SFS 1994:1760 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda be-stämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 1994:1760 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda be-stämmelser om unga lagöverträdare
SFS 1994_1760 Lag om ändring i lagen (1964_167) med särskilda be-stämmelser om unga lagöverträdare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft83{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft84{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft85{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft86{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:653px;height:910px;"> <img width="653" height="910" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 29 december 1994 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda be-<br/>st�mmelser om unga lag�vertr�dare; </b></p> <p style="position:absolute;top:126px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:160px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1964:167) med </p> <p style="position:absolute;top:176px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 2 � skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att nuvarande 1 � skall betecknas 16 och 17 �� vilka skall ha </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att nuvarande 3 � skall betecknas 11 och 12 �� vilka skall ha </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att nuvarande 4 � skall betecknas 18 och 21 �� vilka skall ha </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att nuvarande 9 � skall betecknas 26 och 28 �� vilka skall ha </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att nuvarande 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 8, 10, 11, 12, 13, </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">14, 15, 16, 17, 18 och 19 �� skall betecknas 22, 8, 9, 15, 13, 5, 14, 23, </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">27, 25, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 respektive 37 � vilka skall ha <br/>f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tio nya best�mmelser, 1-4, 6, 7, 10, </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">19, 20 och 30 �� samt n�rmast f�re 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25 </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">och 31 �� nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Inledande best�mmelse </b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b> I denna lag finns s�rskilda best�mmelser om handl�ggning hos </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft19">polis, �klagare och domstol av m�l och �renden om brott d�r den <br/>misst�nkte inte har fyllt tjugoett �r. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">I �vrigt g�ller r�tteg�ngsbalkens regler och andra best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>F�runders�kning och �talspr�vning m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:652px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b> F�runders�kning mot den som inte har fyllt arton �r skall, om det <br/>inte m�ter hinder, ledas av en �klagare eller polisman som, med av-<br/>seende p� intresse och fallenhet f�r arbete med unga lag�vertr�dare, �r <br/>s�rskilt l�mpad f�r uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft11">Har den unge tidigare varit f�rem�l f�r f�runders�kning eller utred-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft19">ning enligt 31 �, skall om m�jligt samma �klagare och polism�n an-<br/>litas f�r den nya f�runders�kningen. </p> <p style="position:absolute;top:787px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> En f�runders�kning mot den som inte har fyllt arton �r skall alltid <br/>ledas av �klagaren, om den unge �r sk�ligen misst�nkt f�r ett brott f�r </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n sex m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1994/95:12, bet. 1994/95:JuUl, rskr. 1994/95:39, bet. 1994/95:JuU6, </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft16">rskr. 1994/95:165. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">6376 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:681px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20"><i><b>Personutredning </b></i></p> <p style="position:absolute;top:711px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>10 �</b> Innan talan har v�ckts vid domstol, f�r �klagare inh�mta yttrande </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft25">enligt 1 � lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l, <br/>m.m. i fr�ga om den som inte har fyllt arton �r. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>11 �</b>5 I fr�ga om den som misst�nks f�r att ha beg�tt brott innan han </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">har fyllt arton �r skall �klagaren, innan han fattar beslut i �talsfr�gan, </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse av f�rutvarande 6 c � 1988:822. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">3</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse av f�rutvarande 5 a � 1985:14. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">4</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse av f�rutvarande 6 � 1990:61. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22"> Senaste lydelse av f�rutvarande 3 � 1988:822. </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 �</b> En f�runders�kning mot den som inte har fyllt arton �r och som <br/>g�ller brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n sex m�nader <br/>skall bedrivas med s�rskild skyndsamhet. F�runders�kningen skall <br/>avslutas och beslut i �talsfr�gan fattas s� snart det kan ske och senast <br/>inom fyra veckor fr�n dagen f�r delgivning av brottsmisstanke enligt <br/>23 kap. 18 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken. Tidsfristen f�r �verskridas <br/>endast om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till utredningens beskaffenhet <br/>eller andra s�rskilda omst�ndigheter. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>5 �</b>2 Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r <br/>brott, skall v�rdnadshavaren eller annan som svarar f�r den unges v�rd <br/>och fostran omedelbart underr�ttas samt kallas till f�rh�r som h�lls <br/>med den unge, om detta inte �r till men f�r utredningen eller det an-<br/>nars finns s�rskilda sk�l mot det. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>6 �</b> Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r ett <br/>brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, skall socialn�mnden genast under-<br/>r�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>7 �</b> Vid f�rh�r med den som inte har fyllt arton �r och som �r miss-<br/>t�nkt f�r ett brott p� vilket f�ngelse kan f�lja skall f�retr�dare f�r </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft25">socialtj�nsten n�rvara om det �r m�jligt och det kan ske utan men f�r <br/>utredningen. </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>8 �</b>3 Om den unge, sedan �talsunderl�telse har beslutats enligt 16 �, <br/>misst�nks f�r att ha beg�tt annat brott dessf�rinnan, f�r �klagare be-</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25">sluta att inte inleda f�runders�kning eller att l�gga ned en p�b�rjad <br/>f�runders�kning betr�ffande detta brott. Detta g�ller dock inte, om <br/>n�got v�sentligt allm�nt eller enskilt intresse �sidos�tts genom att f�r-<br/>unders�kning inte �ger rum. