Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1913:160
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1913:160) om ersättning i vissa fall av allmänna medel till vittnen i mål som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning

SFS nr:    

1913:160
 Departement/myndighet:    Justitiedepartementet DÅ 
   Utfärdad:    1913-06-04 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
 Källa:  Fulltext (Regeringskansliet) 


1 § Har i mål, som avses i gällande lag angående förbud mot införsel till  riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning, någon blivit av  tullfiskalen åberopad eller enligt generaltullstyrelsens eller  Konungens förordnande inkallad såsom vittne, njute han gottgörelse av  allmänna medel för sin inställelse efter enahanda grunder och i samma  ordning, som stadgas angående ersättning av allmänna medel till  vittnen i brottmål; skolande sådan kostnad alltid stanna å  statsverket.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.