SFS 1981:282

810282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;line-height:21px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:12px;font-family:GFXOZN+Arial;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:9px;font-family:GFXOZN+Arial;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:OQEEPO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;line-height:21px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;line-height:20px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:18px;font-family:SYVWJA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:747px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1981:282 </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:52px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft11">01&#34; �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">den 6 maj 1981 </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rvaltningsdomstolar; </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 23 april 1981. </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11, 12, 16-19 och 21 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft12">(1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna ly�</p> <p style="position:absolute;top:928px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">delse. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft14">11 �&#34; Kammarr�tt �r delad i a vdelningar. Regeringen f�r best�mma att <br/>avdelning skall vara f�rlagd till annan ort �n den d�r domstolen har sitt </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">s�te. </p> <p style="position:absolute;top:1064px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1980/81:111.SkU 42. rskr 249. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft12">Lagen omtryckt 1979; 165, </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft12">450 </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft12">&#34; Senaste lydelse 198 0: 274. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">Avdelning best�r av presidenten eller en Jagman s�som ordf�rande samt </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:645px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1981: 282 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">3V mins t tv� kammarr�ttsr�d, av vilka en �r vice ordf�rande. </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�rskild sammans�ttning av kammarr�tt vid behandling av m�l om </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">fastighetstaxering finns best�mmelser i fastighetstaxeringslagen (1979: </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">1152). Best�mmelser om s�rskild sammans�ttning vid behandling av kom-</p> <p style="position:absolute;top:154px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">munalbesv�rsm�l finns i 13 a �. </p> <p style="position:absolute;top:198px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">12 �&#34; Kammarr�tt �r domf�r med tre lagfarna ledam�ter. Fler �n fyra </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">lagfarna ledam�ter f�r ej sitta i r �tten. </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r det �r s�rskilt f�reskrivet att n�mndem�n skall ing� i r�tte n, �r kam�</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">marr�tt domf�r med tre lagfarna le dam�ter och tv� n�mndem�n. Fler �n </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">fyra lagfarna ledam�ter och tre n�mndem�n f�r i s�dant fall ej sitta i r�tten. </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">Kammarr�tt �r dock domf�r utan n�mndem�n </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20">1. vid pr�vning av besv�r �ver beslut som ej inneb�r att m�let avg�res, </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">2. vid f�rordnande r�rande saken i avvaktan p� m�lets avg�rande samt </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">vid annan �tg�rd som a vser endast m�ls beredande, </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vid beslut varigenom dom stolen skiljer sig fr�n m�let utan att detta </p> <p style="position:absolute;top:413px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">pr�vats i sak. </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">Handl�gges m�l som avses i andr a stycket gemensamt med an nat m�l, </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r n�mndem�n deltaga vid handl�ggningen �ven av det senare m�let. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft20">Om domf� rhet vid behandling av m�l om fastighetstaxering finns be�</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Best�mmelser om dom�</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rhet vid behandling av k ommunalbesv�rsm�l finns i 13 a �. </p> <p style="position:absolute;top:542px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen best�mmer i vilk en omfattning �tg�rd som avser endast m�ls </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft23">beredande f�r vidtagas av lagfaren ledamot i kammarr�tten eller annan <br/>tj�nsteman vid d enna. </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">16 � L�nsr�tt f�r efter beslut av regeringen vara delad i avdelningar. Av�</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft23">delning