Lag (1966:735) om erkännande och verkställighet av skiljedomar i vissa internationella investeringstvister

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1966:735
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 1967:6
Länk: Länk till register

SFS nr:

1966:735
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1966-12-16
Ändrad: t.o.m. SFS

1967:6
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Skiljedom, som meddelats enligt den i Washington den 18 mars 1965 dagtecknade konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat, gäller här i riket. Innehåller skiljedomen förpliktelse att utge pengar, verkställes den som svensk domstols dom vilken äger laga kraft, om ej uppskov med verkställigheten beslutas enligt konventionens föreskrifter.

Med skiljedom avses i denna lag även annat beslut som anges i artikel 53 i konventionen.
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.