SFS 1991:1653

911653.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:QWEOXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:QWEOXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QWEOXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:LFFSZM+ArialMT;color:#000000;} .ft14{font-size:6px;font-family:SYJTMI+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QWEOXI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:610px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1991:1653 Lag </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft10">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft10">OHi �ndring 1 f�rvaltningsproccsslagen (1971:291); </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 5 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 37 � f�rvaltningsprocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">37 </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft12">I m�l, vari pr�vningstillst�nd kr�ves, f�r omst�ndighet eller bevis, </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">som klaganden �beropar f�rst i regeringsr�tten, beaktas endast om det </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">f�religger s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12">F�reskrifter om hinder mot att beakta eller anf�ra nya omst�ndigheter i </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft16">vissa m�l finns i 10 ka p. 10 � kommunallagen (1991:900) och 13 kap. 1 � <br/>f�rsamlingslagen (1988:180). </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft12">Klaganden b�r i b esv�rshandlingen ange de sk�l som han �beropar till </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">st�d f�r sin beg�ran om p r�vningstillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:1139px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft13">3080 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1988:193. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft12">Lena Moore </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1227px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>*&#34;" </i></p> <p style="position:absolute;top:1227px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>&lt;1 </i></p> <p style="position:absolute;top:1227px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>. </i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1653 Lag

Utkom fr�n trycket

OHi �ndring 1 f�rvaltningsproccsslagen (1971:291);

den 19 december 1991

utf�rdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 37 � f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291) skall ha f�ljande lydelse.

37

I m�l, vari pr�vningstillst�nd kr�ves, f�r omst�ndighet eller bevis,

som klaganden �beropar f�rst i regeringsr�tten, beaktas endast om det

f�religger s�rskilda sk�l.

F�reskrifter om hinder mot att beakta eller anf�ra nya omst�ndigheter i

vissa m�l finns i 10 ka p. 10 � kommunallagen (1991:900) och 13 kap. 1 �
f�rsamlingslagen (1988:180).

Klaganden b�r i b esv�rshandlingen ange de sk�l som han �beropar till

st�d f�r sin beg�ran om p r�vningstillst�nd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

3080

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

' Senaste lydelse 1988:193.

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

*""

<1

.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.