SFS 1987:748

870748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:WXAKCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:RWPHNK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:RWPHNK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RWPHNK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RWPHNK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:WXAKCP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:RWPHNK+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:15px;font-family:MJPBTR+Arial;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:MJPBTR+Arial;color:#000000;} .ft24{font-size:9px;font-family:HWMYFQ+Arial;color:#000000;} .ft25{font-size:21px;font-family:BZXIQJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:454px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:748 </b></p> <p style="position:absolute;top:478px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i f�rvaltningsprocessiagen (1971:291); </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:617px;white-space:nowrap" class="ft12">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft12">den 7 juli 1987 </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 18 juni 1987. </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens b eslut' f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocessiagen </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291) </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 40 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att orden &#34;och vite&#34; i rubriken n�rmast f�re 38 � skall utg� , <br/>dels att 25, 48 och 50 �� skall ha f� ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">25 </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">R�tten f�r f�rordna om f�rh�r med vittne eller sakkunnig. S�dant </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft14">f�rh�r �ger rum vid muntlig f�rhandling. F�rh�ret f�r h�llas under ed. Om <br/>f�rh�r g�ller 36 ka p. 1-18 och 2023 �� samt 40 k ap. 9-11, 14, 16 och <br/>20 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">48 </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som f�r talan i m�l f�r anlita ombud eller bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">Visar ombud eller bitr�de oskicklighet eller of�rst�nd eller �r han eljest </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft15">ol�mplig, f�r r�tten avvisa honom som ombud eller bitr�de i m�let. R�tten <br/>f�r ocks� f�rklara honom obeh�rig att brukas som ombud eller bitr�de vid </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tten antingen f�r viss tid eller tills vidare. </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">Om den som avvisas eller f�rklaras obeh�rig enligt andra stycket �r </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">advokat, skall anm�lan om �tg�rden g�ras hos advokatsamfundets styrel�</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft12">se. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft14">SO � Beh�rskar part, vittne eller annan som skall h�ras inf�r r�tten ej <br/>svenska spr�ket eller �r han allvarligt h�rsel- eller talskadad, skall r�tten </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">vid behov anlita tolk. R�tten f�r �ven i annat fall vid behov anl ita tolk. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">'Prop. 1986/87: 89, JuU 31. rskr. 278. </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">j Senaste lydelse 1975:1298. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">Senaste lydelse 1983:461. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft12">|gS| </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:59px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1987:748 </b></p> <p style="position:absolute;top:59px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsta stycket skall till�mpas �ven i fr�ga om �verf�ring fr�n punktskrift 00' </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">till vanlig skrift eller o mv�nt. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:788px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>f� </b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:787px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>II� Ii </b></p> <p style="position:absolute;top:224px;left:788px;white-space:nowrap" class="ft24"><i><b>'i-</b></i></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:789px;white-space:nowrap" class="ft25"><i><b>"i </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft26">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:748

om �ndring i f�rvaltningsprocessiagen (1971:291);

Utkom fr�n trycket

den 7 juli 1987

utf�rdad den 18 juni 1987.

Enligt riksdagens b eslut' f�reskrivs i fr�ga om f�rvaltningsprocessiagen

(1971:291)

dels att 40 � skall upph�ra att g�lla,
dels att orden "och vite" i rubriken n�rmast f�re 38 � skall utg� ,
dels att 25, 48 och 50 �� skall ha f� ljande lydelse.

25

R�tten f�r f�rordna om f�rh�r med vittne eller sakkunnig. S�dant

f�rh�r �ger rum vid muntlig f�rhandling. F�rh�ret f�r h�llas under ed. Om
f�rh�r g�ller 36 ka p. 1-18 och 2023 �� samt 40 k ap. 9-11, 14, 16 och
20 �� r�tteg�ngsbalken i till�mpliga delar.

48

Den som f�r talan i m�l f�r anlita ombud eller bitr�de.

Visar ombud eller bitr�de oskicklighet eller of�rst�nd eller �r han eljest

ol�mplig, f�r r�tten avvisa honom som ombud eller bitr�de i m�let. R�tten
f�r ocks� f�rklara honom obeh�rig att brukas som ombud eller bitr�de vid

r�tten antingen f�r viss tid eller tills vidare.

Om den som avvisas eller f�rklaras obeh�rig enligt andra stycket �r

advokat, skall anm�lan om �tg�rden g�ras hos advokatsamfundets styrel�

se.

SO � Beh�rskar part, vittne eller annan som skall h�ras inf�r r�tten ej
svenska spr�ket eller �r han allvarligt h�rsel- eller talskadad, skall r�tten

vid behov anlita tolk. R�tten f�r �ven i annat fall vid behov anl ita tolk.

'Prop. 1986/87: 89, JuU 31. rskr. 278.

j Senaste lydelse 1975:1298.

Senaste lydelse 1983:461.

|gS|

background image

SFS 1987:748

F�rsta stycket skall till�mpas �ven i fr�ga om �verf�ring fr�n punktskrift 00'

till vanlig skrift eller o mv�nt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988.

P� regeringens v�gnar

STEN WICKBOM

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

f�

II� Ii

'i-

"i

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.