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>9 �</b>4 Om n�gon, som med st�d av 3 � lagen (1990:52) med s�rskilda <br/>best�mmelser om v�rd av unga har intagits i ett s�dant hem som avses <br/>i 12 � den lagen, misst�nks f�r att ha beg�tt brott som h�r under all-<br/>m�nt �tal, innan v�rden vid hemmet har avslutats, skall �klagaren <br/>pr�va om �tal l�mpligen b�r ske. Innan �talsfr�gan avg�rs, skall f�re-<br/>st�ndaren f�r hemmet h�ras, om det inte �r obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:582px;white-space:nowrap" class="ft22">6377 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:637px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>Kvarh�llande </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft34">inh�mta yttrande fr�n socialn�mnden i den kommun som enligt social-<br/>tj�nstlagen (1980:620) har ansvaret f�r den unge, om denne har erk�nt <br/>g�rningen eller det annars finns sk�lig misstanke att han har beg�tt <br/>brottet. Yttrande beh�ver inte inh�mtas om brottet �r ringa, om det �r <br/>uppenbart att det finns f�ruts�ttningar f�r �talsunderl�telse eller om det <br/>annars �r obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft32">Ett yttrande enligt f�rsta stycket skall avse fr�gan om n�mnden har </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft34">vidtagit eller avser att vidta n�gon �tg�rd betr�ffande den unge och om <br/>en s�dan �tg�rd enligt n�mndens mening �r den l�mpligaste f�r <br/>honom. Yttrandet skall, om �klagaren beg�r det eller n�mnden finner <br/>det n�dv�ndigt, �ven inneh�lla en redog�relse f�r den unges personliga <br/>utveckling och hans levnadsomst�ndigheter i �vrigt. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft32">N�mnden skall �ven utan samband med yttrande l�mna �klagaren de </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">upplysningar som denne beg�r i fr�ga om den unge. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>12 �</b>6 I sin beg�ran om yttrande skall �klagaren ange inom vilken tid </p> <p style="position:absolute;top:313px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32">yttrandet skall l�mnas och, om det �r l�mpligt, ge socialn�mnden an-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft34">visningar f�r hur yttrandet kan begr�nsas. Om n�mnden inte kan l�mna <br/>sitt yttrande inom den f�reskrivna tiden, f�r �klagaren medge att ytt-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft34">randet l�mnas senare. Yttrandet f�r l�mnas muntligen vid ett s�dant <br/>sammantr�de som avses i 18 �, om det �r n�dv�ndigt f�r att h�lla tids-<br/>fristen. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>Anmodan att avhj�lpa och begr�nsa skada </b></p> <p style="position:absolute;top:480px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>13 �</b>7 En polisman f�r anmoda den som har eller kan antas ha fyllt </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft34">femton men inte arton �r att s� snart som m�jligt vidta �tg�rder f�r att <br/>avhj�lpa eller begr�nsa skada p� grund av brott, om den unge har er-<br/>k�nt brottet eller om det annars med h�nsyn till omst�ndigheterna �r <br/>uppenbart att han har beg�tt brottet. Anmodan f�r dock ske endast om <br/>det �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndigheterna. Om det inte �r <br/>uppenbart obeh�vligt, skall m�ls�gandens samtycke inh�mtas innan <br/>anmodan sker. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>14 �</b>8 Har n�gon som inte har fyllt arton �r gripits och beslutar �kla-</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft34">garen att inte anh�lla honom, f�r polismyndigheten h�lla honom kvar <br/>f�r att kunna skyndsamt �verl�mna honom till hans f�r�ldrar, annan <br/>v�rdnadshavare, en tj�nsteman inom socialtj�nsten eller n�gon annan <br/>l�mplig vuxen person. Vad som nu sagts g�ller dock endast om �kla-<br/>garen funnit att den unge fortfarande �r sk�ligen misst�nkt f�r brott. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft32">F�r samma �ndam�l f�r polismyndigheten h�lla kvar den som inte </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft34">har fyllt arton �r, om han har medtagits till f�rh�r och �r sk�ligen <br/>misst�nkt f�r brott. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33">6</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft32"> Senaste lydelse av f�rutvarande 3 � 1988:822. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33">7</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft32"> Senaste lydelse av f�rutvarande 6 b � 1988:822. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft32"> Senaste lydelse av f�rutvarande 6 d � 1991:141. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft32">6378 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:643px;height:903px;"> <img width="643" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:298px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>talsunderl�telse </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft42">Inte i n�got fall f�r n�gon enligt f�rsta eller andra stycket h�llas kvar </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft42">l�ngre �n tre timmar efter �klagarens beslut respektive f�rh�ret. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>Straff�rel�ggande </b></p> <p style="position:absolute;top:146px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>15 �</b>9 �klagaren f�r, trots de begr�nsningar som g�ller enligt 48 kap. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft44">4 � f�rsta stycket f�rsta meningen r�tteg�ngsbalken, utf�rda straff�re-<br/>l�ggande f�r brott som har beg�tts av n�gon som inte har fyllt arton <br/>�r, om det kan antas att den unge, om �tal hade v�ckts, skulle ha <br/>d�mts endast till b�ter. D�rvid skall �klagaren beakta de s�rskilda <br/>regler enligt vilka r�tten kan d�ma till lindrigare straff �n det �r f�re-<br/>skrivet f�r brottet. </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 �</b>10 Om n�gon har beg�tt ett brott innan han har fyllt arton �r, f�r <br/>�klagaren besluta att underl�ta �tal enligt 17 � (�talsunderl�telse). </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft42">Best�mmelser om �talsunderl�telse finns ocks� i 20 kap. 7 � r�tte-</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42">g�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft42">I fr�ga om �talsunderl�telse sedan �tal har v�ckts till�mpas 20 kap. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42">7 a � r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>17 �</b>11 �talsunderl�telse f�r beslutas, om den unge blir f�rem�l f�r <br/>s�dan �tg�rd som anges nedan och det med sk�l kan antas att d�rige-<br/>nom vidtas vad som �r l�mpligast f�r den unge: </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft42">1. v�rd eller annan �tg�rd enligt socialtj�nstlagen (1980:620), </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft42">2. v�rd eller annan �tg�rd enligt lagen (1990:52) med s�rskilda be-</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft42">st�mmelser om v�rd av unga, eller </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft42">3. annan �tg�rd som inneb�r att den unge f�r hj�lp eller st�d. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft42">�talsunderl�telse f�r ocks� beslutas, om det �r uppenbart att brottet </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42">har skett av okynne eller f�rhastande. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft42">Vid bed�mningen av om �talsunderl�telse skall meddelas skall �kla-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft44">garen ut�ver vad som f�ljer av f�rsta och andra styckena s�rskilt be-<br/>akta den unges vilja att ers�tta m�ls�ganden f�r skada som uppkommit <br/>genom brottet, att avhj�lpa eller begr�nsa skadan eller att p� annat s�tt <br/>gottg�ra m�ls�ganden. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft42">�talsunderl�telse f�r inte beslutas, om n�got v�sentligt allm�nt eller </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42">enskilt intresse d�rigenom �sidos�tts. Vid bed�mningen av om n�got </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42">v�sentligt allm�nt intresse �sidos�tts skall s�rskilt beaktas om den unge </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42">tidigare har gjort sig skyldig till brott. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>18 �</b>12 Den unge skall underr�ttas om ett beslut om �talsunderl�telse </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft42">vid ett personligt sammantr�ffande med �klagaren inom tv� veckor </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft43">9</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lydelse av f�rutvarande 6 a � 1988:822. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft43">10</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lydelse av f�rutvarande 1 � 1990:61. