SFS 1988:1329

881329.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:CGUTMI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:CEUUXG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:CGUTMI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:22px;font-family:CGUTMI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CGUTMI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:474px;left:596px;white-space:nowrap" class="ft10">den 16 december 1988 </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>SFS 1988:1329 </b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft12">om �ndring i lagen (1988:617) om �ndring i lagen </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:597px;white-space:nowrap" class="ft12">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>(1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar; </b></p> <p style="position:absolute;top:524px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 december 19 88. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 20 � lagen (1988:617) om �ndring </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10">i lagen (197 1:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft15">20 � Valbar till n�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med�<br/>borgare, som � r kyrkobokf�rd i l� net och som inte �r under�rig eller har <br/>f�rvaltare enligt 11 kap . 7 � f�r�ldrabalken. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">Tj�nsteman vid allm�n f�rvaltningsdomstol, l�nsstyrelse, l�nsskatte�</p> <p style="position:absolute;top:743px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft15">myndighet eller under l�nsstyrelse eller l�nsskattemyndighet lydande myn�<br/>dighet, lagfaren domare, �klagare, polisman eller advokat eller annan som <br/>har till yrke att f�ra andras talan inf�r r�tta f�r inte vara n�mndeman. </p> <p style="position:absolute;top:809px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">N�mndeman i l �nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar�</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10">r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har fyllt sextio �r eller upger n�got giltigt hinder �r inte skyldig </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10">att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som n�mmnde-</p> <p style="position:absolute;top:896px;left:34px;white-space:nowrap" class="ft10">man �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r. </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10">LAILA FRBIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft10">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft10">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10">' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10. </p> <p style="position:absolute;top:1131px;left:713px;white-space:nowrap" class="ft10">2943 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

den 16 december 1988

Lag

SFS 1988:1329

om �ndring i lagen (1988:617) om �ndring i lagen

utkom fr�n trycket

(1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 1 december 19 88.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 20 � lagen (1988:617) om �ndring

i lagen (197 1:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar skall ha f�ljande

lydelse.

20 � Valbar till n�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med�
borgare, som � r kyrkobokf�rd i l� net och som inte �r under�rig eller har
f�rvaltare enligt 11 kap . 7 � f�r�ldrabalken.

Tj�nsteman vid allm�n f�rvaltningsdomstol, l�nsstyrelse, l�nsskatte�

myndighet eller under l�nsstyrelse eller l�nsskattemyndighet lydande myn�
dighet, lagfaren domare, �klagare, polisman eller advokat eller annan som
har till yrke att f�ra andras talan inf�r r�tta f�r inte vara n�mndeman.

N�mndeman i l �nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar�

r�tt.

Den som har fyllt sextio �r eller upger n�got giltigt hinder �r inte skyldig

att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som n�mmnde-

man �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r.

R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet.

LAILA FRBIVALDS

Lars Eklycke

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

2943

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.