SFS 2018:776 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1996:242) om domstolsärenden / SFS 2018:776 Lag om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
SFS2018-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:BVLWSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:YTXECR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:YTXECR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:BVLWSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:YTXECR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:BVLWSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:BVLWSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:YTXECR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:GYQPIC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BVLWSL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:QAOXSI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:21px;line-height:39px;font-family:YTXECR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>om �ndring i lagen (1996:242) om domstols�renden <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1996:242) om domstols-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�renden ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b> Om en annan lag �n f�rvaltningslagen (2017:900) inneh�ller en best�m-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">melse som avviker fr�n denna lag, till�mpas den best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Anneli Skoglund </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:776 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (1996:242) om domstols�renden
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 � lagen (1996:242) om domstols-

�renden ska ha f�ljande lydelse.

2 � Om en annan lag �n f�rvaltningslagen (2017:900) inneh�ller en best�m-

melse som avviker fr�n denna lag, till�mpas den best�mmelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:776

Publicerad

den 15 juni 2018

;
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalk (1942:740)
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.