389

SFS 1995:1311

S�dan delgivning f�r inte avse st�mningsans�kningar eller andra hand-
lingar genom vilka f�rfarandet vid myndigheten inleds.

Kan delgivning inte ske enligt f�rsta - tredje styckena, f�r delgiv-

ning ske genom st�mningsman eller annan, vars intyg enligt 24 �
f�rsta stycket utg�r fullt bevis om delgivning (st�mningsmannadelgiv-
ning).

I fall som avses i 15 och 16 �� f�r delgivning ske genom kung�relse

(kung�relsedelgivning).

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 1996.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.