SFS 2001:152 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / SFS 2001:152 Lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
010152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:AGHDJB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:AGHDJB+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:AGHDEN+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:AGHCNG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda <br/>best�mmelser om unga lag�vertr�dare;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 april 2001</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1964:167) med s�r-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">skilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att nuvarande 3337 �� skall betecknas 3438 ��,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2426, 31 och 32 �� samt de nya 34 och 38 �� skall ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 33 �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>24 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r en misst�nkt som inte har fyllt arton �r skall offentlig f�rsvarare</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">f�rordnas, om det inte �r uppenbart att han saknar behov av f�rsvarare. N�r<br/>offentlig f�rsvarare skall f�rordnas, skall unders�kningsledaren g�ra anm�-<br/>lan om det hos r�tten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:513px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">M�l i tingsr�tt och hovr�tt mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall,</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">om det inte m�ter hinder, handl�ggas av lagfarna domare som s�rskilt har ut-<br/>setts av domstolen att handl�gga s�dana m�l. Detsamma skall g�lla i fr�ga<br/>om n�mndem�n som anlitas f�r tj�nstg�ring i s�dana m�l.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">I m�l som r�r brott p� vilket endast b�ter kan f�lja f�r andra �n dem som</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">avses i f�rsta stycket anlitas.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">N�r �tal v�cks mot den som inte har fyllt arton �r, skall tingsr�tten</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">underr�tta v�rdnadshavaren eller annan som svarar f�r den unges v�rd och<br/>fostran om �talet och om tidpunkten f�r huvudf�rhandlingen, om det inte<br/>finns s�rskilda sk�l mot det. </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om yttrande som avses i 11 � skall l�mnas eller har l�mnats av social-</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">n�mnden, skall r�tten underr�tta n�mnden om tidpunkten f�r huvudf�rhand-<br/>lingen.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om �talet avser ett brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, skall v�rdnadshava-</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115">ren eller annan som avses i f�rsta stycket, h�ras i m�let, om det kan ske och<br/>det inte finns s�rskilda sk�l mot det.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2000/01:56, bet. 2000/01:JuU18, rskr. 2000/01:170.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1994:1760.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1994:1760.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 1994:1760.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2001:152</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 april 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2001:152</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">V�rdnadshavare eller annan som h�rs enligt tredje stycket har r�tt till er-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">s�ttning och f�rskott enligt vad som �r f�reskrivet om vittne. Ers�ttningen<br/>skall betalas av staten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>31 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Kan n�gon misst�nkas f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett brott</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r utredning r�rande brottet inledas</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. om en utredning kan antas ha betydelse f�r att avg�ra behovet av soci-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">altj�nstens insatser med avseende p� den unge,</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. om det beh�vs f�r att klarl�gga om n�gon som har fyllt femton �r har</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">tagit del i brottet,</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">3. om det beh�vs f�r att efterforska gods som har �tkommits genom brot-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">tet, eller</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">4. om det annars �r av s�rskild vikt att en utredning �ger rum.<br/>Har den unge inte fyllt tolv �r f�r utredning inledas endast om det finns</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">synnerliga sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna om f�runders�kning i 23 kap. 3 �, 4 �, 612 ��,</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">13 � f�rsta stycket och andra stycket andra och tredje meningarna, 14 �,<br/>17 �, 18 � andra stycket, 19 �, 21 � och 24 � r�tteg�ngsbalken skall i till-<br/>l�mpliga delar g�lla betr�ffande s�dan utredning som avses i 31 �.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">En utredning som avses i 31 � skall bedrivas med s�rskild skyndsamhet.<br/>Utredningen skall, om det inte m�ter hinder, ledas av en �klagare eller po-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">lisman som, med avseende p� intresse och fallenhet f�r arbete med unga lag-<br/>�vertr�dare, �r s�rskilt l�mpad f�r uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Har den unge tidigare varit f�rem�l f�r utredning enligt 31 �, skall om</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">m�jligt samma �klagare och polism�n anlitas f�r den nya utredningen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>33 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:159px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft21">Den unges v�rdnadshavare eller annan som svarar f�r den unges v�rd</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">och fostran skall omedelbart underr�ttas om att en utredning som avses i<br/>31 � har inletts samt kallas till f�rh�r som h�lls med den unge, om detta inte<br/>�r till men f�r utredningen eller det annars finns s�rskilda sk�l mot det.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">7</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Socialn�mnden skall omedelbart underr�ttas om att en utredning</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">som avses i 31 � har inletts. Vid f�rh�r med den unge skall f�retr�dare f�r<br/>socialtj�nsten n�rvara, om det inte m�ter hinder.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Innan socialn�mnden har yttrat sig om betydelsen av en utredning enligt</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">31 � f�rsta stycket 1, f�r utredningen inte omfatta annan �tg�rd �n f�rh�r<br/>med den unge. Om det finns s�rskilda sk�l f�r dock �ven andra �tg�rder vid-<br/>tas. Om brottsmisstanken kvarst�r efter f�rh�ret med den unge och efter an-<br/>dra vidtagna �tg�rder, skall protokoll �ver f�rh�ret och �tg�rderna omg�-<br/>ende s�ndas till socialn�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft26">8</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:186px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Misst�nks n�gon f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett brott f�r</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">�klagare, om det kr�vs ur allm�n synpunkt, efter framst�llning av social-<br/>n�mnd, l�nsstyrelse eller v�rdnadshavare f�r den unge, beg�ra pr�vning hos<br/>domstol huruvida den unge har beg�tt brottet (bevistalan).</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:192px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1994:1760. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1994:1760.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">7</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse av tidigare 33 � 1994:1760.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">8</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse av tidigare 37 � 1994:1760.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2001:152</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Vid bevistalan till�mpas 25 � f�rsta stycket samt best�mmelserna betr�f-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">fande allm�nt �tal f�r brott, f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n ett<br/>�r. I fr�ga om tv�ngsmedel g�ller 36 �. S�dan r�tteg�ngskostnad som avses i<br/>31 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken skall staten svara f�r.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft33">Cecilia Renfors<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1964:167) med s�rskilda
best�mmelser om unga lag�vertr�dare;

