SFS 1975:1293

751293.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:CBGLKU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:CBGLKU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:6px;font-family:TNPOBO+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CBGLKU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:407px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:631px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:1293 </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1946:804) om inf�rande av nya </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:633px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tteg�ngsbalken; </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:632px;white-space:nowrap" class="ft10">den 23 dec. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 december 1975. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i f r�ga om lagen (1946:804) om </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">inf�rande av nya r�tteg�ngsbalken^ </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft14">dehdiii 22 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 23 � skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">23 � Vad i nya r�tteg�ngsbalken �r stadgat om lydelsen av ed �ge </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">motsvarande till�mpning i a ndra fall, d� enligt lag eller f�rfattning ed </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">skall avl�ggas inf�r domstol eller annan myndighet. </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">Ed eller f�rs�kran, som avlagts enligt �ldre lag, vare alltj�mt </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">bindande. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft, s�vitt avser 23 � den 1 j anuari 1976 och i </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">�vrigt den 1 janua ri 1977. </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:365px;white-space:nowrap" class="ft11">Trygve Hellners </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:363px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1975/76:64. JuU 18, rskr 124. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse av 22 � 1975:503. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft11">2357 </p> <p style="position:absolute;top:1239px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft12">" </p> <p style="position:absolute;top:1239px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft12">- 1 . </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:1293

om �ndring i lagen (1946:804) om inf�rande av nya

utkom fr�n trycket

r�tteg�ngsbalken;

den 23 dec. 1975

utf�rdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives i f r�ga om lagen (1946:804) om

inf�rande av nya r�tteg�ngsbalken^

dehdiii 22 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 23 � skall ha nedan angivna lydelse.

23 � Vad i nya r�tteg�ngsbalken �r stadgat om lydelsen av ed �ge

motsvarande till�mpning i a ndra fall, d� enligt lag eller f�rfattning ed

skall avl�ggas inf�r domstol eller annan myndighet.

Ed eller f�rs�kran, som avlagts enligt �ldre lag, vare alltj�mt

bindande.

Denna lag tr�der i kraft, s�vitt avser 23 � den 1 j anuari 1976 och i

�vrigt den 1 janua ri 1977.

P� regeringens v�gnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975/76:64. JuU 18, rskr 124.

' Senaste lydelse av 22 � 1975:503.

2357

"

- 1 .

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.