SFS 1989:539

890539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:25px;font-family:AYQZAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:AYQZAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:AYQZAD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:330px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1989:539 </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">iorvaltningsdomstolar; </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft12">den 21 juni 1989 </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 juni 1989. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1971:289) om allm�n�</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">na f�rvaltningsdomstolar^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">2 </p> <p style="position:absolute;top:533px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringsr�tten pr�var </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">1. besv�r �ver kammarr�tts beslut enligt f�rvaltningsprocesslagen </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">(1971:291), </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft11">2. besv�r �ver annat beslut i f�rvaltnings�rende som enligt lag eller av </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">riksdagen beslutad f�rfattning eller enligt instruktion f�r kammarr�tterna </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">anf�res hos domstolen. </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Om regeringsr�ttens beh�righet att pr�va ans�kningar om resning och </p> <p style="position:absolute;top:684px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">�terst�llande av f�rsutten tid finns best�mmelser i 11 kap. 11 � regerings�</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">formen. I 7 kap. 7 � tredje stycket utl�nningslagen (1989:529) finns vidare </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">best�mmelser om att regeringsr�tten i vissa fall pr�var om beslut om </p> <p style="position:absolute;top:748px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvar skall best�. </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft11">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft11">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">JProp. 1988/89:86, Snjl9 och 22, rskr. 325 </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">, Lagen omtryckt 1981; 1323. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">' Senaste lydelse 1982:1138. </p> <p style="position:absolute;top:1110px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft11">835 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1989:539

om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna

Utkom fr�n trycket

iorvaltningsdomstolar;

den 21 juni 1989

utf�rdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 2 � lagen (1971:289) om allm�n�

na f�rvaltningsdomstolar^ skall ha f�ljande lydelse.

2

Regeringsr�tten pr�var

1. besv�r �ver kammarr�tts beslut enligt f�rvaltningsprocesslagen

(1971:291),

2. besv�r �ver annat beslut i f�rvaltnings�rende som enligt lag eller av

riksdagen beslutad f�rfattning eller enligt instruktion f�r kammarr�tterna

anf�res hos domstolen.

Om regeringsr�ttens beh�righet att pr�va ans�kningar om resning och

�terst�llande av f�rsutten tid finns best�mmelser i 11 kap. 11 � regerings�

formen. I 7 kap. 7 � tredje stycket utl�nningslagen (1989:529) finns vidare

best�mmelser om att regeringsr�tten i vissa fall pr�var om beslut om

f�rvar skall best�.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1989.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

JProp. 1988/89:86, Snjl9 och 22, rskr. 325

, Lagen omtryckt 1981; 1323.

' Senaste lydelse 1982:1138.

835

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.