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lydelse av f�rutvarande 1 � 1990:61. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft43">12</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42"> Senaste lydelse av f�rutvarande 4 � 1985:14. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:581px;white-space:nowrap" class="ft42">6379 </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>�</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft51">efter det att beslutet har fattats. Den unges v�rdnadshavare, eller annan </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56">som svarar f�r den unges v�rd och fostran, skall kallas till samman-<br/>tr�ffandet, om det inte m�ter hinder eller annars finns s�rskilda sk�l <br/>mot det. �ven f�retr�dare f�r socialtj�nsten b�r ges tillf�lle att n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft51">�r det uppenbart att ett personligt sammantr�ffande inte kan genom-</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56">f�ras inom den tid som anges i f�rsta stycket f�r sammantr�ffandet �ga <br/>rum senare. Kan ett personligt sammantr�ffande inte genomf�ras skall <br/>den unge underr�ttas skriftligen om beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>19 �</b> Vid ett sammantr�ffande enligt 18 � skall �klagaren s�rskilt f�r-</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56">klara inneb�rden av beslutet om �talsunderl�telse och det sk�tsam-<br/>hetskrav som detta �r f�renat med och klarg�ra vilka f�ljderna kan bli <br/>av fortsatta lag�vertr�delser. </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>20 �</b> Best�mmelserna i 18 och 19 �� g�ller i till�mpliga delar ocks� <br/>beslut om �talsunderl�telse enligt 20 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken, om <br/>beslutet avser brott som n�gon har beg�tt innan han har fyllt arton �r. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>21 �</b>13 Socialn�mnden skall underr�ttas om ett beslut enligt 18 �, om <br/>n�gon �tg�rd fr�n n�mndens sida f�ruts�tts. </p> <p style="position:absolute;top:399px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>22 �</b>14 Den som f�r �talsunderl�telse enligt 17 � skall iaktta sk�tsam-<br/>het. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett beslut om �talsunderl�telse f�r �terkallas, om s�rskilda omst�n-</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56">digheter f�ranleder det. Vid bed�mningen av om �terkallelse skall ske <br/>skall s�rskilt beaktas om den unge har �terfallit i brott inom sex m�-</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft51">nader fr�n beslutet om �talsunderl�telse. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>H�ktning </b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>23 �</b> Den som inte har fyllt arton �r f�r h�ktas endast om det finns <br/>synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Offentlig f�rsvarare </b></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>24 �</b>15 F�r en tilltalad som inte har fyllt arton �r skall offentlig f�r-<br/>svarare f�rordnas, om det inte �r uppenbart att han saknar behov av <br/>f�rsvarare. </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>R�tteg�ngen </b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>25 �</b>16 M�l i tingsr�tt och hovr�tt mot den som inte har fyllt tjugoett <br/>�r skall, om det inte m�ter hinder, handl�ggas av lagfarna domare som, </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft54">13</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse av f�rutvarande 4 � 1985:14. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft54">14</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse av f�rutvarande 5 � 1988:822. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft54">15</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse av f�rutvarande 11 � 1983:921. </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft54">16</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft55"> Senaste lydelse av f�rutvarande 10 � 1983:378. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft51">6380 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:641px;height:902px;"> <img width="641" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66">med avseende p� intresse och fallenhet f�r arbete med unga lag�ver-<br/>tr�dare, �r s�rskilt l�mpade f�r uppgiften. Detsamma skall g�lla i fr�ga <br/>om n�mndem�n som anlitas f�r tj�nstg�ring i s�dana m�l. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft61">I m�l som r�r brott p� vilket endast b�ter kan f�lja f�r andra �n dem </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft61">som avses i f�rsta stycket anlitas. </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>26 �</b>17 N�r �tal v�cks mot den som inte har fyllt arton �r, skall tings-<br/>r�tten underr�tta v�rdnadshavaren eller annan som svarar f�r den unges <br/>v�rd och fostran om �talet och om tidpunkten f�r huvudf�rhandlingen, <br/>om det inte finns s�rskilda sk�l mot det. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft61">Om �talet avser ett brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, skall v�rdnads-</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66">havaren eller annan som avses i f�rsta stycket, h�ras i m�let, om det <br/>kan ske och det inte finns s�rskilda sk�l mot det. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft61">V�rdnadshavare eller annan som h�rs enligt andra stycket har r�tt till </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft61">ers�ttning och f�rskott enligt vad som �r f�reskrivet om vittne. Ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft61">ningen skall betalas av staten. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>27 �</b>18 M�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall, om m�let <br/>avser brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, s�vitt m�jligt s�ttas ut till <br/>handl�ggning i s�dan ordning att m�let inte tilldrar sig uppm�rksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft61">Om offentlighet vid f�rhandling i m�l mot den som inte har fyllt </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66">tjugoett �r �r till uppenbar ol�genhet till f�ljd av den uppm�rksamhet <br/>den tilltalade kan antas bli f�rem�l f�r, f�r r�tten f�rordna att m�let <br/>skall handl�ggas inom st�ngda d�rrar. Anser r�tten att ett s�dant f�r-<br/>ordnande b�r meddelas och �r ocks� n�gon som har fyllt tjugoett �r <br/>tilltalad i m�let skall r�tten, om det kan ske utan att utredningen av-<br/>sev�rt f�rsv�ras, handl�gga �talet mot den som �r under tjugoett �r <br/>som ett s�rskilt m�l. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft61">�ven om beslut meddelas enligt andra stycket f�r r�tten medge att </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft61">den tilltalades anh�riga, liksom annan vars n�rvaro kan v�ntas bli till </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft61">nytta, f�r n�rvara vid handl�ggningen. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>28 �</b>19 R�tten f�r �verl�mna �t socialn�mnden att f�ranstalta om v�rd <br/>inom socialtj�nsten endast om det i m�let finns ett yttrande av n�mn-<br/>den med det inneh�ll som avses i 11 �. Om det inte finns s�rskilda <br/>sk�l kr�vs ett s�dant yttrande ocks� f�r att r�tten skall f� d�ma den </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft61">som inte har fyllt tjugoett �r till f�ngelse i mer �n tre m�nader. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>29 �</b>20 M�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall alltid behandlas <br/>skyndsamt. </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft61">V�cks allm�nt �tal mot den som inte har fyllt arton �r f�r ett brott </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66">f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n sex m�nader, skall de <br/>tidsfrister iakttas som �r f�reskrivna f�r �tg�rder i m�l d�r den till-<br/>talade �r h�ktad. I st�llet f�r den tid om en vecka, som i 45 kap. 14 � <br/>r�tteg�ngsbalken �r f�reskriven f�r h�llande av huvudf�rhandling, skall <br/>g�lla en tid om tv� veckor. