SFS 2007:880 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2007:880 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
070880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:HKNGHP+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HKNGHO+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1156px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft11"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:220px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar;</b></p> <p style="position:absolute;top:223px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft13"> </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft13"> </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft10"> f�reskrivs att 11, 12 och 17 �� lagen (1971:289)</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om allm�nna f�rvaltningsdomstolar</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:283px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft13"> </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft10"> ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft13"> </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft10">En kammarr�tt f�r vara indelad i avdelningar. Regeringen f�r be-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">st�mma att en avdelning skall vara f�rlagd till n�gon annan ort �n den d�r<br/>domstolen har sitt s�te. Chef f�r en avdelning �r presidenten eller en lagman.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�rskild sammans�ttning av kammarr�tt vid behandling av vissa m�l</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">finns best�mmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1990:886)<br/>om granskning och kontroll av filmer och videogram och lagen (2003:389)<br/>om elektronisk kommunikation. Best�mmelser om s�rskild sammans�ttning<br/>vid behandling av m�l enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap.<br/>kyrkolagen (1992:300) finns i 13 a �.</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:766px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13"> </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft10">Kammarr�tt �r domf�r med tre lagfarna ledam�ter. Fler �n fyra lag-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">farna ledam�ter f�r ej sitta i r�tten.</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r det �r s�rskilt f�reskrivet att n�mndem�n skall ing� i r�tten, �r kam-</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">marr�tt domf�r med tre lagfarna ledam�ter och tv� n�mndem�n. Fler �n fyra<br/>lagfarna ledam�ter och tre n�mndem�n f�r i s�dant fall ej sitta i r�tten. Kam-<br/>marr�tt �r dock domf�r utan n�mndem�n</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vid pr�vning av �verklagande av beslut som ej inneb�r att m�let av-</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�res, </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vid f�rordnande r�rande saken i avvaktan p� m�lets avg�rande samt vid</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">annan �tg�rd som avser endast m�ls beredande, </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig fr�n m�let utan att detta pr�-</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vats i sak.</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Handl�gges m�l som avses i andra stycket gemensamt med annat m�l, f�r</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mndem�n deltaga vid handl�ggningen �ven av det senare m�let.</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om domf�rhet vid behandling av vissa m�l finns best�mmelser i fastig-</p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">hetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1990:886) om granskning och kon-<br/>troll av filmer och videogram och lagen (2003:389) om elektronisk kommu-</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2006/07:119, bet. 2007/08:TU2, rskr. 2007/08:8.</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1127px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1981:1323.</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:1801.</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:1155px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:373.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:880</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 november 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:223px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1156px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:880</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:1175px;left:507px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1185px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:284px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">nikation. Best�mmelser om domf�rhet vid behandling av kommunalbesv�rs-<br/>m�l finns i 13 a �.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd �r kammarr�tten domf�r</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">med tv� ledam�ter, om de �r ense om slutet. Detsamma g�ller vid behand-<br/>ling av andra fr�gor i m�l d�r pr�vningstillst�nd kr�vs f�r pr�vning av �ver-<br/>klagande, om fr�gorna behandlas f�re eller i samband med fr�gan om pr�v-<br/>ningstillst�nd. Vid behandling av en fr�ga om avvisning av ett �verklagande<br/>p� grund av att det har kommit in f�r sent �r kammarr�tten domf�r med tv�<br/>ledam�ter, om de �r ense om slutet. </p> <p style="position:absolute;top:443px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid beslut om avskrivning av m�l efter �terkallelse �r kammarr�tten dom-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r med en lagfaren domare. </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l f�r utf�ras av en lagfaren</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">ledamot i kammarr�tten eller, om de inte �r av s�dant slag att de b�r f�rbe-<br/>h�llas lagfarna ledam�ter, av en annan tj�nsteman i kammarr�tten som har<br/>tillr�cklig kunskap och erfarenhet. N�rmare best�mmelser om detta medde-<br/>las av regeringen.</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft21">L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare och tre n�mndem�n, om</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">inte annat f�ljer av 17 a eller 18 �. Om en av n�mndem�nnen f�r f�rhinder<br/>sedan handl�ggningen har p�b�rjats, �r r�tten domf�r med en lagfaren do-<br/>mare och tv� n�mndem�n. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">Om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till m�lets omfattning eller sv�-</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">righetsgrad, f�r antalet lagfarna domare ut�kas med en ut�ver vad som f�ljer<br/>av f�rsta stycket. Detsamma g�ller i fr�ga om antalet n�mndem�n. Om<br/>n�gon eller n�gra av ledam�terna f�r f�rhinder sedan handl�ggningen har<br/>p�b�rjats g�ller f�rsta stycket andra meningen i fr�ga om domf�rhet.</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">Om domf�rhet vid behandling av m�l om fastighetstaxering och av vissa</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">m�l om elektronisk kommunikation finns, f�rutom i 18 �, best�mmelser i<br/>fastighetstaxeringslagen (1979:1152) respektive lagen (2003:389) om elek-<br/>tronisk kommunikation.</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer skall fast-</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft210">st�lla hur m�nga n�mndem�n som skall finnas i varje l�n f�r tj�nstg�ring i<br/>l�nsr�tten. L�nsr�tten f�rdelar tj�nstg�ringen mellan n�mndem�nnen efter<br/>samr�d med dem.</p> <p style="position:absolute;top:223px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:939px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:991px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft210">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:229px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:1150px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:1152px;left:189px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1997:392.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 11, 12 och 17 �� lagen (1971:289)

om allm�nna f�rvaltningsdomstolar

2

ska ha f�ljande lydelse.

