SFS 2008:446 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område / SFS 2008:446 Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
080446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:11px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och <br/>verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens <br/>omr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:11px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 5 juni 2008.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 7 a � lagen (1977:595) om erk�n-</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">nande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>7 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft11"> S�rskilda best�mmelser finns i r�dets f�rordning (EG) nr 2201/2003</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">av den 27 november 2003 om domstols beh�righet och om erk�nnande och<br/>verkst�llighet av domar i �ktenskapsm�l och m�l om f�r�ldraansvar samt om<br/>upph�vande av f�rordning (EG) nr 1347/2000</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft11">.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft113">Monika S�rbom<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2001:399.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:12px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft110">EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2008:446</b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:973px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1977:595) om erk�nnande och
verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens
omr�de;

utf�rdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 7 a � lagen (1977:595) om erk�n-

nande och verkst�llighet av nordiska domar p� privatr�ttens omr�de ska ha
f�ljande lydelse.

7 a �

2

S�rskilda best�mmelser finns i r�dets f�rordning (EG) nr 2201/2003

av den 27 november 2003 om domstols beh�righet och om erk�nnande och
verkst�llighet av domar i �ktenskapsm�l och m�l om f�r�ldraansvar samt om
upph�vande av f�rordning (EG) nr 1347/2000

3

.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2008.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Monika S�rbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

Senaste lydelse 2001:399.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:446

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.