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft64">17</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse av f�rutvarande 9 � 1991:2043. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft64">18</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse av f�rutvarande 8 � 1969:163. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft64">19</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse av f�rutvarande 9 � 1991:2043. </p> <p style="position:absolute;top:868px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft64">20</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse av f�rutvarande 12 � 1991:2043. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:578px;white-space:nowrap" class="ft61">6381 </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">Inh�mtar r�tten yttrande fr�n socialn�mnden enligt 28 �, skall n�mn-</p> <p style="position:absolute;top:62px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76">den yttra sig inom s�dan tid att r�tten kan h�lla huvudf�rhandling <br/>enligt reglerna i andra stycket. Om �rendets beskaffenhet f�ranleder <br/>det, f�r yttrandet med r�ttens medgivande l�mnas senare. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>30 �</b> I m�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall, om det inte <br/>m�ter synnerliga hinder, domen avkunnas muntligen vid huvudf�rhand-<br/>lingen. I �vrigt g�ller 30 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Brott beg�ngna av den som inte har fyllt femton �r </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>31 �</b>21 Kan n�gon misst�nkas f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt <br/>ett brott f�r utredning r�rande brottet inledas </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">1. om en utredning kan antas ha betydelse f�r att avg�ra behovet av </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">socialtj�nstens insatser med avseende p� den unge, </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft71">2. om det beh�vs f�r att klarl�gga om n�gon som har fyllt femton �r </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft71">har tagit del i brottet, </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft71">3. om det beh�vs f�r att efterforska gods som har �tkommits genom </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft71">brottet, eller </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft71">4. om det annars �r av s�rskild vikt att en utredning �ger rum. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">Har den unge inte fyllt tolv �r f�r utredning inledas endast om det </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">finns synnerliga sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">Den unges v�rdnadshavare och socialn�mnden skall omedelbart </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">underr�ttas om att en utredning har inletts. Underr�ttelse till v�rdnads-<br/>havaren f�r dock underl�tas, om det finns s�rskilda sk�l mot en under-<br/>r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>32 �</b>22 Best�mmelserna om f�runders�kning i 23 kap. 3 �, 4 �, <br/>6-12 ��, 13 � f�rsta stycket och andra stycket andra och tredje me-<br/>ningarna, 14 �, 17 �, 18 � andra stycket, 19 �, 21 � och 24 � <br/>r�tteg�ngsbalken skall i till�mpliga delar g�lla betr�ffande s�dan ut-<br/>redning som avses i 31 �. </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>33 �</b>23 Under utredning som avses i 31 � skall, om det inte m�ter hin-<br/>der, f�retr�dare f�r socialtj�nsten n�rvara vid f�rh�r med den unge. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">Innan socialn�mnden har yttrat sig om betydelsen av en utredning </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76">enligt 31 � f�rsta stycket 1, f�r utredningen inte omfatta annan �tg�rd <br/>�n f�rh�r med den unge. Om brottsmisstanken kvarst�r efter f�rh�ret, </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft71">skall protokoll �ver detta omg�ende s�ndas till socialn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>34 �</b>24 Har n�gon f�re femton �rs �lder beg�tt ett brott p� vilket f�ng-<br/>else skulle ha kunnat f�lja och antr�ffas han p� bar g�rning eller p� <br/>flykt fr�n brottsplatsen, f�r han gripas av envar. Om en enskild person </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft74">21</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse av f�rutvarande 13 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft74">22</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse av f�rutvarande 14 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft74">23</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse av f�rutvarande 15 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft74">24</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse av f�rutvarande 16 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft71">6382 </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>SFS 1994:1760 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft86">har gripit den unge, skall denne skyndsamt �verl�mnas till n�rmaste <br/>polisman. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft81">Polismyndigheten eller �klagaren skall omedelbart besluta om den </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft81">unge skall friges eller h�llas kvar f�r f�rh�r. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>35 �</b>25 �r n�gon misst�nkt f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett <br/>brott f�r, om det finns s�rskilda sk�l, beslag, husrannsakan och kropps -<br/>visitation enligt best�mmelserna i 27 och 28 kap. r�tteg�ngsbalken <br/>f�retas mot den unge. Vad som i 27 kap. 7 och 8 �� s�gs om �tal och <br/>om verkan av att �tal inte v�cks skall i st�llet avse bevistalan och talan <br/>om f�rverkande samt verkan av att s�dan talan inte v�cks. Tv�ngs-<br/>medel som avses i 24-26 kap. r�tteg�ngsbalken f�r inte anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>36 �</b>26 Har en utredning inletts med st�d av 31 � f�rsta stycket 1, skall </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft86">sedan utredningen har avslutats protokoll �ver denna s� snart som m�j-<br/>ligt s�ndas till socialn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft86"><b>37 �</b>27 Misst�nks n�gon f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett brott <br/>f�r �klagare, om det kr�vs ur allm�n synpunkt, efter framst�llning av <br/>socialn�mnd, l�nsstyrelse eller v�rdnadshavare f�r den unge, beg�ra <br/>pr�vning hos domstol huruvida den unge har beg�tt brottet <br/>(bevistalan). </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft81">Vid bevistalan till�mpas best�mmelserna betr�ffande allm�nt �tal f�r </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft86">brott, f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n ett �r. I fr�ga om <br/>tv�ngsmedel g�ller 35 �. S�dan r�tteg�ngskostnad som avses i 31 kap. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft81">1 � r�tteg�ngsbalken skall staten svara f�r. </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft81">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1995. �ldre best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft86">till�mpas i m�l och �renden hos polis- och �klagarmyndighet d�r f�r-<br/>unders�kning har inletts f�re ikrafttr�dandet. I domstol till�mpas �ldre <br/>best�mmelser i m�l d�r talan har v�ckts f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft81">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft81">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft86">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft84">25</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft85"> Senaste lydelse av f�rutvarande 17 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:833px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft84">26</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft85"> Senaste lydelse av f�rutvarande 18 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft84">27</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft85"> Senaste lydelse av f�rutvarande 19 � 1984:954. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft81">6383 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1760

