SFS 1988:193

880193.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:NZPUVX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:SSTMHP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:SSTMHP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:UQIBVT+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:UQIBVT+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:ZRLLHS+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:559px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:193 </b></p> <p style="position:absolute;top:589px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">den 5 maj 1988 </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">572 </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:582px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291); </b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 21 april 1988. </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 37 � f�rvaltningsprocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">37 </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft12">I m� l, vari pr�vningstillst�nd kr�ves, f�r omst�ndighet eller bevis, </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1989. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">ANNA-GRETA LEIJON </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft12">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">som klaganden �beropar f�rst i regeringsr�tten, beaktas endast om det </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">f�religger s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:763px;white-space:nowrap" class="ft12">' </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">F�reskrifter om f�rbud mot anf�rande av nya omst�ndigheter i kom mu-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft12">nalbesv�rsm�l finns i 7 kap. 1 � kommunall agen (1977:179) och 13 kap. 1 � </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rsamlingslagen (1988:180). </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">Klaganden b�r i besv�rshandlingen ange de sk�l som han �beropar till </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft12">st�d f�r sin beg�ran om pr�vningstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:763px;white-space:nowrap" class="ft12">o </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:803px;white-space:nowrap" class="ft11">IL </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:797px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>'�"i </b></p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>''�l </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1987/88:67, KU 30, rskr, 181. </p> <p style="position:absolute;top:1143px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Senaste lydelse 1980:275. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:787px;white-space:nowrap" class="ft15">.'Hi: </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:787px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>''"'(jl </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1988:193

Utkom fr�n trycket

den 5 maj 1988

572

Lag

om �ndring i f�rvaltningsprocesslagen (1971:291);

utf�rdad den 21 april 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 37 � f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha f�ljande lydelse.

37

I m� l, vari pr�vningstillst�nd kr�ves, f�r omst�ndighet eller bevis,

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1989.

P� regeringens v�gnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

som klaganden �beropar f�rst i regeringsr�tten, beaktas endast om det

f�religger s�rskilda sk�l.

'

F�reskrifter om f�rbud mot anf�rande av nya omst�ndigheter i kom mu-

nalbesv�rsm�l finns i 7 kap. 1 � kommunall agen (1977:179) och 13 kap. 1 �

f�rsamlingslagen (1988:180).

Klaganden b�r i besv�rshandlingen ange de sk�l som han �beropar till

st�d f�r sin beg�ran om pr�vningstillst�nd.

o

IL

'�"i

''�l

' Prop. 1987/88:67, KU 30, rskr, 181.

^ Senaste lydelse 1980:275.

.'Hi:

''"'(jl

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.