SFS 2014:356 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2014:356 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
140356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ONEAFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ONEAFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ONEAFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ONEAFP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ONEAFO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:188) om <br/>arrenden�mnder och hyresn�mnder;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 maj 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att det i lagen (1973:188) om arrende-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnder och hyresn�mnder</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska inf�ras en ny paragraf, 13 b �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:369px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft10">Om hyresv�rden i ett �rende g�r g�llande att r�tt till f�rl�ngning av</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hyresavtalet enligt 12 kap. 46 � f�rsta stycket 2 jordabalken saknas p� grund<br/>av st�rningar i boendet eller dr�jsm�l med betalning av hyran, ska hyres-<br/>n�mnden l�mna en underr�ttelse om detta till socialn�mnden i den kommun<br/>d�r l�genheten �r bel�gen.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Underr�ttelsen till socialn�mnden ska l�mnas s� snart som m�jligt. Om det</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">framg�r att socialn�mnden redan �r informerad, beh�ver n�gon underr�ttelse<br/>inte l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Per Lennerbrant <br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1985:660.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:356</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 maj 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:188) om
arrenden�mnder och hyresn�mnder;

utf�rdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att det i lagen (1973:188) om arrende-

n�mnder och hyresn�mnder

2 ska inf�ras en ny paragraf, 13 b �, av f�ljande

lydelse.

13 b �

Om hyresv�rden i ett �rende g�r g�llande att r�tt till f�rl�ngning av

hyresavtalet enligt 12 kap. 46 � f�rsta stycket 2 jordabalken saknas p� grund
av st�rningar i boendet eller dr�jsm�l med betalning av hyran, ska hyres-
n�mnden l�mna en underr�ttelse om detta till socialn�mnden i den kommun
d�r l�genheten �r bel�gen.

Underr�ttelsen till socialn�mnden ska l�mnas s� snart som m�jligt. Om det

framg�r att socialn�mnden redan �r informerad, beh�ver n�gon underr�ttelse
inte l�mnas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238.

2 Lagen omtryckt 1985:660.

SFS 2014:356

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.