Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1964:334
Departement: Justitiedepartementet L5
Länk: Länk till register

SFS nr:

1964:334
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1964-05-29
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Genom lagen har förordnats: att andel i böter eller vite eller i förbruten egendom, dess värde eller dylikt, som enligt lag eller författning tillkommer åklagare, i stället skall tillfalla kronan.

Denna lag träder i kraft den l januari 1965, då lagen den 24 april 1936 (nr 164) om upphörande av landsfogdes rätt till andel i böter m.m., lagen den 19 juli 194l (nr 660) om upphörande av landsfiskals rätt till andel i böter m.m. samt lagen den 19 mars 1937 (nr 80) om upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m.m. skola upphöra att gälla.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.