Utkom fr�n trycket
den 29 december 1994

Lag
om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda be-
st�mmelser om unga lag�vertr�dare;

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1964:167) med

s�rskilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare

dels att 2 � skall upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 1 � skall betecknas 16 och 17 �� vilka skall ha

f�ljande lydelse,

dels att nuvarande 3 � skall betecknas 11 och 12 �� vilka skall ha

f�ljande lydelse,

dels att nuvarande 4 � skall betecknas 18 och 21 �� vilka skall ha

f�ljande lydelse,

dels att nuvarande 9 � skall betecknas 26 och 28 �� vilka skall ha

f�ljande lydelse,

dels att nuvarande 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18 och 19 �� skall betecknas 22, 8, 9, 15, 13, 5, 14, 23,

27, 25, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36 respektive 37 � vilka skall ha
f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras tio nya best�mmelser, 1-4, 6, 7, 10,

19, 20 och 30 �� samt n�rmast f�re 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25

och 31 �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

Inledande best�mmelse

1 � I denna lag finns s�rskilda best�mmelser om handl�ggning hos

polis, �klagare och domstol av m�l och �renden om brott d�r den
misst�nkte inte har fyllt tjugoett �r.

I �vrigt g�ller r�tteg�ngsbalkens regler och andra best�mmelser.

F�runders�kning och �talspr�vning m.m.

2 � F�runders�kning mot den som inte har fyllt arton �r skall, om det
inte m�ter hinder, ledas av en �klagare eller polisman som, med av-
seende p� intresse och fallenhet f�r arbete med unga lag�vertr�dare, �r
s�rskilt l�mpad f�r uppgiften.

Har den unge tidigare varit f�rem�l f�r f�runders�kning eller utred-

ning enligt 31 �, skall om m�jligt samma �klagare och polism�n an-
litas f�r den nya f�runders�kningen.

3 � En f�runders�kning mot den som inte har fyllt arton �r skall alltid
ledas av �klagaren, om den unge �r sk�ligen misst�nkt f�r ett brott f�r

vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n sex m�nader.

1

Prop. 1994/95:12, bet. 1994/95:JuUl, rskr. 1994/95:39, bet. 1994/95:JuU6,

rskr. 1994/95:165.

6376

background image

Personutredning

10 � Innan talan har v�ckts vid domstol, f�r �klagare inh�mta yttrande

enligt 1 � lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i brottm�l,
m.m. i fr�ga om den som inte har fyllt arton �r.

11 �5 I fr�ga om den som misst�nks f�r att ha beg�tt brott innan han

har fyllt arton �r skall �klagaren, innan han fattar beslut i �talsfr�gan,

2

Senaste lydelse av f�rutvarande 6 c � 1988:822.

3

Senaste lydelse av f�rutvarande 5 a � 1985:14.

4

Senaste lydelse av f�rutvarande 6 � 1990:61.

5

Senaste lydelse av f�rutvarande 3 � 1988:822.

SFS 1994:1760

4 � En f�runders�kning mot den som inte har fyllt arton �r och som
g�ller brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n sex m�nader
skall bedrivas med s�rskild skyndsamhet. F�runders�kningen skall
avslutas och beslut i �talsfr�gan fattas s� snart det kan ske och senast
inom fyra veckor fr�n dagen f�r delgivning av brottsmisstanke enligt
23 kap. 18 � f�rsta stycket r�tteg�ngsbalken. Tidsfristen f�r �verskridas
endast om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till utredningens beskaffenhet
eller andra s�rskilda omst�ndigheter.

5 �2 Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r
brott, skall v�rdnadshavaren eller annan som svarar f�r den unges v�rd
och fostran omedelbart underr�ttas samt kallas till f�rh�r som h�lls
med den unge, om detta inte �r till men f�r utredningen eller det an-
nars finns s�rskilda sk�l mot det.

6 � Om n�gon som inte har fyllt arton �r �r sk�ligen misst�nkt f�r ett
brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, skall socialn�mnden genast under-
r�ttas.

7 � Vid f�rh�r med den som inte har fyllt arton �r och som �r miss-
t�nkt f�r ett brott p� vilket f�ngelse kan f�lja skall f�retr�dare f�r

socialtj�nsten n�rvara om det �r m�jligt och det kan ske utan men f�r
utredningen.

8 �3 Om den unge, sedan �talsunderl�telse har beslutats enligt 16 �,
misst�nks f�r att ha beg�tt annat brott dessf�rinnan, f�r �klagare be-

sluta att inte inleda f�runders�kning eller att l�gga ned en p�b�rjad
f�runders�kning betr�ffande detta brott. Detta g�ller dock inte, om
n�got v�sentligt allm�nt eller enskilt intresse �sidos�tts genom att f�r-
unders�kning inte �ger rum.

