SFS 2020:399 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Du är här: Start / Processrätt / Delgivningslag (2010:1932) / SFS 2020:399 Lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
SFS2020-399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ENDRQG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ENDRQG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i delgivningslagen (2010:1932) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 maj 2020 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 29 � delgivningslagen (2010:1932) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>29 �</b>2 S�rskild delgivning med juridisk person f�r anv�ndas av en myndig-<br/>het om ett f�rs�k till vanlig delgivning eller f�renklad delgivning har miss-<br/>lyckats i samma delgivnings�rende eller ett s�dant delgivningsf�rs�k be-<br/>d�ms som utsiktsl�st vid delgivning med </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. aktiebolag som �r registrerade i aktiebolagsregistret,<br/>2. ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar, kooperativa hyresr�tts-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reningar och sambruksf�reningar som �r registrerade i f�reningsregistret, </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella f�reningar och registrerade</p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">trossamfund som �r registrerade i handelsregistret, </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som �r registrerade i</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bankregistret, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsaktiebolag, �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�reningar, tj�nstepensionsaktiebolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag och <br/>tj�nstepensionsf�reningar som �r registrerade i f�rs�kringsregistret, </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">6. europabolag som �r registrerade i europabolagsregistret, och<br/>7. europakooperativ som �r registrerade i europakooperativsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020. </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Frida G�ranson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2019:765. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2020:399</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">30 maj 2020</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i delgivningslagen (2010:1932)

Utf�rdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 29 � delgivningslagen (2010:1932)
ska ha f�ljande lydelse.

29 �2 S�rskild delgivning med juridisk person f�r anv�ndas av en myndig-
het om ett f�rs�k till vanlig delgivning eller f�renklad delgivning har miss-
lyckats i samma delgivnings�rende eller ett s�dant delgivningsf�rs�k be-
d�ms som utsiktsl�st vid delgivning med

1. aktiebolag som �r registrerade i aktiebolagsregistret,
2. ekonomiska f�reningar, bostadsr�ttsf�reningar, kooperativa hyresr�tts-

f�reningar och sambruksf�reningar som �r registrerade i f�reningsregistret,

3. handelsbolag, kommanditbolag, ideella f�reningar och registrerade

trossamfund som �r registrerade i handelsregistret,

4. bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker som �r registrerade i

bankregistret,

5. f�rs�kringsaktiebolag, �msesidiga f�rs�kringsbolag, f�rs�krings-

f�reningar, tj�nstepensionsaktiebolag, �msesidiga tj�nstepensionsbolag och
tj�nstepensionsf�reningar som �r registrerade i f�rs�kringsregistret,

6. europabolag som �r registrerade i europabolagsregistret, och
7. europakooperativ som �r registrerade i europakooperativsregistret.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2020.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2 Senaste lydelse 2019:765.

SFS

2020:399

Publicerad
den

30 maj 2020

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.