SFS 1975:680

750680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:21px;font-family:VSITXM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:GGUNXX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:GGUNXX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:GGUNXX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:56px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1975:680 </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna f�rvaltnings- </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:708px;white-space:nowrap" class="ft11">trycket </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft11">domstolar; </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft11">den I sept. 1975 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 26 juni 1975. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens be slut' f�reskrives att 2 � lagen (I97I: 289) om allm�n�</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">na f�rvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">2 P Regeringsr�tten pr�var </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">1. besv�r �ver kammarr�tts beslut enligt f�rvaltningsprocessl�gen </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:291). </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">2. besv�r �ver annat beslut i f�rvalt nings�rende som enligt lag eller av </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">riksdagen beslutad f�rfattning eller enligt instruk tion f�r kammarr�tterna </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">anf�res hos domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">Om regeringsr�ttens beh�righet at t pr�va ans�kningar om resning och </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft12">�terst�llande av f�rsutten tid finns best�mmelser i 11 kap. 11 � regerings�</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">formen. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den I januari 1976 . </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringe ns v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft12">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:355px;white-space:nowrap" class="ft14">Per Jermsten <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:627px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1974:577. �ndringen inneb�r att f�rsta stycket 3 upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:680

om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna f�rvaltnings-

trycket

domstolar;

den I sept. 1975

utf�rdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens be slut' f�reskrives att 2 � lagen (I97I: 289) om allm�n�

na f�rvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse.

2 P Regeringsr�tten pr�var

1. besv�r �ver kammarr�tts beslut enligt f�rvaltningsprocessl�gen

(1971:291).

2. besv�r �ver annat beslut i f�rvalt nings�rende som enligt lag eller av

riksdagen beslutad f�rfattning eller enligt instruk tion f�r kammarr�tterna

anf�res hos domstolen.

Om regeringsr�ttens beh�righet at t pr�va ans�kningar om resning och

�terst�llande av f�rsutten tid finns best�mmelser i 11 kap. 11 � regerings�

formen.

Denna lag tr�der i kraft den I januari 1976 .

P� regeringe ns v�gnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 212.

^ Senaste lydelse 1974:577. �ndringen inneb�r att f�rsta stycket 3 upph�vs.

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.