SFS 2010:1422 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar / SFS 2010:1422 Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
101422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna <br/>f�rvaltningsdomstolar;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 25 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 8 � lagen (1971:289) om allm�nna</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsdomstolar</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Kammarr�tt pr�var</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. �verklagande som enligt lag eller annan f�rfattning g�rs hos domstolen,<br/>2. m�l enligt lagen (1989:479) om ers�ttning f�r kostnader i �renden och</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">m�l om skatt, m.m. i den utstr�ckning som �r f�reskrivet i den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. s�dana ans�kningar om resning i m�l eller �renden som enligt 11 kap.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">13 � regeringsformen ska pr�vas av f�rvaltningsdomstol, om m�let eller<br/>�rendet slutligt avgjorts av en f�rvaltningsr�tt eller f�rvaltningsmyndighet,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. ans�kningar om �terst�llande av f�rsutten tid f�r �verklagande eller</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">d�rmed j�mf�rbar �tg�rd till f�rvaltningsr�tt, kammarr�tt eller f�rvalt-<br/>ningsmyndighet och</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">5. m�l om s�dant on�digt uppeh�llande av �rende som enligt f�reskrift i</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">lag ska pr�vas av kammarr�tt.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen meddelar f�reskrifter om kammarr�tternas domkretsar.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:809px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Lagen omtryckt 1981:1323.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2009:773.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1422</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2010 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1971:289) om allm�nna
f�rvaltningsdomstolar;

utf�rdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 8 � lagen (1971:289) om allm�nna

f�rvaltningsdomstolar

2 ska ha f�ljande lydelse.

8 �

3

Kammarr�tt pr�var

1. �verklagande som enligt lag eller annan f�rfattning g�rs hos domstolen,
2. m�l enligt lagen (1989:479) om ers�ttning f�r kostnader i �renden och

m�l om skatt, m.m. i den utstr�ckning som �r f�reskrivet i den lagen,

3. s�dana ans�kningar om resning i m�l eller �renden som enligt 11 kap.

13 � regeringsformen ska pr�vas av f�rvaltningsdomstol, om m�let eller
�rendet slutligt avgjorts av en f�rvaltningsr�tt eller f�rvaltningsmyndighet,

4. ans�kningar om �terst�llande av f�rsutten tid f�r �verklagande eller

d�rmed j�mf�rbar �tg�rd till f�rvaltningsr�tt, kammarr�tt eller f�rvalt-
ningsmyndighet och

5. m�l om s�dant on�digt uppeh�llande av �rende som enligt f�reskrift i

lag ska pr�vas av kammarr�tt.

Regeringen meddelar f�reskrifter om kammarr�tternas domkretsar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

3 Senaste lydelse 2009:773.

SFS 2010:1422

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.