SFS 1975:582

750582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:MLETQZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CSEHHE+ArialMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;line-height:21px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;line-height:22px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:GJQIOP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:912px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:606px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1975:582 </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i r�ttshj�ipslagen (1972:429); </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">Utf�rdad den 12 juni 1975. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 41 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)^ </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1975:18, SoU 14, rslcr 190. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen omtryckt 1973:247. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft11">1247 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:62px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1975:582 </b></p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">1248 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft22">41 </p> <p style="position:absolute;top:62px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft22">Offentligt bitr�de kan f�rordnas i m�l e ller �rende </p> <p style="position:absolute;top:84px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft22">1. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende intag�</p> <p style="position:absolute;top:105px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft22">ning enligt 8 eller 9 � eller utskrivning enligt 16 eller 19 � lagen (1966:293) </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft22">om beredande av sluten psykiatrisk v�rd i vi ssa fall, </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft22">2. hos beslutsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende inskrivning i </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft25">eller utskrivning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:940) <br/>ang�ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda eller placering av </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft22">s�rskolelev enligt 28 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft22">3. hos f�i-valtningsdomstol ang�ende tv�ngsintagning i allm�n v�rdan�</p> <p style="position:absolute;top:252px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft22">stalt f�r alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 � lagen (1954: 579) om nykter�</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft22">hetsv�rd eller kvarh�llande enligt 45 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft22">4. ang�ende omh�ndertagande f�r samh�llsv�rd enligt 29 � barnav�rds�</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft25">lagen (1960:97) eller utredning enligt 30 � samma lag eller ang�ende s�dan <br/>samh�llsv�rds slutliga upph�rande enligt 42 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft22">5. hos f�rvaltningsdomstol ang�ende intagning i eller utskrivning fr�n </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft22">ungdomsv�rdsskola enligt barnav�rdslagen (1960: 97), </p> <p style="position:absolute;top:401px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft22">6. hos utl�nningsn�mnden enligt utl�nningslagen (1954: 193), </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft22">7. ang�ende f�ipassning eller utvisning enligt utl�nningslagen </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft22">(1954:193), </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft22">8. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen (1954: 193), dock ej hos po�</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft25">lismyndighet, s�vida icke utl�nningen enligt 35 � samma lag h�llits i f�rvar <br/>l�ngre �n en vecka, </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft22">9. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen (1954:193), om under�</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft25">st�llning skett hos centrala utl�nningsmyndigheten med st�d av 58 � andra <br/>stycket samma lag eller om utl�nningen enligt 35 � samma lag h�llits i f�r�</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft22">var l�ngre �n en vecka, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft22">10. ang�ende uppeh�llstillst�nd, om utl�nningsn�mndens yttrande p� </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft22">grund av 12 � f�rsta stycket utl�nningslagen (1954: 193) skall inh�mtas, </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft22">11. ang�ende f�reskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 � utl�nningsla�</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft22">gen (1954: 193), </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft22">12. ang�ende hems�ndande av utl�nning med st�d av 71 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft22">utl�nningslagen (1954: 193), </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft22">13. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft22">brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft22">14. ang�ende �terintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft22">15. ang�ende verkst�llighet utomlands av frihetsber�vande p�f�ljd en�</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft22">ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft22">Norge ang�ende verkst�llighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in�</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft22">ternationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom, </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">16. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970: 375) om utl�mning till Dan�</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft26">mark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller <br/>behandling, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">17. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft22">samtycke till �tg�rden ej l�mnats, </p> <p style="position:absolute;top:992px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">18. hos centrala utl�nningsmyndigheten eller regeringen enligt lagen </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft22">(1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande av vissa v�ldsd�d med </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft22">internationell bakgrund, </p> <p style="position:absolute;top:1055px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22">19. ang�ende verkst�llighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt </p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft22">lagen (1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande av vissa v�ldsd�d </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft23">^ Senaste lydelse 1974:1091. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:64px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft30">med internationell bakgrund, om utl�nningen h�llits i f�rva r l�ngre �n en </p> <p style="position:absolute;top:64px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1975: 582 </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:23px;white-space:nowrap" class="ft30">vecka. </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1976. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft30">LENNART GEIJER </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft30">Per Jermsten </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft30">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft31">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1975:582

om �ndring i r�ttshj�ipslagen (1972:429);

