SFS 1991:1820

911820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ZUDBJB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:VTLOEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:VTLOEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:21px;font-family:VTLOEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:VTLOEJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:754px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:754px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1820 </b></p> <p style="position:absolute;top:779px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvaltningsdomstolar; </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:639px;white-space:nowrap" class="ft11">23 december 1991 </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 december 1991. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1971:289) om allm�n�</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">na f�rvaltningsdomstolar^ skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:961px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14">3 � Regeringsr�tten best�r av adert on regeringsr�d eller det h�gre antal <br/>som av s�rskilda sk�l finnes erforderligt. Minst tv� tredjedelar a v antalet </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">regeringsr�d skall vara lagfarna. Regeringsr�den f�r icke inneha eller ut�va </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">annat �mbete. </p> <p style="position:absolute;top:1049px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">Regeringsr�d utn�mnes av regeringen. Regeringen f�rordnar ett av rege�</p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">ringsr�den att vara domstolens ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr. 23. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1981:1323. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:746px;white-space:nowrap" class="ft12">3330 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1820 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r ett regeringsr�d p� gru nd av sjukdo m eller d� rmed j�mf�rlig om�</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">st�ndighet inte kan tj�nstg �ra i regeringsr�tten, f�r den som avg�tt med </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">�lderspension fr�n sin tj�nst som regeringsr�d forordnas att tillf�lligt </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">tj�nstg�ra som ers�ttare. Vad som i lag eller annan f�rfattning foreskrivs </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">om regeringsr�d skall �ven till�mpas p� ers�ttare. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft20">Om regeringsr�ds tj�nstg�ring i lagr�det �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992. </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft20">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">Lena Moore </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1820

om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna

utkom fr�n trycket

f�rvaltningsdomstolar;

23 december 1991

utf�rdad den 12 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 � lagen (1971:289) om allm�n�

na f�rvaltningsdomstolar^ skall ha f�ljande lydelse.

3 � Regeringsr�tten best�r av adert on regeringsr�d eller det h�gre antal
som av s�rskilda sk�l finnes erforderligt. Minst tv� tredjedelar a v antalet

regeringsr�d skall vara lagfarna. Regeringsr�den f�r icke inneha eller ut�va

annat �mbete.

Regeringsr�d utn�mnes av regeringen. Regeringen f�rordnar ett av rege�

ringsr�den att vara domstolens ordf�rande.

' Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr. 23.

^ Lagen omtryckt 1981:1323.

3330

background image

SFS 1991:1820

N�r ett regeringsr�d p� gru nd av sjukdo m eller d� rmed j�mf�rlig om�

st�ndighet inte kan tj�nstg �ra i regeringsr�tten, f�r den som avg�tt med

�lderspension fr�n sin tj�nst som regeringsr�d forordnas att tillf�lligt

tj�nstg�ra som ers�ttare. Vad som i lag eller annan f�rfattning foreskrivs

om regeringsr�d skall �ven till�mpas p� ers�ttare.

Om regeringsr�ds tj�nstg�ring i lagr�det �r s�rskilt f�reskrivet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1992.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.