9 �4 Om n�gon, som med st�d av 3 � lagen (1990:52) med s�rskilda
best�mmelser om v�rd av unga har intagits i ett s�dant hem som avses
i 12 � den lagen, misst�nks f�r att ha beg�tt brott som h�r under all-
m�nt �tal, innan v�rden vid hemmet har avslutats, skall �klagaren
pr�va om �tal l�mpligen b�r ske. Innan �talsfr�gan avg�rs, skall f�re-
st�ndaren f�r hemmet h�ras, om det inte �r obeh�vligt.

6377

background image

Kvarh�llande

SFS 1994:1760

inh�mta yttrande fr�n socialn�mnden i den kommun som enligt social-
tj�nstlagen (1980:620) har ansvaret f�r den unge, om denne har erk�nt
g�rningen eller det annars finns sk�lig misstanke att han har beg�tt
brottet. Yttrande beh�ver inte inh�mtas om brottet �r ringa, om det �r
uppenbart att det finns f�ruts�ttningar f�r �talsunderl�telse eller om det
annars �r obeh�vligt.

Ett yttrande enligt f�rsta stycket skall avse fr�gan om n�mnden har

vidtagit eller avser att vidta n�gon �tg�rd betr�ffande den unge och om
en s�dan �tg�rd enligt n�mndens mening �r den l�mpligaste f�r
honom. Yttrandet skall, om �klagaren beg�r det eller n�mnden finner
det n�dv�ndigt, �ven inneh�lla en redog�relse f�r den unges personliga
utveckling och hans levnadsomst�ndigheter i �vrigt.

N�mnden skall �ven utan samband med yttrande l�mna �klagaren de

upplysningar som denne beg�r i fr�ga om den unge.

12 �6 I sin beg�ran om yttrande skall �klagaren ange inom vilken tid

yttrandet skall l�mnas och, om det �r l�mpligt, ge socialn�mnden an-

visningar f�r hur yttrandet kan begr�nsas. Om n�mnden inte kan l�mna
sitt yttrande inom den f�reskrivna tiden, f�r �klagaren medge att ytt-

randet l�mnas senare. Yttrandet f�r l�mnas muntligen vid ett s�dant
sammantr�de som avses i 18 �, om det �r n�dv�ndigt f�r att h�lla tids-
fristen.

Anmodan att avhj�lpa och begr�nsa skada

13 �7 En polisman f�r anmoda den som har eller kan antas ha fyllt

femton men inte arton �r att s� snart som m�jligt vidta �tg�rder f�r att
avhj�lpa eller begr�nsa skada p� grund av brott, om den unge har er-
k�nt brottet eller om det annars med h�nsyn till omst�ndigheterna �r
uppenbart att han har beg�tt brottet. Anmodan f�r dock ske endast om
det �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndigheterna. Om det inte �r
uppenbart obeh�vligt, skall m�ls�gandens samtycke inh�mtas innan
anmodan sker.

14 �8 Har n�gon som inte har fyllt arton �r gripits och beslutar �kla-

garen att inte anh�lla honom, f�r polismyndigheten h�lla honom kvar
f�r att kunna skyndsamt �verl�mna honom till hans f�r�ldrar, annan
v�rdnadshavare, en tj�nsteman inom socialtj�nsten eller n�gon annan
l�mplig vuxen person. Vad som nu sagts g�ller dock endast om �kla-
garen funnit att den unge fortfarande �r sk�ligen misst�nkt f�r brott.

F�r samma �ndam�l f�r polismyndigheten h�lla kvar den som inte

har fyllt arton �r, om han har medtagits till f�rh�r och �r sk�ligen
misst�nkt f�r brott.

6

Senaste lydelse av f�rutvarande 3 � 1988:822.

7

Senaste lydelse av f�rutvarande 6 b � 1988:822.

8

Senaste lydelse av f�rutvarande 6 d � 1991:141.

6378

background image

talsunderl�telse

SFS 1994:1760

Inte i n�got fall f�r n�gon enligt f�rsta eller andra stycket h�llas kvar

l�ngre �n tre timmar efter �klagarens beslut respektive f�rh�ret.

Straff�rel�ggande

15 �9 �klagaren f�r, trots de begr�nsningar som g�ller enligt 48 kap.

4 � f�rsta stycket f�rsta meningen r�tteg�ngsbalken, utf�rda straff�re-
l�ggande f�r brott som har beg�tts av n�gon som inte har fyllt arton
�r, om det kan antas att den unge, om �tal hade v�ckts, skulle ha
d�mts endast till b�ter. D�rvid skall �klagaren beakta de s�rskilda
regler enligt vilka r�tten kan d�ma till lindrigare straff �n det �r f�re-
skrivet f�r brottet.

16 �10 Om n�gon har beg�tt ett brott innan han har fyllt arton �r, f�r
�klagaren besluta att underl�ta �tal enligt 17 � (�talsunderl�telse).

Best�mmelser om �talsunderl�telse finns ocks� i 20 kap. 7 � r�tte-

g�ngsbalken.

I fr�ga om �talsunderl�telse sedan �tal har v�ckts till�mpas 20 kap.

7 a � r�tteg�ngsbalken.

17 �11 �talsunderl�telse f�r beslutas, om den unge blir f�rem�l f�r
s�dan �tg�rd som anges nedan och det med sk�l kan antas att d�rige-
nom vidtas vad som �r l�mpligast f�r den unge:

1. v�rd eller annan �tg�rd enligt socialtj�nstlagen (1980:620),

2. v�rd eller annan �tg�rd enligt lagen (1990:52) med s�rskilda be-

st�mmelser om v�rd av unga, eller

3. annan �tg�rd som inneb�r att den unge f�r hj�lp eller st�d.

�talsunderl�telse f�r ocks� beslutas, om det �r uppenbart att brottet

har skett av okynne eller f�rhastande.

Vid bed�mningen av om �talsunderl�telse skall meddelas skall �kla-

garen ut�ver vad som f�ljer av f�rsta och andra styckena s�rskilt be-
akta den unges vilja att ers�tta m�ls�ganden f�r skada som uppkommit
genom brottet, att avhj�lpa eller begr�nsa skadan eller att p� annat s�tt
gottg�ra m�ls�ganden.