Utkom fr�n trycket

Utf�rdad den 12 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives att 41 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)^

skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975:18, SoU 14, rslcr 190.

Lagen omtryckt 1973:247.

1247

background image

SFS 1975:582

1248

41

Offentligt bitr�de kan f�rordnas i m�l e ller �rende

1. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende intag�

ning enligt 8 eller 9 � eller utskrivning enligt 16 eller 19 � lagen (1966:293)

om beredande av sluten psykiatrisk v�rd i vi ssa fall,

2. hos beslutsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende inskrivning i

eller utskrivning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt lagen (1967:940)
ang�ende omsorger om vissa psykiskt utvecklingsst�rda eller placering av

s�rskolelev enligt 28 � samma lag,

3. hos f�i-valtningsdomstol ang�ende tv�ngsintagning i allm�n v�rdan�

stalt f�r alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 � lagen (1954: 579) om nykter�

hetsv�rd eller kvarh�llande enligt 45 � samma lag,

4. ang�ende omh�ndertagande f�r samh�llsv�rd enligt 29 � barnav�rds�

lagen (1960:97) eller utredning enligt 30 � samma lag eller ang�ende s�dan
samh�llsv�rds slutliga upph�rande enligt 42 � samma lag,

5. hos f�rvaltningsdomstol ang�ende intagning i eller utskrivning fr�n

ungdomsv�rdsskola enligt barnav�rdslagen (1960: 97),

6. hos utl�nningsn�mnden enligt utl�nningslagen (1954: 193),

7. ang�ende f�ipassning eller utvisning enligt utl�nningslagen

(1954:193),

8. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen (1954: 193), dock ej hos po�

lismyndighet, s�vida icke utl�nningen enligt 35 � samma lag h�llits i f�rvar
l�ngre �n en vecka,

9. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen (1954:193), om under�

st�llning skett hos centrala utl�nningsmyndigheten med st�d av 58 � andra
stycket samma lag eller om utl�nningen enligt 35 � samma lag h�llits i f�r�

var l�ngre �n en vecka,

10. ang�ende uppeh�llstillst�nd, om utl�nningsn�mndens yttrande p�

grund av 12 � f�rsta stycket utl�nningslagen (1954: 193) skall inh�mtas,

11. ang�ende f�reskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 � utl�nningsla�

gen (1954: 193),

12. ang�ende hems�ndande av utl�nning med st�d av 71 � f�rsta stycket

utl�nningslagen (1954: 193),

13. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap.

brottsbalken,

14. ang�ende �terintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken,

15. ang�ende verkst�llighet utomlands av frihetsber�vande p�f�ljd en�

ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

Norge ang�ende verkst�llighet av straff m. m. eller lagen (1972: 260) om in�

ternationellt samarbete r�rande verkst�llighet av brottm�lsdom,

16. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970: 375) om utl�mning till Dan�

mark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller
behandling,

17. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt

samtycke till �tg�rden ej l�mnats,

18. hos centrala utl�nningsmyndigheten eller regeringen enligt lagen

(1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande av vissa v�ldsd�d med

internationell bakgrund,

19. ang�ende verkst�llighet av beslut om avvisning eller utvisning enligt

lagen (1973:162) om s�rskilda �tg�rder till f�rebyggande av vissa v�ldsd�d

^ Senaste lydelse 1974:1091.

background image

med internationell bakgrund, om utl�nningen h�llits i f�rva r l�ngre �n en

SFS 1975: 582

vecka.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1976.

P� regeringens v�gnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.