be st�r av ordf�rande och minst tv� r�dm�n. Ordf�rande �r lagman�<br/>nen eller en chefsr�dman. </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Om s�rskild sammans�ttning av l�nsr�tt vid behandling av m�l om fas�</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">tighetstaxering finns best�mmelser i fastighe tstaxeringslagen (1979:1152). </p> <p style="position:absolute;top:758px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">17 � L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare och tre n�mndem�n om </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">inte annat f�ljer av 18 �. Fler �n fyra n�mndem�n f�r inte sitta i r�tt en. </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Om domf�rhet vid behandling av m�l om fastighetstaxering finns, f�r�</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">utom i 1 8 �, best�m melser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen best�mmer hur m�nga n�mndem�n som skall finnas i varj e </p> <p style="position:absolute;top:866px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft24">l�n f�r tj�nstg�ring i l�n sr�tten. L�nsr�tten f�rdelar tj�nstg�ringen mellan <br/>n�mndem�nnen efter samr�d med dem. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">18 �� L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren doma re ensam </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft23">1. n�r �tg�rd som avser endast m�ls beredande vidtages, <br/>2. vid s�da nt f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av annan </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft23">l�nsr�tt samt vid s�dant f�rh�r i �rend e enligt utl�nningslagen (1980:376) <br/>som beg�rts med st�d av 57 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20">annat uppenbart f�rbiseende, </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">'* Senaste lydelse 1980:274. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20">Senaste lydelse 1980: 978. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft20">451 </p> <p style="position:absolute;top:1234px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>U. " </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:12px;left:608px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>{ , </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 1981:282 </b></p> <p style="position:absolute;top:55px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft32">4, vid beslut om �terkalleise tills vidare av ett k�rkort, k�rkortstillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">eller traktorkort eller om v�gran tills vidare att godk�nna ett utl�ndskt k�r�</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft32">kort, n�r det �r uppenbart att ett s�dant beslut b�r meddelas, </p> <p style="position:absolute;top:119px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft34">5. vid annat beslut Som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l. <br/>Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av fullsut-</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">ten r�tt, �r l�nsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid beslut som </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">inte innefattar pr�vning av m�let i sak. </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft35">Vad som s�gs i and ra stycket g�ller �ven vid avg�rande av <br/>1. m�l om utd�mande av vite, </p> <p style="position:absolute;top:246px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft32">2. m�l enligt beviss�kringslagen (1975:1027) f�r skatte- och avgiftspro�</p> <p style="position:absolute;top:267px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft34">cessen, enligt lagen (1978: 880) om betalningss�kring f�r skatter, tullar och <br/>avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om </p> <p style="position:absolute;top:310px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">handlings undantagande fr�n taxeringsrevision, skatterevision eller annan </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">granskning och om befrielse fr�n skyldighet att l�mna kontrolluppgift en�</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">ligt taxeringslagen (1956:623), </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft32">3. m�l om omh�ndertagande f�r utredning enligt 30 � barnav�rdslagen </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">(1960:97), </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft32">4. m�l enligt uppb�rds- och folkbokfbringsf�rfattningama med undan�</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">tag av m�l om arbetsgivares ansvarighet f�r arbetstagares skatt, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft32">5. m�l om uppdelning av taxeringsv�rde enligt 20 kap. 15 � fastighets�</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">taxeringslagen (1979:1152), </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft32">6. m�l som avser �ndring av taxerad inkomst med h�gst I 000 kron or, </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft32">7. m�l enligt skatte- och taxeringsf�rfattningama i vi lket beslutet �ver�</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft32">ensst�mmer med partemas samst�mmiga mening, </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft32">8. m�l om r�ttshj�lp genom offentligt bitr�de i et t �rende hos en annan </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft32">myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft32">9. m�l enligt k�rkortslagen (1977: 477), om beslutet inneb�r att varning </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft35">meddelas eller om det �r uppenbart att ett k�rkort, k�rkortstillst�nd eller <br/>traktorkort skall �terkallas eller att ett utl�ndskt k�rkort inte skall godk�n�<br/>nas, </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft32">10. m�l i vil ket saken �r uppenbar. