Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram. Författningen har upphävts genom: SFS 2020:927

Utfärdad:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1947:643
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:619
Länk: Länk till register

SFS nr:

1947:643
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1947-07-10
Ändrad: t.o.m. SFS

1993:619
Upphävd: 2021-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2020:927
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Vill någon överbringa rättegångsfullmakt genom telegram, skall fullmakten i huvudskrift uppvisas hos ett företag som driver televerksamhet. Den som hos ett sådant företag tar emot telegrammet skall teckna bevis på fullmakten, att den blivit uppvisad, och på telegramblanketten, att den där gjorda avskriften ordagrant överensstämmer med huvudskriften; sistnämnda bevis skall ingå i det telegram, som avsändes.

Telegrammet, som må befordras även med telefon, skall vid befordringen i föreskriven ordning kollationeras; bevis därom skall meddelas på det utskrivna telegrammet. Förordning (1993:619).

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.