�talsunderl�telse f�r inte beslutas, om n�got v�sentligt allm�nt eller

enskilt intresse d�rigenom �sidos�tts. Vid bed�mningen av om n�got

v�sentligt allm�nt intresse �sidos�tts skall s�rskilt beaktas om den unge

tidigare har gjort sig skyldig till brott.

18 �12 Den unge skall underr�ttas om ett beslut om �talsunderl�telse

vid ett personligt sammantr�ffande med �klagaren inom tv� veckor

9

Senaste lydelse av f�rutvarande 6 a � 1988:822.

10

Senaste lydelse av f�rutvarande 1 � 1990:61.

11

Senaste lydelse av f�rutvarande 1 � 1990:61.

12

Senaste lydelse av f�rutvarande 4 � 1985:14.

6379

background image

SFS 1994:1760

efter det att beslutet har fattats. Den unges v�rdnadshavare, eller annan

som svarar f�r den unges v�rd och fostran, skall kallas till samman-
tr�ffandet, om det inte m�ter hinder eller annars finns s�rskilda sk�l
mot det. �ven f�retr�dare f�r socialtj�nsten b�r ges tillf�lle att n�rvara.

�r det uppenbart att ett personligt sammantr�ffande inte kan genom-

f�ras inom den tid som anges i f�rsta stycket f�r sammantr�ffandet �ga
rum senare. Kan ett personligt sammantr�ffande inte genomf�ras skall
den unge underr�ttas skriftligen om beslutet.

19 � Vid ett sammantr�ffande enligt 18 � skall �klagaren s�rskilt f�r-

klara inneb�rden av beslutet om �talsunderl�telse och det sk�tsam-
hetskrav som detta �r f�renat med och klarg�ra vilka f�ljderna kan bli
av fortsatta lag�vertr�delser.

20 � Best�mmelserna i 18 och 19 �� g�ller i till�mpliga delar ocks�
beslut om �talsunderl�telse enligt 20 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken, om
beslutet avser brott som n�gon har beg�tt innan han har fyllt arton �r.

21 �13 Socialn�mnden skall underr�ttas om ett beslut enligt 18 �, om
n�gon �tg�rd fr�n n�mndens sida f�ruts�tts.

22 �14 Den som f�r �talsunderl�telse enligt 17 � skall iaktta sk�tsam-
het.

Ett beslut om �talsunderl�telse f�r �terkallas, om s�rskilda omst�n-

digheter f�ranleder det. Vid bed�mningen av om �terkallelse skall ske
skall s�rskilt beaktas om den unge har �terfallit i brott inom sex m�-

nader fr�n beslutet om �talsunderl�telse.

H�ktning

23 � Den som inte har fyllt arton �r f�r h�ktas endast om det finns
synnerliga sk�l.

Offentlig f�rsvarare

24 �15 F�r en tilltalad som inte har fyllt arton �r skall offentlig f�r-
svarare f�rordnas, om det inte �r uppenbart att han saknar behov av
f�rsvarare.

R�tteg�ngen

25 �16 M�l i tingsr�tt och hovr�tt mot den som inte har fyllt tjugoett
�r skall, om det inte m�ter hinder, handl�ggas av lagfarna domare som,

13

Senaste lydelse av f�rutvarande 4 � 1985:14.

14

Senaste lydelse av f�rutvarande 5 � 1988:822.

15

Senaste lydelse av f�rutvarande 11 � 1983:921.

16

Senaste lydelse av f�rutvarande 10 � 1983:378.

6380

background image

SFS 1994:1760

med avseende p� intresse och fallenhet f�r arbete med unga lag�ver-
tr�dare, �r s�rskilt l�mpade f�r uppgiften. Detsamma skall g�lla i fr�ga
om n�mndem�n som anlitas f�r tj�nstg�ring i s�dana m�l.

I m�l som r�r brott p� vilket endast b�ter kan f�lja f�r andra �n dem

som avses i f�rsta stycket anlitas.

26 �17 N�r �tal v�cks mot den som inte har fyllt arton �r, skall tings-
r�tten underr�tta v�rdnadshavaren eller annan som svarar f�r den unges
v�rd och fostran om �talet och om tidpunkten f�r huvudf�rhandlingen,
om det inte finns s�rskilda sk�l mot det.

Om �talet avser ett brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, skall v�rdnads-

havaren eller annan som avses i f�rsta stycket, h�ras i m�let, om det
kan ske och det inte finns s�rskilda sk�l mot det.

V�rdnadshavare eller annan som h�rs enligt andra stycket har r�tt till

ers�ttning och f�rskott enligt vad som �r f�reskrivet om vittne. Ers�tt-

ningen skall betalas av staten.

27 �18 M�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall, om m�let
avser brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, s�vitt m�jligt s�ttas ut till
handl�ggning i s�dan ordning att m�let inte tilldrar sig uppm�rksamhet.

Om offentlighet vid f�rhandling i m�l mot den som inte har fyllt

tjugoett �r �r till uppenbar ol�genhet till f�ljd av den uppm�rksamhet
den tilltalade kan antas bli f�rem�l f�r, f�r r�tten f�rordna att m�let
skall handl�ggas inom st�ngda d�rrar. Anser r�tten att ett s�dant f�r-
ordnande b�r meddelas och �r ocks� n�gon som har fyllt tjugoett �r
tilltalad i m�let skall r�tten, om det kan ske utan att utredningen av-
sev�rt f�rsv�ras, handl�gga �talet mot den som �r under tjugoett �r
som ett s�rskilt m�l.

�ven om beslut meddelas enligt andra stycket f�r r�tten medge att

den tilltalades anh�riga, liksom annan vars n�rvaro kan v�ntas bli till

nytta, f�r n�rvara vid handl�ggningen.

28 �19 R�tten f�r �verl�mna �t socialn�mnden att f�ranstalta om v�rd
inom socialtj�nsten endast om det i m�let finns ett yttrande av n�mn-
den med det inneh�ll som avses i 11 �. Om det inte finns s�rskilda
sk�l kr�vs ett s�dant yttrande ocks� f�r att r�tten skall f� d�ma den

som inte har fyllt tjugoett �r till f�ngelse i mer �n tre m�nader.