utf�rdad den 5 april 2001

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om lagen (1964:167) med s�r-

skilda best�mmelser om unga lag�vertr�dare

dels

att nuvarande 3337 �� skall betecknas 3438 ��,

dels

att 2426, 31 och 32 �� samt de nya 34 och 38 �� skall ha f�ljande

lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny paragraf, 33 �, av f�ljande lydelse.

24 �

2

F�r en misst�nkt som inte har fyllt arton �r skall offentlig f�rsvarare

f�rordnas, om det inte �r uppenbart att han saknar behov av f�rsvarare. N�r
offentlig f�rsvarare skall f�rordnas, skall unders�kningsledaren g�ra anm�-
lan om det hos r�tten.

25 �

3

M�l i tingsr�tt och hovr�tt mot den som inte har fyllt tjugoett �r skall,

om det inte m�ter hinder, handl�ggas av lagfarna domare som s�rskilt har ut-
setts av domstolen att handl�gga s�dana m�l. Detsamma skall g�lla i fr�ga
om n�mndem�n som anlitas f�r tj�nstg�ring i s�dana m�l.

I m�l som r�r brott p� vilket endast b�ter kan f�lja f�r andra �n dem som

avses i f�rsta stycket anlitas.

26 �

4

N�r �tal v�cks mot den som inte har fyllt arton �r, skall tingsr�tten

underr�tta v�rdnadshavaren eller annan som svarar f�r den unges v�rd och
fostran om �talet och om tidpunkten f�r huvudf�rhandlingen, om det inte
finns s�rskilda sk�l mot det.

Om yttrande som avses i 11 � skall l�mnas eller har l�mnats av social-

n�mnden, skall r�tten underr�tta n�mnden om tidpunkten f�r huvudf�rhand-
lingen.

Om �talet avser ett brott p� vilket f�ngelse kan f�lja, skall v�rdnadshava-

ren eller annan som avses i f�rsta stycket, h�ras i m�let, om det kan ske och
det inte finns s�rskilda sk�l mot det.

1

Prop. 2000/01:56, bet. 2000/01:JuU18, rskr. 2000/01:170.

2

Senaste lydelse 1994:1760.