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft32">452 </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">19 � N�mndeman i kam marr�tt och l�nsr�tt utses genom val. Val f�rr�t�</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft32">tas av landstinget eller, om i l� net finns kommun som inte ing�r i la nds�</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft32">tingskommun, av landstinget och kommunfullm�ktige med den f�rdelning </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">dem emellan som l�nsstyrelsen best�mmer efter befolkningstalen. I Got�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">lands l�n f�rr�ttas val av kommunfullm�ktige i Got lands kommun. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft32">Valet skall vara proportionellt, om det beg�rs av minst s� m�nga leda�</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft34">m�ter som motsvarar den kvot, som erh�lls om antalet n�rvarande leda�<br/>m�ter delas med det antal personer som valet avser, �kad med 1. Om f� r�</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">farandet vid s �dant proportionellt val �r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft32">N�r val av de n�mndem�n som ing�r i l�ns r�tt vid behandling av m�l om </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">fastighetstaxering skall ske framg�r av fastighetstaxeringslagen (1979: </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">1152). Av de �vriga n�mndem�nnen i l�nsr�tt och av n�mndem�nnen i </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">kammarr�tt v�ljs halva antalet vart tredje �r. </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft32">Regeringen f�r for visst l�n f�rordna att n�mndem�n i ka mmarr�tt skall </p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">v�ljas bland dem som for samma mandatperiod har utsetts till n �mndem�n </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">i hovr�tt. N�mndeman i hovr�tt f�r �ven i a nnat fall, om han �r beh�rig </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft32">d�rtill, tj�nstg�ra som n�mndeman i den kammarr�tt inom vars domkrets </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft32">han �r kyrkobokf�rd. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft33">�</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">21 � N�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt utses f�r sex �r men f�r avg� </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:647px;white-space:nowrap" class="ft40">SFS 1981:282 </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">efter tv� �r. Om n�mndeman i s�dan r�tt visar giltigt hinder, f�r r�tten ent�</p> <p style="position:absolute;top:90px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">lediga honom tidigare. Den som har fyllt sextio �r har r�tt att fr�ntr�da </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft40">uppdraget. Upph�r n�mndeman att vara valbar eller beh�rig, f�rfaller upp�</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">draget. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om mandatperiod f�r s�dan n�mndeman som ing�r i l�ns�</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">r�tt vid behandling av m�l om fastighetstaxering finns i fastighetstaxerings�</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">lagen (1979:1152). </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40">N�r ledighet uppkommer, utses ny n�mndeman f�r den tid som �terst�r. </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">�ndras antalet n�mndem�n, f�r nytilltr�dande n�mndeman utses f�r korta�</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">re tid �n som f�ljer av f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft tv� veckor efter den dag, d� lagen enligt uppgif t </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft40">p� den har utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft40">�ldre best�mmelser skall dock till�mpas i fr�ga om fastighetstax ering �r </p> <p style="position:absolute;top:369px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">1980 och tidigare. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:448px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft40">CARL AXEL PETRI </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft40">Hans Corell </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft40">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft41">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1981:282

