SFS 1988:1482

881482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:YTZUNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:JVNSOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:JVNSOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:JVNSOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JVNSOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:OWIUPW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:JVNSOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:JVNSOE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:385px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:593px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1988:1482 </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429); </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:595px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:434px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft12">den 23 december 19 88 </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13">Utf�rdad den 15 december 1988. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 41 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)^ </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13">41 </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft13">R�ttshj�lp genom offentligt bitr�de beviljas i m�l eller �rende </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">1. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende intag�</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13">ning enligt 8, 9 eller 10 � eller utskrivning enligt 16 eller 19 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">(1966:293) om bered ande av sluten psykiatrisk v�rd i vissa fall, </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft13">2. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende inskriv�</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13">ning i eller utskrivning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt 35 � lagen </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">(1967:940) ang�ende omsorgerom vissa psykiskt utvecklingsst�rda, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">3. ang�ende beredande av v�rd enligt lagen (1980:621) med s�rskilda </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft13">best�mmelser om v�rd av unga eller omedelbart omh�ndertagande enligt </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">6 � samma lag eller ang�ende upph�rande av s�dan v�rd enligt 5 � samma </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft15">lag eller hos f�rvaltningsdomstol vid �verklagande enligt 20 � f�rsta <br/>stycket 1 samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft13">4. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende beredande av v�rd enligt </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft15">lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall eller ang�ende ome�<br/>delbart omh�ndertagande enligt 13 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:889px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">5. ang�ende utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 � utl�nningslagen </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">(1980: 376) samt vid utredni ng hos polismyndighet n�r fr�ga har uppkom�</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">mit om utvisning enligt angivna lagrum, </p> <p style="position:absolute;top:954px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">6. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen, dock ej hos polismyndig�</p> <p style="position:absolute;top:976px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13">het, s�vida icke anledning f�religger att �verl�mna �rendet till statens </p> <p style="position:absolute;top:997px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft15">invandrarverk eller utl�nningen enligt 50 eller 52 � samma lag h�llits i <br/>f�rvar l�ngre �n tre dagar, </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13">7. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen, om anledning f�relig�</p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft13">ger att �verl�mna �rendet till stat ens invandrarverk med st�d av 85 eller </p> <p style="position:absolute;top:1098px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1988/89: 13, SoU 11, rskr. 45. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Lagen omtryckt 1983:487. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senastclydeise 1988:213. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:712px;white-space:nowrap" class="ft12">3223 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:65px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>SFS 1988:1482 </i></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>86 � sam ma lag eller h�nskju ta �rendet dit med st�d av 87 � samm a lag </i></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:806px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>- ^ </i></p> <p style="position:absolute;top:87px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">eller om utl�nningen enligt 50 eller 52 � samma lag h�llits i f�rvar l�ngre �n </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>tre dagar, </i></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>il </i></p> <p style="position:absolute;top:130px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>8. ang�ende f�resk rifter som meddelats enligt 13 �, 48 � eller 74 � andra </i></p> <p style="position:absolute;top:130px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>'J </i></p> <p style="position:absolute;top:151px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>stycket utl�nningslagen, </i></p> <p style="position:absolute;top:151px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft20"><i>^ </i></p> <p style="position:absolute;top:177px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">9. ang�ende hems�ndande av utl�nning med st�d av 104 � f�rsta styc�</p> <p style="position:absolute;top:198px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft21">ket utl�nningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:223px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">10. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enli gt 26 ka p. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:822px;white-space:nowrap" class="ft21">S. </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">11. ang�ende verkst� llighet utomland s av frihetsber� vande p� f�ljd e n�</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och </p> <p style="position:absolute;top:289px;left:823px;white-space:nowrap" class="ft21">-'i' </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">Norge ang�ende verkst�llighet av straff m. m. eller lage n (197 2:260) om </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">internationellt samarbete r�rande verkst�llighet av bro ttm�lsdom, </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">12. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970:375) om utl� mning till D an�</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23">mark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller <br/>behandling, </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">13. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt fe </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">samtycke till �tg�rden ej l�mnats, </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft21">C </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">14. hos regeringen enligt 1 � andra stycket lagen (1975:1360) om tv�ngs- </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:824px;white-space:nowrap" class="ft21">� </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">�tg�rder i spaningssyfte i v issa fall, </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">15. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�en de intagning p� sjukh us en- </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:825px;white-space:nowrap" class="ft21">g </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">ligt 7, 14 eller 15 � smittskyddslagen (1968:231) eller ang�ende utskrivning </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�n sjukhus enligt samma lag. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januar i 1989. �ldre f�reskrift er g�ller </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">fortfarande i m�l eller �renden som handl�ggs enligt lagen (1981:1243) om </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">v�rd av missbrukare i vissa fall. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft21">LAILA FREIVALDS </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft21">Lars Eklycke </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1988:1482

om �ndring i r�ttshj�lpslagen (1972:429);

utkom fr�n trycket

den 23 december 19 88

Utf�rdad den 15 december 1988.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 41 � r�ttshj�lpslagen (1972:429)^

skall ha f�ljande lydelse.

