SFS 1980:263

800263.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:HJWSLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:15px;font-family:BTPUVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:BTPUVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:MQUPTR+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:MQUPTR+ArialMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:INXXVL+Arial;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:20px;font-family:BTPUVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;line-height:21px;font-family:BTPUVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;line-height:19px;font-family:BTPUVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:15px;line-height:21px;font-family:BTPUVZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:20px;font-family:MQUPTR+ArialMT;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;line-height:22px;font-family:MQUPTR+ArialMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:94px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1980:263 </b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:390px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>j f�rvaltningsprocesslagen (1971:291); </b></p> <p style="position:absolute;top:126px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom frSn trycket </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 maj 1980 </p> <p style="position:absolute;top:150px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 8 maj 1980 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">ulf�rdaa aen o UIHJ </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut- f�reskrivs att 38 � f�rvaltningsprocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291) skall ha ne dan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">38 � Den som vid muntlig f�rhandling st�r f�rhandlingen eller fotografe. </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft18">rar i r�ttssalen eller bryter mot f�reskrift eller f�rbud, som har meddelais <br/>med st�d av 16 �. j�mf�rt med 5 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken, d�ms till b�icr, <br/>h�gst femhundra kronor. Till samma straff d�ms den som muntligen infoi </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tten eller i skrivelse till r� tten uttalar sig otillb�rligt. </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den I juli 1980. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft12">H�KAN WINBERG </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft12">Bengt Lambe </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:551px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft12">Prop. 1979/80:87. JuU 37, rskr 283. </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft12">av </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:815px;white-space:nowrap" class="ft19">(lin <br/>goi </p> <p style="position:absolute;top:141px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft12">n�t </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft12">j�n </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:817px;white-space:nowrap" class="ft110">gai <br/>syi </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:818px;white-space:nowrap" class="ft111">sfc <br/>em </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft12">nn </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft17">dei <br/>sat </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:819px;white-space:nowrap" class="ft12">del </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:820px;white-space:nowrap" class="ft12">hat </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:821px;white-space:nowrap" class="ft12">ra&lt; </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft17">Ml <br/>52 <br/>an <br/>lat </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:823px;white-space:nowrap" class="ft112">ski <br/><b>lilr </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1980:263

j f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

Utkom frSn trycket

den 21 maj 1980

Utf�rdad den 8 maj 1980

ulf�rdaa aen o UIHJ

Enligt riksdagens beslut- f�reskrivs att 38 � f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha ne dan angivna lydelse.

38 � Den som vid muntlig f�rhandling st�r f�rhandlingen eller fotografe.

rar i r�ttssalen eller bryter mot f�reskrift eller f�rbud, som har meddelais
med st�d av 16 �. j�mf�rt med 5 kap. 9 � r�tteg�ngsbalken, d�ms till b�icr,
h�gst femhundra kronor. Till samma straff d�ms den som muntligen infoi

r�tten eller i skrivelse till r� tten uttalar sig otillb�rligt.

Denna lag tr�der i kraft den I juli 1980.

P� regeringens v�gnar

H�KAN WINBERG

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Prop. 1979/80:87. JuU 37, rskr 283.

av

(lin
goi

n�t

j�n

gai
syi

sfc
em

nn

dei
sat

del

hat

ra<

Ml
52
an
lat

ski
lilr

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.