SFS 2001:178 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder / SFS 2001:178 Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
010178.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:ADIIDD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ADIIDD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:ADIIDD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ADIIDD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:ADIIDD+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ADIIDD+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:ADIHFJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder <br/>och hyresn�mnder;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 11 april 2001.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 27 � lagen (1973:188) om arrende-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">n�mnder och hyresn�mnder skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>27 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i 5 kap. r�tteg�ngsbalken om offentlighet och ord-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">ning vid domstol �ger motsvarande till�mpning vid n�mnd. Expert som av-<br/>ses i 5 � andra stycket denna lag f�r n�rvara vid hyresn�mndens �verl�gg-<br/>ning till beslut.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i lagen (1981:1064) om s�kerhetskontroll i domstol f�r</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">till�mpas vid n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft113">Thomas Rol�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1981:1066.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2001:178</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 maj 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1973:188) om arrenden�mnder
och hyresn�mnder;

utf�rdad den 11 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 27 � lagen (1973:188) om arrende-

n�mnder och hyresn�mnder skall ha f�ljande lydelse.

27 �

2

Best�mmelserna i 5 kap. r�tteg�ngsbalken om offentlighet och ord-

ning vid domstol �ger motsvarande till�mpning vid n�mnd. Expert som av-
ses i 5 � andra stycket denna lag f�r n�rvara vid hyresn�mndens �verl�gg-
ning till beslut.

Best�mmelserna i lagen (1981:1064) om s�kerhetskontroll i domstol f�r

till�mpas vid n�mnd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2001.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Thomas Rol�n
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185.

2

Senaste lydelse 1981:1066.

SFS 2001:178

Utkom fr�n trycket
den 9 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.