Lag

Utkom fr�n trycket

01" �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna

den 6 maj 1981

f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 11, 12, 16-19 och 21 �� lagen

(1971:289) om allm�nna f�rvaltningsdomstolar^ skall ha nedan angivna ly�

delse.

11 �" Kammarr�tt �r delad i a vdelningar. Regeringen f�r best�mma att
avdelning skall vara f�rlagd till annan ort �n den d�r domstolen har sitt

s�te.

' Prop. 1980/81:111.SkU 42. rskr 249.

Lagen omtryckt 1979; 165,

450

" Senaste lydelse 198 0: 274.

background image

Avdelning best�r av presidenten eller en Jagman s�som ordf�rande samt

SFS 1981: 282

3V mins t tv� kammarr�ttsr�d, av vilka en �r vice ordf�rande.

Om s�rskild sammans�ttning av kammarr�tt vid behandling av m�l om

fastighetstaxering finns best�mmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:

1152). Best�mmelser om s�rskild sammans�ttning vid behandling av kom-

munalbesv�rsm�l finns i 13 a �.

12 �" Kammarr�tt �r domf�r med tre lagfarna ledam�ter. Fler �n fyra

lagfarna ledam�ter f�r ej sitta i r �tten.

N�r det �r s�rskilt f�reskrivet att n�mndem�n skall ing� i r�tte n, �r kam�

marr�tt domf�r med tre lagfarna le dam�ter och tv� n�mndem�n. Fler �n

fyra lagfarna ledam�ter och tre n�mndem�n f�r i s�dant fall ej sitta i r�tten.

Kammarr�tt �r dock domf�r utan n�mndem�n

1. vid pr�vning av besv�r �ver beslut som ej inneb�r att m�let avg�res,

2. vid f�rordnande r�rande saken i avvaktan p� m�lets avg�rande samt

vid annan �tg�rd som a vser endast m�ls beredande,

3. vid beslut varigenom dom stolen skiljer sig fr�n m�let utan att detta

pr�vats i sak.

Handl�gges m�l som avses i andr a stycket gemensamt med an nat m�l,

f�r n�mndem�n deltaga vid handl�ggningen �ven av det senare m�let.

Om domf� rhet vid behandling av m�l om fastighetstaxering finns be�

st�mmelser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Best�mmelser om dom�

f�rhet vid behandling av k ommunalbesv�rsm�l finns i 13 a �.

Regeringen best�mmer i vilk en omfattning �tg�rd som avser endast m�ls

beredande f�r vidtagas av lagfaren ledamot i kammarr�tten eller annan
tj�nsteman vid d enna.

16 � L�nsr�tt f�r efter beslut av regeringen vara delad i avdelningar. Av�

delning be st�r av ordf�rande och minst tv� r�dm�n. Ordf�rande �r lagman�
nen eller en chefsr�dman.

Om s�rskild sammans�ttning av l�nsr�tt vid behandling av m�l om fas�

tighetstaxering finns best�mmelser i fastighe tstaxeringslagen (1979:1152).

17 � L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren domare och tre n�mndem�n om

inte annat f�ljer av 18 �. Fler �n fyra n�mndem�n f�r inte sitta i r�tt en.

Om domf�rhet vid behandling av m�l om fastighetstaxering finns, f�r�

utom i 1 8 �, best�m melser i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Regeringen best�mmer hur m�nga n�mndem�n som skall finnas i varj e

l�n f�r tj�nstg�ring i l�n sr�tten. L�nsr�tten f�rdelar tj�nstg�ringen mellan
n�mndem�nnen efter samr�d med dem.

18 �� L�nsr�tt �r domf�r med en lagfaren doma re ensam

1. n�r �tg�rd som avser endast m�ls beredande vidtages,
2. vid s�da nt f�rh�r med vittne eller sakkunnig som beg�rts av annan

l�nsr�tt samt vid s�dant f�rh�r i �rend e enligt utl�nningslagen (1980:376)
som beg�rts med st�d av 57 � samma lag,

3. vid beslut som avser endast r�ttelse av felr�kning, felskrivning eller

annat uppenbart f�rbiseende,

'* Senaste lydelse 1980:274.

Senaste lydelse 1980: 978.

451

U. "

background image

{ ,

SFS 1981:282

4, vid beslut om �terkalleise tills vidare av ett k�rkort, k�rkortstillst�nd

eller traktorkort eller om v�gran tills vidare att godk�nna ett utl�ndskt k�r�

kort, n�r det �r uppenbart att ett s�dant beslut b�r meddelas,

5. vid annat beslut Som inte innefattar slutligt avg�rande av m�l.
Om det inte �r p�kallat av s�rskild anledning att m�let pr�vas av fullsut-

ten r�tt, �r l�nsr�tt domf�r med en lagfaren domare ensam vid beslut som

inte innefattar pr�vning av m�let i sak.

