SFS 1990:999

900999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:DFFXVL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:OJGTDY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OJGTDY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:21px;font-family:OJGTDY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:OJGTDY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:OJGTDY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:OJGTDY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:485px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:485px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1990:999 </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1988:609) om m�ls�gandebitr�de; </b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:615px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>uikom Mn iwket </b></p> <p style="position:absolute;top:532px;left:614px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 nov ember 1990 </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">Utf�rdad den 15 n ovember 1990. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 o ch 5 � � lagen (1 988:609) om </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">m�ls�gandebitr�de skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">1 � I m� l om brott enligt 6 kap. brot tsbalken skall, sedan f�runders�k�</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14">ning har inletts, ett s�rs kilt bitr�de f�r m �ls�ganden (m�ls �gandebitr�de) <br/>f�rordnas, om det inte �r uppenbart att m�ls�ganden saknar behov av </p> <p style="position:absolute;top:730px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">s�dant bitr�de. </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Om det me d h�ns yn till m� ls�gandens personliga relation till den miss�</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">t�nkte eller andra omst�ndigheter kan antas att m�ls�ganden har behov av <br/>bitr�de, skall, sedan f�runders�kning har inletts, m�ls�gandebitr�de f�r�</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">ordnas �ven i m� l om </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14">1. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, p� vi lket f�ngelse kan f�lja, <br/>2. bro tt enligt 8 kap. 5 eller 6 � b rottsbalken eller f�rs�k, f�rberedelse </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">eller st�mpling till s�dant brott. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">5 � M�ls�gandebitr�det har r�tt till ers�ttni ng i enlighet med vad som <br/>enligt 22 � r�ttshj�lpslagen (1972:429) g�ller f�r bitr�de vid allm �n r�tts�</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">hj�lp. I fr� ga om ers�ttningen till�mpas �ven 19 , 23, 4 9, 49 a och 49 c �� <br/>r�ttshj�lpslagen. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1991. </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">2. Har ett m�ls�gandebitr�de f�rordnats f�re ikrafttr�dandet till�mpas </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">inte 49 c � r�ttshj�lpslagen (1972:429). </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1989/90: 158. l99 0/9l;JuU4, rskr. 16. </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft11">1837 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:91px;left:284px;white-space:nowrap" class="ft20">till m�ls�ganddlitr�fT '^rafttr�dandet meddelat beslut ang�ende ers�ttning </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft20">m�lsagandeb.trade tdlampas inte 49 � andra stycket r�ttshj�lpslagen. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:280px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:558px;white-space:nowrap" class="ft20">Lars Elclycke </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:557px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1990:999

om �ndring i lagen (1988:609) om m�ls�gandebitr�de;

uikom Mn iwket

den 27 nov ember 1990

Utf�rdad den 15 n ovember 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 o ch 5 � � lagen (1 988:609) om

m�ls�gandebitr�de skall ha f�ljande lydelse.

1 � I m� l om brott enligt 6 kap. brot tsbalken skall, sedan f�runders�k�

ning har inletts, ett s�rs kilt bitr�de f�r m �ls�ganden (m�ls �gandebitr�de)
f�rordnas, om det inte �r uppenbart att m�ls�ganden saknar behov av

s�dant bitr�de.

Om det me d h�ns yn till m� ls�gandens personliga relation till den miss�

t�nkte eller andra omst�ndigheter kan antas att m�ls�ganden har behov av
bitr�de, skall, sedan f�runders�kning har inletts, m�ls�gandebitr�de f�r�

ordnas �ven i m� l om

1. brott enligt 3 eller 4 kap. brottsbalken, p� vi lket f�ngelse kan f�lja,
2. bro tt enligt 8 kap. 5 eller 6 � b rottsbalken eller f�rs�k, f�rberedelse

eller st�mpling till s�dant brott.

5 � M�ls�gandebitr�det har r�tt till ers�ttni ng i enlighet med vad som
enligt 22 � r�ttshj�lpslagen (1972:429) g�ller f�r bitr�de vid allm �n r�tts�

hj�lp. I fr� ga om ers�ttningen till�mpas �ven 19 , 23, 4 9, 49 a och 49 c ��
r�ttshj�lpslagen.

1. Denna lag tr�der i k raft den 1 januari 1991.

2. Har ett m�ls�gandebitr�de f�rordnats f�re ikrafttr�dandet till�mpas

inte 49 c � r�ttshj�lpslagen (1972:429).

' Prop. 1989/90: 158. l99 0/9l;JuU4, rskr. 16.

1837

background image

till m�ls�ganddlitr�fT '^rafttr�dandet meddelat beslut ang�ende ers�ttning

m�lsagandeb.trade tdlampas inte 49 � andra stycket r�ttshj�lpslagen.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Elclycke

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.