3

Senaste lydelse 1994:1760.

4

Senaste lydelse 1994:1760.

SFS 2001:152

Utkom fr�n trycket
den 19 april 2001

background image

2

SFS 2001:152

V�rdnadshavare eller annan som h�rs enligt tredje stycket har r�tt till er-

s�ttning och f�rskott enligt vad som �r f�reskrivet om vittne. Ers�ttningen
skall betalas av staten.

31 �

5

Kan n�gon misst�nkas f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett brott

f�r utredning r�rande brottet inledas

1. om en utredning kan antas ha betydelse f�r att avg�ra behovet av soci-

altj�nstens insatser med avseende p� den unge,

2. om det beh�vs f�r att klarl�gga om n�gon som har fyllt femton �r har

tagit del i brottet,

3. om det beh�vs f�r att efterforska gods som har �tkommits genom brot-

tet, eller

4. om det annars �r av s�rskild vikt att en utredning �ger rum.
Har den unge inte fyllt tolv �r f�r utredning inledas endast om det finns

synnerliga sk�l.

32 �

6

Best�mmelserna om f�runders�kning i 23 kap. 3 �, 4 �, 612 ��,

13 � f�rsta stycket och andra stycket andra och tredje meningarna, 14 �,
17 �, 18 � andra stycket, 19 �, 21 � och 24 � r�tteg�ngsbalken skall i till-
l�mpliga delar g�lla betr�ffande s�dan utredning som avses i 31 �.

En utredning som avses i 31 � skall bedrivas med s�rskild skyndsamhet.
Utredningen skall, om det inte m�ter hinder, ledas av en �klagare eller po-

lisman som, med avseende p� intresse och fallenhet f�r arbete med unga lag-
�vertr�dare, �r s�rskilt l�mpad f�r uppgiften.

Har den unge tidigare varit f�rem�l f�r utredning enligt 31 �, skall om

m�jligt samma �klagare och polism�n anlitas f�r den nya utredningen.

33 �

Den unges v�rdnadshavare eller annan som svarar f�r den unges v�rd

och fostran skall omedelbart underr�ttas om att en utredning som avses i
31 � har inletts samt kallas till f�rh�r som h�lls med den unge, om detta inte
�r till men f�r utredningen eller det annars finns s�rskilda sk�l mot det.

34 �

7

Socialn�mnden skall omedelbart underr�ttas om att en utredning

som avses i 31 � har inletts. Vid f�rh�r med den unge skall f�retr�dare f�r
socialtj�nsten n�rvara, om det inte m�ter hinder.

Innan socialn�mnden har yttrat sig om betydelsen av en utredning enligt

31 � f�rsta stycket 1, f�r utredningen inte omfatta annan �tg�rd �n f�rh�r
med den unge. Om det finns s�rskilda sk�l f�r dock �ven andra �tg�rder vid-
tas. Om brottsmisstanken kvarst�r efter f�rh�ret med den unge och efter an-
dra vidtagna �tg�rder, skall protokoll �ver f�rh�ret och �tg�rderna omg�-
ende s�ndas till socialn�mnden.

38 �

8

Misst�nks n�gon f�r att f�re femton �rs �lder ha beg�tt ett brott f�r

�klagare, om det kr�vs ur allm�n synpunkt, efter framst�llning av social-
n�mnd, l�nsstyrelse eller v�rdnadshavare f�r den unge, beg�ra pr�vning hos
domstol huruvida den unge har beg�tt brottet (bevistalan).

5

Senaste lydelse 1994:1760. �ndringen inneb�r att tredje stycket upph�vs.

6

Senaste lydelse 1994:1760.

7

Senaste lydelse av tidigare 33 � 1994:1760.

8

Senaste lydelse av tidigare 37 � 1994:1760.

background image

3

SFS 2001:152

Vid bevistalan till�mpas 25 � f�rsta stycket samt best�mmelserna betr�f-

fande allm�nt �tal f�r brott, f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i mer �n ett
�r. I fr�ga om tv�ngsmedel g�ller 36 �. S�dan r�tteg�ngskostnad som avses i
31 kap. 1 � r�tteg�ngsbalken skall staten svara f�r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.