SFS 1991:539

910539.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:RDXSOX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:HEDPFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:HEDPFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:HEDPFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:HEDPFA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:339px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:591px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:539 </b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1991:208) om �ndring i lagen </p> <p style="position:absolute;top:360px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom wn trycket </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">(1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar; </p> <p style="position:absolute;top:382px;left:592px;white-space:nowrap" class="ft11">den 11 juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:430px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 30 maj 199 i. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 20 � lagen (1991:208) om �ndring </p> <p style="position:absolute;top:496px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">i la gen ( 1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar samt punkt 1 av <br/>�verg�ngsbest�mmelserna till n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">20 </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">Valbar till n�mndeman i ka mmarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med�</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">borgare, som �r folkbokf�rd i l�net och som inte �r under�rig eller har </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">Tj�nsteman vid do mstol, skattemyndighet, l�nsstyrelse eller under l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">styrelse lydande myndighet, allm�n f�rs�kringskassa eller riksf�rs�krings�</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">verket f�r inte vara n�mndeman. Detsamma g�ller lagfaren doma re, �kla�</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att f�ra andras </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">talan inf�r r�tta, ledamot av socialf�rs�kringsn�mnd och icke lagfaren </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">ledamot av f�rs�krings�verdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar�</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">skyldig att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">n�mndeman �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Denna lag tr�der i kraft s �vitt avser 20 � f�rsta stycket den 1 juli 1991 </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12">och i �v rigt den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1007px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">LAl LA FREI VALDS </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft12">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:1060px;left:306px;white-space:nowrap" class="ft12">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1990/91: 153, .SkU28, rskr. 320 . </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft13">Senaste lydelse 1990: 1131. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:703px;white-space:nowrap" class="ft13">829 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:539

om �ndring i lagen (1991:208) om �ndring i lagen

utkom wn trycket

(1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar;

den 11 juni 1991

utf�rdad den 30 maj 199 i.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 20 � lagen (1991:208) om �ndring

i la gen ( 1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar samt punkt 1 av
�verg�ngsbest�mmelserna till n�mnda lag skall ha f�ljande lydelse.

20

Valbar till n�mndeman i ka mmarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med�

borgare, som �r folkbokf�rd i l�net och som inte �r under�rig eller har

f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

Tj�nsteman vid do mstol, skattemyndighet, l�nsstyrelse eller under l�ns�

styrelse lydande myndighet, allm�n f�rs�kringskassa eller riksf�rs�krings�

verket f�r inte vara n�mndeman. Detsamma g�ller lagfaren doma re, �kla�

gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att f�ra andras

talan inf�r r�tta, ledamot av socialf�rs�kringsn�mnd och icke lagfaren

ledamot av f�rs�krings�verdomstolen.

N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar�

r�tt.

Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte

skyldig att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som

n�mndeman �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r.

R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet.

1. Denna lag tr�der i kraft s �vitt avser 20 � f�rsta stycket den 1 juli 1991

och i �v rigt den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LAl LA FREI VALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91: 153, .SkU28, rskr. 320 .

Senaste lydelse 1990: 1131.

829

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.