SFS 1970:447

700447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1060

1970 . Nr 447 och 448

Nr 447

Lag

om än firing i lagen (1964:167) med särsldlda bestämmelser om unga

⬢h',

⬢1(1

lagöverträdare;

given Stockholms sloti den 29 juni 1970.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör liava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underslcrivit och med Vårt kimgl. sigill

bekräfta låtit.

Stoclcholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART G EIJER

iiB
Oi'

iftlä

rjli l

lii'i'it'

iai

Bifj:

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit te

gott förordna, att 4 § lagen (1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga

pj

lagöverträdare skall ha nedan angima lydelse.

4- §.

03

Beslut att ej tala å brott skall på lämpligt sätt tillkännagivas för den un-

Stcä

derårige.

Underrättelse om

tillställas denna.

aji

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.