SFS 2009:305 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);

Du är här: Start / Processrätt / Förvaltningsprocesslag (1971:291) / SFS 2009:305 Lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291);
090305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 april 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:335px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 35 � f�rvaltningsprocesslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(1971:291) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �verklagande av kammarr�ttens beslut i ett m�l som har v�ckts</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">hos kammarr�tten genom �verklagande, underst�llning eller ans�kan pr�vas<br/>av Regeringsr�tten endast om Regeringsr�tten har meddelat pr�vningstill-<br/>st�nd.</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Meddelas inte pr�vningstillst�nd, st�r kammarr�ttens beslut fast. En upp-</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lysning om detta ska tas in i Regeringsr�ttens beslut.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller inte<br/>1. talan som Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekanslern f�r i m�l om</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">disciplinansvar eller om �terkallelse eller begr�nsning av beh�righet att ut�-<br/>va yrke inom h�lso- och sjukv�rden, tandv�rden, detaljhandeln med l�ke-<br/>medel eller djurens h�lso- och sjukv�rd,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. talan som Justitiekanslern f�r i m�l enligt kreditupplysningslagen</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allm�n<br/>kamera�vervakning.</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Johan Danelius<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1999:98.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:305</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 april 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

utf�rdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 35 � f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291) ska ha f�ljande lydelse.

35 �

2

Ett �verklagande av kammarr�ttens beslut i ett m�l som har v�ckts

hos kammarr�tten genom �verklagande, underst�llning eller ans�kan pr�vas
av Regeringsr�tten endast om Regeringsr�tten har meddelat pr�vningstill-
st�nd.

Meddelas inte pr�vningstillst�nd, st�r kammarr�ttens beslut fast. En upp-

lysning om detta ska tas in i Regeringsr�ttens beslut.

Vad som s�gs i f�rsta stycket g�ller inte
1. talan som Riksdagens ombudsm�n eller Justitiekanslern f�r i m�l om

disciplinansvar eller om �terkallelse eller begr�nsning av beh�righet att ut�-
va yrke inom h�lso- och sjukv�rden, tandv�rden, detaljhandeln med l�ke-
medel eller djurens h�lso- och sjukv�rd,

2. talan som Justitiekanslern f�r i m�l enligt kreditupplysningslagen

(1973:1173), inkassolagen (1974:182) eller lagen (1998:150) om allm�n
kamera�vervakning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Danelius
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

2 Senaste lydelse 1999:98.

SFS 2009:305

Utkom fr�n trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.