29 �20 M�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall alltid behandlas
skyndsamt.

V�cks allm�nt �tal mot den som inte har fyllt arton �r f�r ett brott

f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n sex m�nader, skall de
tidsfrister iakttas som �r f�reskrivna f�r �tg�rder i m�l d�r den till-
talade �r h�ktad. I st�llet f�r den tid om en vecka, som i 45 kap. 14 �
r�tteg�ngsbalken �r f�reskriven f�r h�llande av huvudf�rhandling, skall
g�lla en tid om tv� veckor.

17

Senaste lydelse av f�rutvarande 9 � 1991:2043.

18

Senaste lydelse av f�rutvarande 8 � 1969:163.

19

Senaste lydelse av f�rutvarande 9 � 1991:2043.

20

Senaste lydelse av f�rutvarande 12 � 1991:2043.

6381

background image

SFS 1994:1760

Inh�mtar r�tten yttrande fr�n socialn�mnden enligt 28 �, skall n�mn-

den yttra sig inom s�dan tid att r�tten kan h�lla huvudf�rhandling
enligt reglerna i andra stycket. Om �rendets beskaffenhet f�ranleder
det, f�r yttrandet med r�ttens medgivande l�mnas senare.

30 � I m�l mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall, om det inte
m�ter synnerliga hinder, domen avkunnas muntligen vid huvudf�rhand-
lingen. I �vrigt g�ller 30 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken.

Brott beg�ngna av den som inte har fyllt femton �r

31 �21 Kan n�gon misst�nkas f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt
ett brott f�r utredning r�rande brottet inledas

1. om en utredning kan antas ha betydelse f�r att avg�ra behovet av

socialtj�nstens insatser med avseende p� den unge,

2. om det beh�vs f�r att klarl�gga om n�gon som har fyllt femton �r

har tagit del i brottet,

3. om det beh�vs f�r att efterforska gods som har �tkommits genom

brottet, eller

4. om det annars �r av s�rskild vikt att en utredning �ger rum.

Har den unge inte fyllt tolv �r f�r utredning inledas endast om det

finns synnerliga sk�l.

Den unges v�rdnadshavare och socialn�mnden skall omedelbart

underr�ttas om att en utredning har inletts. Underr�ttelse till v�rdnads-
havaren f�r dock underl�tas, om det finns s�rskilda sk�l mot en under-
r�ttelse.

32 �22 Best�mmelserna om f�runders�kning i 23 kap. 3 �, 4 �,
6-12 ��, 13 � f�rsta stycket och andra stycket andra och tredje me-
ningarna, 14 �, 17 �, 18 � andra stycket, 19 �, 21 � och 24 �
r�tteg�ngsbalken skall i till�mpliga delar g�lla betr�ffande s�dan ut-
redning som avses i 31 �.

33 �23 Under utredning som avses i 31 � skall, om det inte m�ter hin-
der, f�retr�dare f�r socialtj�nsten n�rvara vid f�rh�r med den unge.

Innan socialn�mnden har yttrat sig om betydelsen av en utredning

enligt 31 � f�rsta stycket 1, f�r utredningen inte omfatta annan �tg�rd
�n f�rh�r med den unge. Om brottsmisstanken kvarst�r efter f�rh�ret,

skall protokoll �ver detta omg�ende s�ndas till socialn�mnden.

34 �24 Har n�gon f�re femton �rs �lder beg�tt ett brott p� vilket f�ng-
else skulle ha kunnat f�lja och antr�ffas han p� bar g�rning eller p�
flykt fr�n brottsplatsen, f�r han gripas av envar. Om en enskild person

21

Senaste lydelse av f�rutvarande 13 � 1984:954.

22

Senaste lydelse av f�rutvarande 14 � 1984:954.

23

Senaste lydelse av f�rutvarande 15 � 1984:954.

24

Senaste lydelse av f�rutvarande 16 � 1984:954.

6382

background image

SFS 1994:1760

har gripit den unge, skall denne skyndsamt �verl�mnas till n�rmaste
polisman.

Polismyndigheten eller �klagaren skall omedelbart besluta om den

unge skall friges eller h�llas kvar f�r f�rh�r.

35 �25 �r n�gon misst�nkt f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett
brott f�r, om det finns s�rskilda sk�l, beslag, husrannsakan och kropps -
visitation enligt best�mmelserna i 27 och 28 kap. r�tteg�ngsbalken
f�retas mot den unge. Vad som i 27 kap. 7 och 8 �� s�gs om �tal och
om verkan av att �tal inte v�cks skall i st�llet avse bevistalan och talan
om f�rverkande samt verkan av att s�dan talan inte v�cks. Tv�ngs-
medel som avses i 24-26 kap. r�tteg�ngsbalken f�r inte anv�ndas.

36 �26 Har en utredning inletts med st�d av 31 � f�rsta stycket 1, skall

sedan utredningen har avslutats protokoll �ver denna s� snart som m�j-
ligt s�ndas till socialn�mnden.

37 �27 Misst�nks n�gon f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett brott
f�r �klagare, om det kr�vs ur allm�n synpunkt, efter framst�llning av
socialn�mnd, l�nsstyrelse eller v�rdnadshavare f�r den unge, beg�ra
pr�vning hos domstol huruvida den unge har beg�tt brottet
(bevistalan).

Vid bevistalan till�mpas best�mmelserna betr�ffande allm�nt �tal f�r

brott, f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n ett �r. I fr�ga om
tv�ngsmedel g�ller 35 �. S�dan r�tteg�ngskostnad som avses i 31 kap.

1 � r�tteg�ngsbalken skall staten svara f�r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 1995. �ldre best�mmelser

till�mpas i m�l och �renden hos polis- och �klagarmyndighet d�r f�r-
unders�kning har inletts f�re ikrafttr�dandet. I domstol till�mpas �ldre
best�mmelser i m�l d�r talan har v�ckts f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

25

Senaste lydelse av f�rutvarande 17 � 1984:954.

26

Senaste lydelse av f�rutvarande 18 � 1984:954.

27

Senaste lydelse av f�rutvarande 19 � 1984:954.

6383

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.