SFS 1984:9

840009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ERKUEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:ERKUEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:NOYFEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:NOYFEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NOYFEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ERKUEM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:NOYFEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:NOYFEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:613px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1984:9 </b></p> <p style="position:absolute;top:613px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>OHi �ndr ing 1 lagcn (1971:289) om allm�nna </b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 24 januari 1 984 </b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>f�rvaltningsdomstoIar; </b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 januari 1984. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 14 � lagen (1971:289) om all�</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">m�nna f�rvaltningsdomstolar&#34; skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">14 � L�nsr�tt pr�var </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft12">1. m�l enligt skatte-, taxerings-, uppb�rds- och folkbokf�ringsf�rfatt�</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">ningarna i den uts tr�ckning som �r f�reskrivet i dessa f�rfat tningar. </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">2. m�l enli gt social tj�nstlagen (1980:620), lagen (1980:62 1) med s�rskil�</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">da best�mmelser om v�rd av unga, lagen (19 81: 1243) om v�rd av missbru�</p> <p style="position:absolute;top:925px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft15">kare i vissa fall. utl�nningslagen (19 80: 376), smittskyddslagen (1968: 231), <br/>lagen (1970:37.S) om utl�mning till Danmark, Finland, Island eller Norge </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller behandling och k�rkortslagen <br/>(1977:477) i den utstr�ckning som �r f�reskrivet i dessa lagar samt m�l </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft12">enligt 21 kap. f�r�ldr abalken. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1983/84:60, NU 17. rs kr i3.V </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft13">36 </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft13">- Lagen omirycki 1981: 1323. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:13px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>j 3. m� l som avses i 2 4 � lage n (1984; 3) om k�rnteknisk verksa mhet. </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:691px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1984:9 </b></p> <p style="position:absolute;top:91px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr� der i kraft den I februari 1984. </p> <p style="position:absolute;top:134px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v �gnar </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">STEN WICKBOM </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:348px;white-space:nowrap" class="ft23">Jan Forsstr�m <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1984:9

Lag

Utkom fr�n trycket

OHi �ndr ing 1 lagcn (1971:289) om allm�nna

den 24 januari 1 984

f�rvaltningsdomstoIar;

utf�rdad den 12 januari 1984.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 14 � lagen (1971:289) om all�

m�nna f�rvaltningsdomstolar" skall ha nedan angivna lydelse.

14 � L�nsr�tt pr�var

1. m�l enligt skatte-, taxerings-, uppb�rds- och folkbokf�ringsf�rfatt�

ningarna i den uts tr�ckning som �r f�reskrivet i dessa f�rfat tningar.

2. m�l enli gt social tj�nstlagen (1980:620), lagen (1980:62 1) med s�rskil�

da best�mmelser om v�rd av unga, lagen (19 81: 1243) om v�rd av missbru�

kare i vissa fall. utl�nningslagen (19 80: 376), smittskyddslagen (1968: 231),
lagen (1970:37.S) om utl�mning till Danmark, Finland, Island eller Norge

f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller behandling och k�rkortslagen
(1977:477) i den utstr�ckning som �r f�reskrivet i dessa lagar samt m�l

enligt 21 kap. f�r�ldr abalken.

' Prop. 1983/84:60, NU 17. rs kr i3.V

36

- Lagen omirycki 1981: 1323.

background image

I

j 3. m� l som avses i 2 4 � lage n (1984; 3) om k�rnteknisk verksa mhet.

SFS 1984:9

Denna lag tr� der i kraft den I februari 1984.

P� regeringens v �gnar

STEN WICKBOM

Jan Forsstr�m
(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.