11 �

3

En kammarr�tt f�r vara indelad i avdelningar. Regeringen f�r be-

st�mma att en avdelning skall vara f�rlagd till n�gon annan ort �n den d�r
domstolen har sitt s�te. Chef f�r en avdelning �r presidenten eller en lagman.

Om s�rskild sammans�ttning av kammarr�tt vid behandling av vissa m�l

finns best�mmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av filmer och videogram och lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation. Best�mmelser om s�rskild sammans�ttning
vid behandling av m�l enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900) och 22 kap.
kyrkolagen (1992:300) finns i 13 a �.

12 �

4

Kammarr�tt �r domf�r med tre lagfarna ledam�ter. Fler �n fyra lag-

farna ledam�ter f�r ej sitta i r�tten.

N�r det �r s�rskilt f�reskrivet att n�mndem�n skall ing� i r�tten, �r kam-

marr�tt domf�r med tre lagfarna ledam�ter och tv� n�mndem�n. Fler �n fyra
lagfarna ledam�ter och tre n�mndem�n f�r i s�dant fall ej sitta i r�tten. Kam-
marr�tt �r dock domf�r utan n�mndem�n

1. vid pr�vning av �verklagande av beslut som ej inneb�r att m�let av-

g�res,

2. vid f�rordnande r�rande saken i avvaktan p� m�lets avg�rande samt vid

annan �tg�rd som avser endast m�ls beredande,

3. vid beslut varigenom domstolen skiljer sig fr�n m�let utan att detta pr�-

vats i sak.

Handl�gges m�l som avses i andra stycket gemensamt med annat m�l, f�r

n�mndem�n deltaga vid handl�ggningen �ven av det senare m�let.

Om domf�rhet vid behandling av vissa m�l finns best�mmelser i fastig-

hetstaxeringslagen (1979:1152), lagen (1990:886) om granskning och kon-
troll av filmer och videogram och lagen (2003:389) om elektronisk kommu-

1

Prop. 2006/07:119, bet. 2007/08:TU2, rskr. 2007/08:8.

2

Lagen omtryckt 1981:1323.

3

Senaste lydelse 1998:1801.

4

Senaste lydelse 1998:373.

SFS 2007:880

Utkom fr�n trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:880

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

nikation. Best�mmelser om domf�rhet vid behandling av kommunalbesv�rs-
m�l finns i 13 a �.

Vid behandling av fr�gor om pr�vningstillst�nd �r kammarr�tten domf�r

med tv� ledam�ter, om de �r ense om slutet. Detsamma g�ller vid behand-
ling av andra fr�gor i m�l d�r pr�vningstillst�nd kr�vs f�r pr�vning av �ver-
klagande, om fr�gorna behandlas f�re eller i samband med fr�gan om pr�v-
ningstillst�nd. Vid behandling av en fr�ga om avvisning av ett �verklagande
p� grund av att det har kommit in f�r sent �r kammarr�tten domf�r med tv�
ledam�ter, om de �r ense om slutet.

Vid beslut om avskrivning av m�l efter �terkallelse �r kammarr�tten dom-

f�r med en lagfaren domare.

�tg�rder som avser endast beredandet av ett m�l f�r utf�ras av en lagfaren

ledamot i kammarr�tten eller, om de inte �r av s�dant slag att de b�r f�rbe-
h�llas lagfarna ledam�ter, av en annan tj�nsteman i kammarr�tten som har
tillr�cklig kunskap och erfarenhet. N�rmare best�mmelser om detta medde-
las av regeringen.

17 �

5

L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare och tre n�mndem�n, om

inte annat f�ljer av 17 a eller 18 �. Om en av n�mndem�nnen f�r f�rhinder
sedan handl�ggningen har p�b�rjats, �r r�tten domf�r med en lagfaren do-
mare och tv� n�mndem�n.

Om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till m�lets omfattning eller sv�-

righetsgrad, f�r antalet lagfarna domare ut�kas med en ut�ver vad som f�ljer
av f�rsta stycket. Detsamma g�ller i fr�ga om antalet n�mndem�n. Om
n�gon eller n�gra av ledam�terna f�r f�rhinder sedan handl�ggningen har
p�b�rjats g�ller f�rsta stycket andra meningen i fr�ga om domf�rhet.

Om domf�rhet vid behandling av m�l om fastighetstaxering och av vissa

m�l om elektronisk kommunikation finns, f�rutom i 18 �, best�mmelser i
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) respektive lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer skall fast-

st�lla hur m�nga n�mndem�n som skall finnas i varje l�n f�r tj�nstg�ring i
l�nsr�tten. L�nsr�tten f�rdelar tj�nstg�ringen mellan n�mndem�nnen efter
samr�d med dem.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1997:392.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.