41

R�ttshj�lp genom offentligt bitr�de beviljas i m�l eller �rende

1. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende intag�

ning enligt 8, 9 eller 10 � eller utskrivning enligt 16 eller 19 � lagen

(1966:293) om bered ande av sluten psykiatrisk v�rd i vissa fall,

2. hos utskrivningsn�mnd eller psykiatriska n�mnden ang�ende inskriv�

ning i eller utskrivning fr�n v�rdhem eller specialsjukhus enligt 35 � lagen

(1967:940) ang�ende omsorgerom vissa psykiskt utvecklingsst�rda,

3. ang�ende beredande av v�rd enligt lagen (1980:621) med s�rskilda

best�mmelser om v�rd av unga eller omedelbart omh�ndertagande enligt

6 � samma lag eller ang�ende upph�rande av s�dan v�rd enligt 5 � samma

lag eller hos f�rvaltningsdomstol vid �verklagande enligt 20 � f�rsta
stycket 1 samma lag,

4. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�ende beredande av v�rd enligt

lagen (1988:870) om v�rd av missbrukare i vissa fall eller ang�ende ome�
delbart omh�ndertagande enligt 13 � samma lag,

5. ang�ende utvisning enligt 38, 43, 47 eller 48 � utl�nningslagen

(1980: 376) samt vid utredni ng hos polismyndighet n�r fr�ga har uppkom�

mit om utvisning enligt angivna lagrum,

6. ang�ende avvisning enligt utl�nningslagen, dock ej hos polismyndig�

het, s�vida icke anledning f�religger att �verl�mna �rendet till statens

invandrarverk eller utl�nningen enligt 50 eller 52 � samma lag h�llits i
f�rvar l�ngre �n tre dagar,

7. ang�ende verkst�llighet enligt utl�nningslagen, om anledning f�relig�

ger att �verl�mna �rendet till stat ens invandrarverk med st�d av 85 eller

' Prop. 1988/89: 13, SoU 11, rskr. 45.

^ Lagen omtryckt 1983:487.

^ Senastclydeise 1988:213.

3223

background image

SFS 1988:1482

86 � sam ma lag eller h�nskju ta �rendet dit med st�d av 87 � samm a lag

- ^

eller om utl�nningen enligt 50 eller 52 � samma lag h�llits i f�rvar l�ngre �n

tre dagar,

il

8. ang�ende f�resk rifter som meddelats enligt 13 �, 48 � eller 74 � andra

'J

stycket utl�nningslagen,

^

9. ang�ende hems�ndande av utl�nning med st�d av 104 � f�rsta styc�

ket utl�nningslagen,

10. ang�ende f�rverkande av villkorligt medgiven frihet enli gt 26 ka p.

brottsbalken,

S.

11. ang�ende verkst� llighet utomland s av frihetsber� vande p� f�ljd e n�

ligt lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och

-'i'

Norge ang�ende verkst�llighet av straff m. m. eller lage n (197 2:260) om

internationellt samarbete r�rande verkst�llighet av bro ttm�lsdom,

12. ang�ende utl�mning enligt lagen (1970:375) om utl� mning till D an�

mark, Finland, Island eller Norge f�r verkst�llighet av beslut om v�rd eller
behandling,

13. ang�ende kastrering enligt lagen (1944:133) om kastrering, om giltigt fe

samtycke till �tg�rden ej l�mnats,

C

14. hos regeringen enligt 1 � andra stycket lagen (1975:1360) om tv�ngs-

�tg�rder i spaningssyfte i v issa fall,

15. hos allm�n f�rvaltningsdomstol ang�en de intagning p� sjukh us en-

g

ligt 7, 14 eller 15 � smittskyddslagen (1968:231) eller ang�ende utskrivning

fr�n sjukhus enligt samma lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januar i 1989. �ldre f�reskrift er g�ller

fortfarande i m�l eller �renden som handl�ggs enligt lagen (1981:1243) om

v�rd av missbrukare i vissa fall.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.