Vad som s�gs i and ra stycket g�ller �ven vid avg�rande av
1. m�l om utd�mande av vite,

2. m�l enligt beviss�kringslagen (1975:1027) f�r skatte- och avgiftspro�

cessen, enligt lagen (1978: 880) om betalningss�kring f�r skatter, tullar och
avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om

handlings undantagande fr�n taxeringsrevision, skatterevision eller annan

granskning och om befrielse fr�n skyldighet att l�mna kontrolluppgift en�

ligt taxeringslagen (1956:623),

3. m�l om omh�ndertagande f�r utredning enligt 30 � barnav�rdslagen

(1960:97),

4. m�l enligt uppb�rds- och folkbokfbringsf�rfattningama med undan�

tag av m�l om arbetsgivares ansvarighet f�r arbetstagares skatt,

5. m�l om uppdelning av taxeringsv�rde enligt 20 kap. 15 � fastighets�

taxeringslagen (1979:1152),

6. m�l som avser �ndring av taxerad inkomst med h�gst I 000 kron or,

7. m�l enligt skatte- och taxeringsf�rfattningama i vi lket beslutet �ver�

ensst�mmer med partemas samst�mmiga mening,

8. m�l om r�ttshj�lp genom offentligt bitr�de i et t �rende hos en annan

myndighet,

9. m�l enligt k�rkortslagen (1977: 477), om beslutet inneb�r att varning

meddelas eller om det �r uppenbart att ett k�rkort, k�rkortstillst�nd eller
traktorkort skall �terkallas eller att ett utl�ndskt k�rkort inte skall godk�n�
nas,

10. m�l i vil ket saken �r uppenbar.

452

19 � N�mndeman i kam marr�tt och l�nsr�tt utses genom val. Val f�rr�t�

tas av landstinget eller, om i l� net finns kommun som inte ing�r i la nds�

tingskommun, av landstinget och kommunfullm�ktige med den f�rdelning

dem emellan som l�nsstyrelsen best�mmer efter befolkningstalen. I Got�

lands l�n f�rr�ttas val av kommunfullm�ktige i Got lands kommun.

Valet skall vara proportionellt, om det beg�rs av minst s� m�nga leda�

m�ter som motsvarar den kvot, som erh�lls om antalet n�rvarande leda�
m�ter delas med det antal personer som valet avser, �kad med 1. Om f� r�

farandet vid s �dant proportionellt val �r s�rskilt f�reskrivet.

N�r val av de n�mndem�n som ing�r i l�ns r�tt vid behandling av m�l om

fastighetstaxering skall ske framg�r av fastighetstaxeringslagen (1979:

1152). Av de �vriga n�mndem�nnen i l�nsr�tt och av n�mndem�nnen i

kammarr�tt v�ljs halva antalet vart tredje �r.

Regeringen f�r for visst l�n f�rordna att n�mndem�n i ka mmarr�tt skall

v�ljas bland dem som for samma mandatperiod har utsetts till n �mndem�n

i hovr�tt. N�mndeman i hovr�tt f�r �ven i a nnat fall, om han �r beh�rig

d�rtill, tj�nstg�ra som n�mndeman i den kammarr�tt inom vars domkrets

han �r kyrkobokf�rd.

background image

21 � N�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt utses f�r sex �r men f�r avg�

SFS 1981:282

efter tv� �r. Om n�mndeman i s�dan r�tt visar giltigt hinder, f�r r�tten ent�

lediga honom tidigare. Den som har fyllt sextio �r har r�tt att fr�ntr�da

uppdraget. Upph�r n�mndeman att vara valbar eller beh�rig, f�rfaller upp�

draget.

Best�mmelser om mandatperiod f�r s�dan n�mndeman som ing�r i l�ns�

r�tt vid behandling av m�l om fastighetstaxering finns i fastighetstaxerings�

lagen (1979:1152).

N�r ledighet uppkommer, utses ny n�mndeman f�r den tid som �terst�r.

�ndras antalet n�mndem�n, f�r nytilltr�dande n�mndeman utses f�r korta�

re tid �n som f�ljer av f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft tv� veckor efter den dag, d� lagen enligt uppgif t

p� den har utkommit fr�n trycket i Svensk f�rfattningssamling.

�ldre best�mmelser skall dock till�mpas i fr�ga om fastighetstax ering �r

1980 och tidigare.

P� regeringens v�gnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.