Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1953:770
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:659
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

SFS nr:    

1953:770
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L5 
   Utfärdad:    1953-12-30 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1986:659
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Är någon, som avses i 21 kap. 4 § brottsbalken, eller annan utlänning,  som internerats då riket är i krig, misstänkt för brott, skall vid  rättsligt förfarande med anledning därav samt vid påföljds ådömande  och verkställande iakttagas vad som bestämts i gällande avtal med  främmande makt eller följer av allmänt erkända folkrättsliga  grundsatser. Lag (1986:659)
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.