Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1964:334
Departement: Justitiedepartementet L5
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1964:334) om åklagare tillkommande andel i böter m.m.

SFS nr:    

1964:334
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L5 
   Utfärdad:    1964-05-29 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Genom lagen har förordnats: att andel i böter eller vite eller i  förbruten egendom, dess värde eller dylikt, som enligt lag eller  författning tillkommer åklagare, i stället skall tillfalla kronan. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1965, då lagen den 24 april  1936 (nr 164) om upphörande av landsfogdes rätt till andel i böter  m.m., lagen den 19 juli 194l (nr 660) om upphörande av landsfiskals  rätt till andel i böter m.m. samt lagen den 19 mars 1937 (nr 80) om  upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m.m. skola  upphöra att gälla. 

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.