SFS 1993:349 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 1993:349 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
SFS 1993_349 Lag om ändring i lagen (1971_289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:580px;left:495px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1993:349 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 2 juni 1993 </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna </b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>f�rvaltningsdomstolar; </b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 19 maj 1993. </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 20 � lagen (1971:289) om allm�n-</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">na f�rvaltningsdomstolar skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18">20 �2 Valbar till n�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med-<br/>borgare, som �r folkbokf�rd i l�net och som inte �r under�rig eller har <br/>f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken. </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft12">Tj�nsteman vid domstol, skattemyndighet, l�nsstyrelse eller under l�ns-</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">styrelse lydande myndighet, allm�n f�rs�kringskassa eller Riksf�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93: JuU29, rskr. 1992/93:326. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1991: 539 (jfr 1991: 363). </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:584px;white-space:nowrap" class="ft12">921 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:651px;height:908px;"> <img width="651" height="908" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:47px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:349 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">verket f�r inte vara n�mndeman. Detsamma g�ller lagfaren domare, �kla-</p> <p style="position:absolute;top:63px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att f�ra andras <br/>talan inf�r r�tta samt ledamot av skatten�mnd eller socialf�rs�krings-<br/>n�mnd och icke lagfaren ledamot av F�rs�krings�verdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft21">N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar-</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft22">skyldig att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som <br/>n�mndeman �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft21">R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993. </p> <p style="position:absolute;top:259px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft21">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:381px;white-space:nowrap" class="ft22">Lena Moore <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft21">922 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:349
Utkom fr�n trycket
den 2 juni 1993

Lag
om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna

f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 20 � lagen (1971:289) om allm�n-

na f�rvaltningsdomstolar skall ha f�ljande lydelse.

20 �2 Valbar till n�mndeman i kammarr�tt och l�nsr�tt �r svensk med-
borgare, som �r folkbokf�rd i l�net och som inte �r under�rig eller har
f�rvaltare enligt 11 kap. 7 � f�r�ldrabalken.

Tj�nsteman vid domstol, skattemyndighet, l�nsstyrelse eller under l�ns-

styrelse lydande myndighet, allm�n f�rs�kringskassa eller Riksf�rs�krings-

1

Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93: JuU29, rskr. 1992/93:326.

2

Senaste lydelse 1991: 539 (jfr 1991: 363).

921

background image

SFS 1993:349

verket f�r inte vara n�mndeman. Detsamma g�ller lagfaren domare, �kla-

gare, polisman och advokat eller annan som har till yrke att f�ra andras
talan inf�r r�tta samt ledamot av skatten�mnd eller socialf�rs�krings-
n�mnd och icke lagfaren ledamot av F�rs�krings�verdomstolen.

N�mndeman i l�nsr�tt f�r inte samtidigt vara n�mndeman i kammar-

r�tt.

Den som har fyllt sextio �r eller uppger n�got giltigt hinder �r inte

skyldig att ta emot uppdrag som n�mndeman. Den som har avg�tt som
n�mndeman �r inte skyldig att ta emot nytt uppdrag f�rr�n efter tre �r.

R�tten pr�var sj�lvmant den valdes beh�righet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1993.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Lena Moore
(Justitiedepartementet)

922

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.