Kungörelse (1933:421) angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1933:421
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Kungörelse (1933:421) angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.
SFS nr:

1933:421
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1933-06-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att då, i anledning av konventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 16 mars 1932 om erkännande och verkställighet av domar/n1/, fråga uppstår om verkställighet i någon av nämnda främmande stater av beslut, som meddelats av domstol eller överexekutor här i riket, eller av förlikning som ingåtts inför svensk domstol, sådant bevis som enligt art. 6 i konventionen skall bifogas ansökning om verkställighet skall utfärdas av länsstyrelse.

//n1//Konventionen finnes intagen i publikationen Sveriges överenskommelser med främmande makter, 1933, sid. 15.//
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.